Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
31.12.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 999.23 €
428/2018 11.12.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 10 916.00 €
01.11.2018 VIP SERVIS, s.r.o. Zmluva o nájme pracovného stroja 33 600.00 €
31.10.2018 Mesto Košice Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre okrskové komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí - na Poľnej ul. 124.61 €
17.10.2018 Mesto Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte býv. Základnej školy Poľná 1 1.00 €
31.08.2018 Nájomné zmluvy cintorín 0.00 €
15.08.2018 Kúpna zmluva - rozšírenie cintorína 3 355.00 €
NZSK 2018/097/17872 14.08.2018 XEROX LIMITED, o.z. Nájomná zmluva 0.00 €
10.08.2018 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Košice, Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 24 000.00 €
03.08.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 2 k zámennej zmluve č. 1333/370/2017/ÚP 0.00 €
03.08.2018 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo - GDPR 828.00 €
03.08.2018 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - GDPR 34.80 €
03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 1 k zmluve č. 2017000118 o zverení majetku mesta do správy 0.00 €
20.06.2018 STAVAB, s.r.o. Zmluva o dielo - Sanácia vlhkého muriva v budove miestneho úradu 9 081.84 €
01.06.2018 CESTY KOŠICE, a.s. Zmluva o dielo 37 120.26 €
26.04.2018 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém 42.00 €
26.02.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. 1333/370/2017/ÚP 0.00 €
19.02.2018 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2018000216 1.00 €
29.01.2018 Literárna spoločnosť Pravé orechové Dodatok 1 - Košicko-novoveské poviedky 0.00 €
26.01.2018 Futbalový klub Košická Nová Ves Zmluva o poskytnutí dotácie 10 000.00 €
22.01.2018 Štátna filharmónia Košice Zmluva o krátkodobom podnájme 519.72 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov