Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
72 15.03.2019 Maxisports, s.r.o. Nákup športových potrieb - Podpora rozvoja športu na rok 2018 2 196.00 €
71 15.03.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Výpočet spoločenskej hodnoty drevín 50.52 €
70 15.03.2019 Obchod - SVK, s.r.o. Vlajky - Voľby prezidenta SR 37.32 €
69 14.03.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 2/2019 100.00 €
68 14.03.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2019 82.80 €
67 14.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 12.12.2018 - 5.3.2019 0.00 €
66 14.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 12.12.2018 - 4.3.2019 64.12 €
65 13.03.2019 Stanislav Voľanský Ročná servisná prehliadka plynového kotla 220.00 €
64 11.03.2019 ICT Solutions, s.r.o. IP Telefóny Grandstream GXP1628 258.00 €
63 11.03.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
62 11.03.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 2/2019 9.38 €
61 11.03.2019 IVES KOŠICE STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 02/2019 - 1/2020 274.85 €
60 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. VO 606.92 €
59 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. DS 85.81 €
58 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. PB 145.36 €
57 07.03.2019 H & V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu 511.06 €
56 07.03.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
55 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2019 - prevádzková budova 293.00 €
54 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2019 - miestny úrad 230.00 €
53 01.03.2019 Štátna filharmónia Košice Prenájom priestorov - Ples 598.18 €
52 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.2.-28.2.2019 154.38 €
51 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2019 19.99 €
50 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2019 235.69 €
49 28.02.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
48 26.02.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2019 30.00 €
47 26.02.2019 SRANDA, s.r.o. Hudobno-zábavný program - Ples 1 500.00 €
46 25.02.2019 Slavomír Pásztor Prepravné služby KE - Milpoš 23.2.2019 - FS ČORGOV 80.00 €
45 15.02.2019 Kosit, a.s. Posypový materiál 909.44 €
44 13.02.2019 Petit Press, a.s. Oznámenie v denníku Korzár 15.76 €
43 13.02.2019 IVES Košice Služby STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 274.85 €
42 11.02.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2019 82.80 €
41 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. DS 76.87 €
40 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. VO 791.57 €
39 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. PB 157.07 €
38 08.02.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
37 08.02.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 1/2019 24.84 €
36 08.02.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
35 07.02.2019 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.1.-28.2.2019 315.00 €
34 06.02.2019 L and L TRADING spol. s r.o. Rekonštrukcia tribúny FK 57.03 €
33 06.02.2019 Hi-Reklama, s.r.o. Vizitky 33.60 €
32 06.02.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kultúrna akcia 60.82 €
31 06.02.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kancelárske potreby 22.52 €
30 05.02.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 1/2019 100.00 €
29 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2019 19.99 €
28 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2019 235.00 €
27 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.1.-31.1.2019 154.90 €
26 04.02.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
25 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2019 - miestny úrad 230.00 €
24 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2019 - prevádzková budova 293.00 €
23 29.01.2019 KANSEL, s.r.o. Elektroinštalačný materiál 43.30 €
22 29.01.2019 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 792.31 €
21 29.01.2019 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 253.20 €
20 24.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 24.00 €
19 24.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 36.00 €
18 24.01.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Všeobecný materiál 437.00 €
17 23.01.2019 ICT Solutions, s.r.o. Údržba telekomunikačnej techniky 1/2019 30.00 €
16 23.01.2019 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech. zar. - verejný rozhlas 2019 38.40 €
15 22.01.2019 Hi-Reklama, s.r.o. Vizitky 33.60 €
14 18.01.2019 h&v investment Odvoz odpadu 370.97 €
13 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.3.2019 - tenisové kurty 22.00 €
12 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2019 - miestny úrad 230.00 €
11 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2019 - prevádzková budova 293.00 €
10 17.01.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2019 82.80 €
9 15.01.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
8 14.01.2019 SOTAC, s.r.o. Seminár 75.60 €
7 11.01.2019 SoftComProg Norton Antivirus 2019 - 2020 108.00 €
6 11.01.2019 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 112.28 €
5 11.01.2019 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 17.35 €
4 10.01.2019 Spolu spol. s r.o. Seminár 38.00 €
3 09.01.2019 RAZ-DVA s.r.o. Prepravné služby - posyp. soľ 15.00 €
2 08.01.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kancelárske potreby 4.19 €
1 04.01.2019 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie Košická Nová Ves 100.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov