Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
06.03.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra Dodatok č. 1 212 526.19 €
20.02.2020 Mesto Košice Zmluva o výpožičke 47.76 €
20.02.2020 Mesto Košice Zmluva o nájme 19.99 €
13.02.2020 JAMESSON s.r.o. Zmluva o sponzorskom príspevku 1 000.00 €
05.02.2020 Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb Štátna filharmónia Košice 791.81 €
10.01.2020 EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Zmluva o audítorskej činnosti 4 320.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov