Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
99-112 2011 31.12.2011 Zoznam zmlúv 2011 0.00 €
54-781111 31.12.2011 Zoznam zmlúv - cintorín november 2011 0.00 €
35-53 2011 31.12.2011 Zoznam zmlúv 2011 0.00 €
30.12.2011 MONTRÚR s.r.o. Košice Zmluva o dielo 0.00 €
521111 21.11.2011 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam licenčná zmluva o použití hudobných diel 0.00 €
531111 11.11.2011 Slovenská pošta, a. s. Zmluva o nájme nebytových priestorov 0.00 €
360911 27.09.2011 Jolana Kuruová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
380911 26.09.2011 Jolana Lacková Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
370911 26.09.2011 Karol Bruník Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
350911 20.09.2011 Mária Šaňová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
340911 20.09.2011 Jolana Kuruová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
330911 19.09.2011 Helena Stankiewiczová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
320911 12.09.2011 Mária Lukáčová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
310811 30.08.2011 Anna Liptáková Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
290811 22.08.2011 Vladimír Brudňák Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
280811 19.08.2011 Anna Tarbajová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
260811 01.08.2011 Obvodný úrad Košice zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR 0.00 €
270711 28.07.2011 VÚB, a.s. zmluva o bežnom účte 0.00 €
300711 12.07.2011 Komunal Energy, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0.00 €
250611 24.06.2011 JUDr. Viktor Zvolenský Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
230611 13.06.2011 Miroslav Sopko Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
220511 13.05.2011 Anna Balogová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
210511 03.05.2011 Monika Gazsiková Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
200511 02.05.2011 Paulína Sivá rod. Vargočková Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
190411 15.04.2011 Emília Sedlaková Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
180411 15.04.2011 Mária Puškašová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
11.04.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Darovacia zmluva o prevode vlastníctva 0.00 €
170411 08.04.2011 Igor Adamov Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
160411 08.04.2011 Igor Adamov Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
150411 04.04.2011 Zuzana Kandráčová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
130311 16.03.2011 Andrej Lenárt Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
120311 16.03.2011 Andrej Lenárt Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
110311 14.03.2011 Irena Balogová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
100311 14.03.2011 Jolana Ruhalovská Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
140311 07.03.2011 Alžbeta Gluchmanová Zmluva o dielo 0.00 €
90211 23.02.2011 Jančij Vasil r. Jančij kúpna zmluva 0.00 €
80211 21.02.2011 Viera Horváthová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
70211 14.02.2011 Anna Sabová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
60211 14.02.2011 Anna Sabová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
50211 14.02.2011 Martin Kraiňak zlmuva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
40211 01.02.2011 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o. zlmuva o poskytovaní poradenských služieb 0.00 €
30111 28.01.2011 Margita Horváthová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
20111 26.01.2011 Terézia Slaminková rod. Balážová Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
10111 07.01.2011 Ing. Ľubomír Hric Zmluva o užívaní hrobového miesta 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov