Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Prísediaci pre volebné obdobie 2018 - 2021

 

 

Vážení občania,

 

     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves  oznamuje, že Okresný súd Košice I. v súlade s ust. zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov určil pre Mestskú časť Košice – Košická Nová Ves

6 prísediacich

 

Okresného  súdu Košice I. pre volebné obdobie 2018 – 2021.

     Záujemcovia o túto činnosť získajú bližšie informácie na Miestnom úrade v Košickej Novej Vsi.

 

                                                                                                       Ing. Milan Lesňák

                                                                                                           starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov