Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
30.11.2015 Hrobové miesta - nájomné zmluvy - November 2015 0.00 €
19.11.2015 SAMSOM KE, s.r.o. Zimná údržba 2015/2016 0.00 €
31.10.2015 Hrobové miesta - nájomné zmluvy - Október 2015 0.00 €
12.08.2015 STAVA-KE, s.r.o. Zmluva o dielo 9 337.01 €
31.07.2015 Hrobové miesta - nájomné zmluvy - August 2015 0.00 €
21.07.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke 0.00 €
30.06.2015 Hrobové miesta - nájomné zmluvy - Jún 2015 0.00 €
30.04.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke - nebyt. priestor v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice 9 626.52 €
26.03.2015 Kúpna zmluva - cintorín 0.00 €
28.02.2015 Hrobové miesta - nájomné zmluvy Február 2015 0.00 €
27.02.2015 SoftComProg Zmluva o službách vo výpočtovej technike 0.00 €
02.02.2015 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Zmluva o právnej pomoci 396.00 €
31.01.2015 Hrobové miesta - nájomné zmluvy Január 2015 0.00 €
30.01.2015 Juhász Ján - Energomont Zmluva o dielo Energomont 0.00 €
26.01.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke 0.00 €
12.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov