Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
31.12.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 1030701 0.00 €
17.12.2019 COLAS Slovakia, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 166/2019-CS Rekonštrukcia chodníka – ul. Trnková 0.00 €
17.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zámenná zmluva 600 000.00 €
16.12.2019 COLAS Slovakia, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 193/2019-CS - Košice - Košická Nová Ves - KONOPISKÁ 0.00 €
11.12.2019 Ján Nagy, Magdaléna Jakabová Kúpna zmluva 3 000.00 €
26.11.2019 Folklórna skupina ŠKVARKARE, o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 3 000.00 €
20.11.2019 adsupra s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18. apríla 2016 30.00 €
12.11.2019 Mesto Košice Dodatok č. 2 k zmluve č. 2017000118 o zverení majetku mesta do správy 6 029.12 €
24.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o výkone správy majetku obce 1 943.50 €
37/2019 23.10.2019 Kooperativa Poistná zmluva 0.00 €
36/2019 22.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poistení 999.23 €
35/2019 22.10.2019 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo - Konopiská 84 742.01 €
34/2019 15.10.2019 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo - miestna komunikácia ul. Vínová 33 356.32 €
33/2019 04.10.2019 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb 14/01/2019/KNV/EM 6 108.00 €
32/2019 01.10.2019 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul. Trnková 90 561.80 €
31/2019 18.09.2019 Eko charita východ, o. z. Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi 0.00 €
30/2019 12.09.2019 Rodičovské združenie pri Materskej škole Poľná 1 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 500.00 €
29/2019 03.09.2019 M.K. Inžiniering s.r.o. Mandátna zmluva - stavebný dozor - „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208“ 4 500.00 €
28/2019 03.09.2019 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - externé riadenie projektu - „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208“ 6 108.00 €
27/2019 19.08.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Poistná zmluva 26.00 €
26/2019 12.08.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Poistná zmluva 26.00 €
25/2019 08.07.2019 MVDr. Mária Spišáková, Verona Dečová, Helena Olexová, Jolana Raďáková, MUDr. Štefan Dečo Kupna zmluva 1 848.70 €
24/2019 25.06.2019 Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice - Košická Nová Ves Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000.00 €
23/2019 24.06.2019 STAVIMAT s.r.o. Zmluva o dielo 196 624.74 €
22/2019 07.06.2019 VIP SERVIS s.r.o. Zmluva o budúcej zmluve 600.00 €
21/2019 05.06.2019 STAVIMAT s.r.o. Odstúpenie od zmluvy 0.00 €
20/2019 27.05.2019 Mesto Košice Zmluva o výpožičke - nebyvový priestor pre okrskové komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 26.72 €
19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 0.00 €
18/2019 15.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce) 0.00 €
17/2019 15.05.2019 STAVIMAT s.r.o. Zmluva o dielo 196 624.79 €
16/2019 26.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0.00 €
15/2019 09.04.2019 Folklórna skupina ŠKVARKARE, o.z. Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000.00 €
14/2019 04.04.2019 PLAYSYSTEM, s.r.o. Servisná zmluva 130.00 €
13/2019 01.04.2019 Kosit, a.s. Darovacia zmluva - akcia Jarné upratovanie 500.00 €
12/2019 29.03.2019 Mesto Košice Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 2019000333 46.76 €
11/2019 29.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19.99 €
10/2019 28.03.2019 Futbalový klub Košická Nová Ves Zmluva o poskytnutí dotácie 10 000.00 €
9/2019 11.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 0.00 €
8/2019 11.03.2019 Mesto Košice Zmluva o výpožičke - prenájom nebytových priestorov pre okrskové komisie pre voľby prezidenta SR 46.76 €
7/2019 06.03.2019 SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva - Ples 448.80 €
6/2019 26.02.2019 PLAYSYSTEM, s.r.o. Zmluva o dielo - Detské ihrisko ul. Herlianska - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Podpora rozvoja športu na rok 2018 8 993.20 €
5/2019 21.02.2019 Štátna filharmónia Košice Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb 598.18 €
4/2019 07.02.2019 Inžinierske stavby, a.s. Zmluva o sponzorskom príspevku 500.00 €
3/2019 31.01.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Zmluva o právnej pomoci 20 203.20 €
2/2019 25.01.2019 Mesto Košice Dodatok č. 2 k zmluve č. 2016002222 o zverení majetku mesta do správy 0.00 €
1/2019 15.01.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 209 601.20 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov