Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
20.12.2021 ERGO poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 89.00 €
15.12.2021 Tatra Tender s.r.o. Dohoda o ukončení 0.00 €
13.12.2021 Futbalový klub Košická Nová Ves, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie 1 500.00 €
02.12.2021 Tatra Tender s.r.o. Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní 2 400.00 €
29.10.2021 Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000.00 €
25.10.2021 Miroslav Eperješi Kúpna zmluva 1.00 €
21.10.2021 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 108.00 €
15.10.2021 Košický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 4 000.00 €
06.10.2021 CASSOVIA SPORT, s.r.o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 6 000.00 €
04.10.2021 Rodičovské združenie pri Materskej škole Poľná 1 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 000.00 €
30.09.2021 JUDr. Karin Juhásová Zmluva o poskytovaní právnych služieb 6 450.00 €
24.09.2021 Cesty Košice, s.r.o. Oprava chodníka ul. Mliečna II. etapa - ku cintorínu 21 835.92 €
20.09.2021 adsupra, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - Dodatok č. 2 6.00 €
14.09.2021 Veríme v zábavu, s.r.o. Fitness na čerstvom vzduchu ul. Trnková 7 628.40 €
14.09.2021 Cesty Košice, s.r.o. Zmluva o dielo - Oprava chodníka ul. Furčianska I. etapa - Dodatok č. 1 3 407.42 €
03.08.2021 Cesty Košice, s.r.o. Zmluva o dielo - Oprava chodníka ul. Furčianska I. etapa 11 499.76 €
15.07.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o spolupráci 0.00 €
09.07.2021 Rehoľa sv. Augustína na Slovensku Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 0.00 €
09.07.2021 Rehoľa sv. Augustína na Slovensku Zmluva o nájme nehnuteľnosti 1 000.00 €
30.06.2021 Ing. Peter Špireng, Ing. Ivana Špirengová Nájomná zmluva 135.00 €
23.06.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti - ul. Čerešňová 0.00 €
28.05.2021 Mesto Košice Dodatok č. 2 k zmluve č. 2015000847 o výpožičke 0.00 €
14.05.2021 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 0.00 €
21.04.2021 KOSIT, a.s. Darovacia zmluva - Upracme si Košice 500.00 €
21.04.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia ul. Brestová, Jaseňová 95.40 €
20.04.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o podmienkach realizácie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 57 000.00 €
19.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 5100037463 14.00 €
19.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1023527901 14.00 €
09.04.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KŽP-PO4-SC431-2017-19/M126 0.00 €
07.04.2021 Imrich Nagy, Mária Nagyová Zmluva o nájme nehnuteľnosti 294.00 €
26.03.2021 Futbalový klub Košická Nová Ves Zmluva o poskytnutí dotácie 10 000.00 €
15.03.2021 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 0.00 €
04.03.2021 CUBS Plus, s.r.o. Vypracovanie aktualizácie dokumentácie 358.80 €
24.02.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KŽP-PO4-SC431-2017-19/M126 0.00 €
18.02.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena "Košice - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie" 0.00 €
3 11.02.2021 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o spolupráci 0.00 €
25.01.2021 Mesto Košice Dodatok č. 3 k zmluveč. 2016002222 o zverený majetku mesta do správy 0.00 €
2 20.01.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 1 041.95 €
1 08.01.2021 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov