Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
30.12.2014 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Zmluva o dodávke elektriny 0.00 €
23.12.2014 SAMSOM KE s.r.o. Zmluva o zabezpečení zimnej údržby 0.00 €
30.11.2014 nájomné zmluvy hrobového miesta - november 2014 0.00 €
16.11.2014 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo - oplotenie - dodatok č. 1 0.00 €
16.11.2014 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo - spevnené plochy a odkanalizovanie - dodatok č. 1 0.00 €
31.10.2014 nájomné zmluvy hrobového miesta - október 2014 0.00 €
23.10.2014 Rastislav Pauer Zmluva o dielo - oplotenie, brána, zábradlia 0.00 €
30.09.2014 nájomné zmluvy hrobového miesta - september 0.00 €
29.09.2014 EUROVIA Sk, a.s. Zmluva o dielo - oprava výtlkov a chodníkov 0.00 €
29.09.2014 EUROVIA Sk, a.s. Zmluva o dielo - oprava výtlkov a chodníkov 0.00 €
24.09.2014 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo - Čorgov - terénne úpravy 0.00 €
12.09.2014 Ing. arch. Jana Lamiová Zmluva o dielo - zastavovací plán katastrálneho územia 0.00 €
31.08.2014 nájomné zmluvy hrobového miesta - august 0.00 €
26.08.2014 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo - oplotenie 0.00 €
29.07.2014 EUROVIA Sk, a.s. Zmluva o dielo 0.00 €
29.07.2014 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo - oplotenie 0.00 €
29.07.2014 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo - spevnené plochy a odkanalizovanie 0.00 €
29.07.2014 EUROVIA Sk, a.s. Zmluva o dielo - oprava ulíc Poľná a Agátová 0.00 €
29.07.2014 EUROVIA Sk, a.s. Zmluva o dielo - oprava ulice Furčianskej 0.00 €
29.07.2014 EUROVIA Sk, a.s. Zmluva o dielo - oprava ul. Sv. Ladislava 0.00 €
29.07.2014 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo - cintorín - oplotenie 0.00 €
16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 0.00 €
31.05.2014 nájomné zmluvy hrobového miesta - máj 0.00 €
30.04.2014 nájomné zmluvy hrobového miesta marec-apríl 0.00 €
28.02.2014 nájomné zmluvy hrobového miesta január-február 0.00 €
31.01.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 0.00 €
31.01.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 0.00 €
31.01.2014 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve č. 4 0.00 €
22.01.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o podmienkach vykonávania služieb 0.00 €
20.01.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov