Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
11.03.2019 Mesto Košice Zmluva o výpožičke - prenájom nebytových priestorov pre okrskové komisie pre voľby prezidenta SR 46.76 €
26.02.2019 PLAYSYSTEM, s.r.o. Zmluva o dielo - Detské ihrisko ul. Herlianska - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Podpora rozvoja športu na rok 2018 8 993.20 €
21.02.2019 Štátna filharmónia Košice Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb 598.18 €
07.02.2019 Inžinierske stavby, a.s. Zmluva o sponzorskom príspevku 500.00 €
31.01.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Zmluva o právnej pomoci 20 203.20 €
25.01.2019 Mesto Košice Dodatok č. 2 k zmluve č. 2016002222 o zverení majetku mesta do správy 0.00 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M126 15.01.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 209 601.20 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk