Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
01.12.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení 1 985.00 €
30.11.2020 Folklórna skupina ŠKVARKARE, o.z. Zmluva o poskytnutí dotácie 1 100.00 €
18.11.2020 Daniely Malý, Danuse Maly Kúpna zmluva 11.00 €
18.11.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0.00 €
13.11.2020 Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves Zmluva o poskytnutí dotácie 1 710.00 €
11.11.2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 20 527.00 €
26.10.2020 Slovak telekom, a.s. Zmena 0.00 €
16.07.2020 Lukáš Müller Zmluva o nájme nehnuteľnosti 50.17 €
03.07.2020 STAVIMAT s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2019 0.00 €
29.06.2020 ORIGUT, s. r. o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 120.00 €
29.06.2020 Erik Eötvös, Alžbeta Eötvös Zmluva o nájme nehnuteľnosti 67.47 €
02.06.2020 Cesty Košice, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - oprava chodníka ul. Poľná 28 635.98 €
21.05.2020 Cesty Košice, s.r.o. Zmluva o dielo - oprava chodníka ul. Poľná 23 776.58 €
21.05.2020 COLAS Slovakia, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 193/2019 92 004.82 €
20.05.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KŽP-PO4-SC431-2017-19/M126 0.00 €
30.04.2020 STAVIMAT s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve 0.00 €
23.04.2020 Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves Zmluva o nájme nehnuteľnosti 150.00 €
11.03.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva - Ples 326.40 €
10.03.2020 Futbalový klub Košická Nová Ves Zmluva o poskytnutí dotácie 10 000.00 €
06.03.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KŽP-PO4-SC431-2017-19/M126 212 526.19 €
20.02.2020 Mesto Košice Zmluva o výpožičke 47.76 €
20.02.2020 Mesto Košice Zmluva o nájme 19.99 €
13.02.2020 JAMESSON s.r.o. Zmluva o sponzorskom príspevku 1 000.00 €
05.02.2020 Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb Štátna filharmónia Košice 791.81 €
10.01.2020 EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Zmluva o audítorskej činnosti 4 320.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov