Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
264 03.09.2019 CANIS SAFETY a.s. Ochranné pracovné pomôcky 140.48 €
263 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.9.-30.9.2019 - prevádzková budova 293.00 €
262 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.9.-30.9.2019 - miestny úrad 230.00 €
261 02.09.2019 VIP SERVIS, s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
260 02.09.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 8/2019 100.00 €
259 02.09.2019 MD services, s.r.o. Výkopové a zemné práce 725.00 €
258 26.08.2019 M.D.V. s.r.o. Znalecký posudok 2 700.00 €
257 26.08.2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Portrét prezidenta SR 30.00 €
256 26.08.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 8/2019 30.00 €
255 26.08.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 7/2019 439.20 €
254 23.08.2019 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby - KNV - Tiszaujvaros - KNV 20.8.2019 100.00 €
253 19.08.2019 Ján Juhász - Energomont Údržba rozhlasu a VO 1 083.60 €
252 19.08.2019 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby - KNV - Tiszaujvaros - KNV 13.8.2019 100.00 €
251 19.08.2019 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby - KNV - Tiszaujvaros - KNV 6.8.2019 100.00 €
250 12.08.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 8/2019 84.88 €
249 09.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.7.-31.7.2019 - fin. rekap. VO 390.62 €
248 09.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.7.-31.7.2019 - fin. rekap. PB 142.22 €
247 09.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.7.-31.7.2019 - fin. rekap. DS 307.88 €
246 07.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.7.-31.7.2019 100.69 €
245 07.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.7.-31.7.2019 14.00 €
244 07.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.7.-31.7.2019 14.00 €
243 07.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.7.-31.7.2019 113.54 €
242 06.08.2019 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.6.2019 - 31.8.2019 315.00 €
241 06.08.2019 ANTIK Telecom, s.r.o. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 9.60 €
240 03.08.2019 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
239 02.08.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
238 02.08.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 7/2019 41.26 €
237 02.08.2019 VIP SERVIS, s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
236 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.8.-31.8.2019 - prevádzková budova 293.00 €
235 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.8.-31.8.2019 - miestny úrad 230.00 €
234 01.08.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 7/2019 0.00 €
233 01.08.2019 Michlovský, spol. s r.o. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 15.00 €
232 31.07.2019 Mesto Košice Nájomné - Poľná 1 9 378.62 €
231 31.07.2019 SWAN KE s.r.o. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 15.60 €
230 30.07.2019 MRAK s.r.o. webhosting 52.00 €
229 29.07.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 7/2019 30.00 €
228 26.07.2019 PneuX, s.r.o. Servis služobného vozidla 139.52 €
227 25.07.2019 Ján Juhász - Energomont Údržba rozhlasu 125.88 €
226 24.07.2019 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Struna do kosačky 191.40 €
225 24.07.2019 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby - KNV - Tiszaujvaros - KNV 23.7.2019 100.00 €
224 24.07.2019 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby - KNV - Tiszaujvaros - KNV 16.7.2019 100.00 €
223 24.07.2019 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby - KNV - Tiszaujvaros - KNV 9.7.2019 150.00 €
222 22.07.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 6/2019 439.20 €
221 22.07.2019 JES SK, s.r.o. Drevené pera v kazete - reprezentačné 191.28 €
220 22.07.2019 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 120.00 €
219 19.07.2019 Ing. Gabriel Krivda PD - výstavba MK ul. Vínová 1 300.00 €
218 19.07.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 7/2019 84.88 €
217 19.07.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 17.00 €
216 19.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 24.00 €
215 15.07.2019 MD services, s.r.o. Zemné a výkopové práce 860.00 €
214 11.07.2019 Občianske združenie Pomoc Perešu Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - prenájom armwrestlingového stola 50.00 €
213 11.07.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.6.-30.6.2019 - fin. rekap. VO 376.09 €
212 11.07.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.6.-30.6.2019 - fin. rekap. PB 145.85 €
211 11.07.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.6.-30.6.2019 - fin. rekap. DS 256.10 €
210 09.07.2019 BRANAMI, s.r.o. Ovládače k pohonu NICE 80.40 €
209 08.07.2019 VIP SERVIS, s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
208 08.07.2019 Ján Juhász - Energomont Údržba rozhlasu a VO 230.94 €
207 05.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.6.-30.6.2019 105.79 €
206 05.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.6.-30.6.2019 14.00 €
205 05.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.6.-30.6.2019 14.00 €
204 05.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.6.-30.6.2019 111.24 €
203 05.07.2019 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 128.00 €
202 04.07.2019 OZ Dubina Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - ŽSS Dubina 100.00 €
201 04.07.2019 CUBS plus, s.r.o. Služby GDPR 4,5,6/2019 104.40 €
200 03.07.2019 ADM Košice spol. s r.o. EZS II.Q.2019 138.30 €
199 02.07.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku ochrany pred požiarmi 169.50 €
198 02.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.7.-30.9.2019 - tenisové kurty 22.00 €
197 02.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.7.-31.7.2019 - prevádzková budova 293.00 €
196 02.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.7.-31.7.2019 - miestny úrad 230.00 €
195 01.07.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
194 01.07.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 6/2019 11.56 €
193 01.07.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 6/2019 100.00 €
192 28.06.2019 Sanita a technika, s.r.o. Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - prenájom mobilných toaliet 132.00 €
191 27.06.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 6/2019 30.00 €
190 25.06.2019 JES SK, s.r.o. Grafické práce - dobové fotografie KNV 598.08 €
189 25.06.2019 OZ Dračia stopa Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - prenájom štvorkoliek 100.00 €
188 25.06.2019 Občianske združenie Pomoc Perešu Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - prenájom pódia 1 000.00 €
187 24.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 5.3.-18.6.2019 86.84 €
186 24.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 6.3.-18.6.2019 0.00 €
185 24.06.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 5/2019 439.20 €
184 22.06.2019 Marek Remeta - KREATÍVNE BALÓNY Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - balónové modelovanie 285.00 €
183 22.06.2019 Marek Petrík - F.X. Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - ohňostroj 500.00 €
182 22.06.2019 VeniaSol s.r.o. Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - planetárium 100.00 €
181 22.06.2019 Vladimír Junger Kultúrna akcia - Deň mestskej časti - prenájom nafukovacích atrakcií 1 100.00 €
180 22.06.2019 Ing. KUSÝ Pavol - ESPRIT Kultúrna akcia - Deň mestskej časti 1 490.00 €
179 21.06.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kultúrna akcia - Deň mestskej časti 21.78 €
178 21.06.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kultúrna akcia - Deň mestskej časti 133.00 €
177 20.06.2019 LOLI GARDEN, s.r.o. Dunajský štrk - detské ihriská 338.52 €
176 19.06.2019 L and L TRADING spol. s r.o. Materiál - údržba a opravy 121.50 €
175 19.06.2019 Bilion s.r.o. Banner a grafické práce 217.00 €
174 12.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.5.-31.5.2019 112.19 €
173 12.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.5.-31.5.2019 99.73 €
172 12.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.5.-31.5.2019 14.00 €
171 12.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.5.-31.5.2019 14.00 €
170 12.06.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 5/2019 100.00 €
169 12.06.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 6/2019 84.88 €
168 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.5.-31.5.2019 - fin. rekap. VO 414.20 €
167 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.5.-31.5.2019 - fin. rekap. DS 167.58 €
166 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.5.-31.5.2019 - fin. rekap. PB 151.80 €
165 10.06.2019 VIP SERVIS, s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
164 10.06.2019 ANTIK Telecom, s.r.o. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 9.60 €
163 10.06.2019 Farby Kušnír, s.r.o. Farby 217.84 €
162 07.06.2019 Tirpák František ml. Kominárske práce 20.00 €
161 07.06.2019 JES SK, s.r.o. Prezentačné predmety 1 306.92 €
160 07.06.2019 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
159 07.06.2019 GUDE Slovakia, s.r.o. Pletivo pozinkované 13.11 €
158 06.06.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
157 06.06.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 5/2019 17.45 €
156 05.06.2019 Ján Juhász - Energomont Údržba rozhlasu a VO 248.82 €
155 05.06.2019 Ján Juhász - Energomont Údržba VO 265.20 €
154 05.06.2019 Vladimír Vanta - GEO-KS Polohopisné a výškopisné zameranie - Výstavba MK ul. Vínová 300.00 €
153 05.06.2019 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán - rozšírenie ul. Brestová 700.00 €
152 05.06.2019 RAZ-DVA s.r.o. Prepravné služby 42.00 €
151 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.6.-30.6.2019 - prevádzková budova 293.00 €
150 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.6.-30.6.2019 - miestny úrad 230.00 €
149 04.06.2019 Asociácia správcov registratúry Seminár - Správa registratúry 39.00 €
148 03.06.2019 Michlovský, spol. s r.o. Vyjadrenie k IS - Výstavba MK ul. Vínová 15.00 €
147 31.05.2019 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 50.00 €
146 30.05.2019 H V INVESTMENT, s.r.o. Cateringové služby - 1. máj 120.00 €
145 29.05.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2019 30.00 €
144 23.05.2019 SWAN KE, s.r.o. Vyjadrenie k IS - MK Vínová 15.60 €
143 21.05.2019 Obchod - SVK, s.r.o. Vlajky EU 27.33 €
142 20.05.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Vyjadrenie k IS - MK Vínová 17.00 €
141 20.05.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 4/2019 439.20 €
140 17.05.2019 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Struna do kosačiek 87.00 €
139 16.05.2019 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Čistiace potreby 140.02 €
138 15.05.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 5/2019 84.88 €
137 13.05.2019 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Ochranné pracovné pomôcky 304.82 €
136 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.4.-30.4.2019 305.59 €
135 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.4.-30.4.2019 115.98 €
134 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.4.-30.4.2019 14.00 €
133 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.4.-30.4.2019 111.24 €
132 10.05.2019 FOS Trade, s.r.o. Úpravy detských ihrísk 1 515.00 €
131 10.05.2019 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
130 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.4.-30.4.2019 - fin. rekap. VO 484.16 €
129 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.4.-30.4.2019 - fin. rekap. PB 146.03 €
128 10.05.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.4.-30.4.2019 - fin. rekap. DS 142.32 €
127 09.05.2019 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.3.2019 - 31.5.2019 315.00 €
126 07.05.2019 VIP SERVIS, s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
125 07.05.2019 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 125.00 €
124 06.05.2019 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 50.00 €
123 06.05.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 4/2019 100.00 €
122 06.05.2019 SPP - distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS 120.00 €
121 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.5.-31.5.2019 - prevádzková budova 293.00 €
120 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.4.2019 - úrad 230.00 €
119 02.05.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
118 02.05.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 4/2019 19.13 €
117 02.05.2019 LOLI GARDEN s.r.o. Detské ihrisko ul. Herlianska - agrotextília 130.00 €
116 30.04.2019 JES SK, s.r.o. Tlačiarenské služby - pozvánky, plagáty, živicové nálepky 128.40 €
115 30.04.2019 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Všeobecný materiál - kultúrna akcia 1. máj 140.57 €
114 29.04.2019 CUBS plus, s.r.o. Vstupný audit a vypracovanie dokumentácie GDPR 828.00 €
113 26.04.2019 RAZ-DVA s.r.o. Preprava materiálu 33.00 €
112 26.04.2019 SWEPT s.r.o. Výroba popolníkov 240.00 €
111 25.04.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Vyjadrenie k IS 9.60 €
110 25.04.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2019 30.00 €
109 23.04.2019 UND-03, a.s. Štrk fr. 8-16 140.41 €
108 23.04.2019 UND-03, a.s. Štrk fr. 8-16 223.79 €
107 18.04.2019 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV - 1/2 ročná 221.72 €
106 18.04.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 3/2019 439.20 €
105 18.04.2019 Alezar, s.r.o. Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia 463.92 €
104 18.04.2019 H & V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu 375.41 €
103 17.04.2019 DP work s.r.o. Všeobecný materiál - hranol 1 m3 274.92 €
102 17.04.2019 GoBaKo, s.r.o. Zváračský materiál 58.69 €
101 15.04.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2019 82.80 €
100 15.04.2019 CUBS plus, s.r.o. Služby GDPR 1,2,3/2019 104.40 €
99 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.3.-31.3.2019 151.81 €
98 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2019 19.99 €
97 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2019 221.94 €
96 10.04.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2019 - fin. rekap. VO 587.04 €
95 10.04.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2019 - fin. rekap. DS 100.86 €
94 10.04.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2019 - fin. rekap. PB 155.77 €
93 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS 24.00 €
92 09.04.2019 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Vyjadrenie k IS 13.00 €
91 09.04.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 3/2019 27.25 €
90 09.04.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
89 09.04.2019 Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém ANTIK Telecom s.r.o. 126.00 €
88 08.04.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Vyjadrenie k IS 17.00 €
87 04.04.2019 ADM Košice spol. s r.o. EZS I.Q.2019 138.30 €
86 03.04.2019 M+M Marinec, s.r.o. Detské ihrisko ul. Herlianska - oplotenie 471.76 €
85 03.04.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 3/2019 100.00 €
84 03.04.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
83 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.6.2019 - tenisové kurty 22.00 €
82 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.4.2019 - úrad 230.00 €
81 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.4.2019 - prevádzková budova 293.00 €
80 01.04.2019 ICT Solutions, s.r.o. IP Telefóny Grandstream GXP1628 154.80 €
79 28.03.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2019 30.00 €
78 28.03.2019 CANIS SAFETY a.s. Ochranné pracovné pomôcky 17.75 €
77 25.03.2019 PLAYSYSTEM, s.r.o. Detské ihrisko ul. Herlianska 8 993.20 €
76 21.03.2019 Slovenský ochranný zväz autorský Licencia na verejné použitie - Ples 448.80 €
75 20.03.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 2/2019 439.20 €
74 16.03.2019 Milena Leskovjanská - STATOR Voľby prezidenta SR - občerstvenie OVK 12.96 €
73 16.03.2019 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Kancelárske potreby 49.92 €
72 15.03.2019 Maxisports, s.r.o. Nákup športových potrieb - Podpora rozvoja športu na rok 2018 2 196.00 €
71 15.03.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Výpočet spoločenskej hodnoty drevín 50.52 €
70 15.03.2019 Obchod - SVK, s.r.o. Vlajky - Voľby prezidenta SR 37.32 €
69 14.03.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 2/2019 100.00 €
68 14.03.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2019 82.80 €
67 14.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 12.12.2018 - 5.3.2019 0.00 €
66 14.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 12.12.2018 - 4.3.2019 64.12 €
65 13.03.2019 Stanislav Voľanský Ročná servisná prehliadka plynového kotla 220.00 €
64 11.03.2019 ICT Solutions, s.r.o. IP Telefóny Grandstream GXP1628 258.00 €
63 11.03.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
62 11.03.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 2/2019 9.38 €
61 11.03.2019 IVES KOŠICE STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 02/2019 - 1/2020 274.85 €
60 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. VO 606.92 €
59 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. DS 85.81 €
58 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. PB 145.36 €
57 07.03.2019 H & V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu 511.06 €
56 07.03.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
55 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2019 - prevádzková budova 293.00 €
54 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2019 - miestny úrad 230.00 €
53 01.03.2019 Štátna filharmónia Košice Prenájom priestorov - Ples 598.18 €
52 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.2.-28.2.2019 154.38 €
51 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2019 19.99 €
50 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2019 235.69 €
49 28.02.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
48 26.02.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2019 30.00 €
47 26.02.2019 SRANDA, s.r.o. Hudobno-zábavný program - Ples 1 500.00 €
46 25.02.2019 Slavomír Pásztor Prepravné služby KE - Milpoš 23.2.2019 - FS ČORGOV 80.00 €
45 15.02.2019 Kosit, a.s. Posypový materiál 909.44 €
44 13.02.2019 Petit Press, a.s. Oznámenie v denníku Korzár 15.76 €
43 13.02.2019 IVES Košice Služby STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 274.85 €
42 11.02.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2019 82.80 €
41 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. DS 76.87 €
40 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. VO 791.57 €
39 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. PB 157.07 €
38 08.02.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
37 08.02.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 1/2019 24.84 €
36 08.02.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
35 07.02.2019 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.1.-28.2.2019 315.00 €
34 06.02.2019 L and L TRADING spol. s r.o. Rekonštrukcia tribúny FK 57.03 €
33 06.02.2019 Hi-Reklama, s.r.o. Vizitky 33.60 €
32 06.02.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kultúrna akcia 60.82 €
31 06.02.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kancelárske potreby 22.52 €
30 05.02.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 1/2019 100.00 €
29 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2019 19.99 €
28 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2019 235.00 €
27 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.1.-31.1.2019 154.90 €
26 04.02.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
25 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2019 - miestny úrad 230.00 €
24 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2019 - prevádzková budova 293.00 €
23 29.01.2019 KANSEL, s.r.o. Elektroinštalačný materiál 43.30 €
22 29.01.2019 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 792.31 €
21 29.01.2019 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 253.20 €
20 24.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 24.00 €
19 24.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 36.00 €
18 24.01.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Všeobecný materiál 437.00 €
17 23.01.2019 ICT Solutions, s.r.o. Údržba telekomunikačnej techniky 1/2019 30.00 €
16 23.01.2019 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech. zar. - verejný rozhlas 2019 38.40 €
15 22.01.2019 Hi-Reklama, s.r.o. Vizitky 33.60 €
14 18.01.2019 h&v investment Odvoz odpadu 370.97 €
13 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.3.2019 - tenisové kurty 22.00 €
12 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2019 - miestny úrad 230.00 €
11 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2019 - prevádzková budova 293.00 €
10 17.01.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2019 82.80 €
9 15.01.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
8 14.01.2019 SOTAC, s.r.o. Seminár 75.60 €
7 11.01.2019 SoftComProg Norton Antivirus 2019 - 2020 108.00 €
6 11.01.2019 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 112.28 €
5 11.01.2019 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 17.35 €
4 10.01.2019 Spolu spol. s r.o. Seminár 38.00 €
3 09.01.2019 RAZ-DVA s.r.o. Prepravné služby - posyp. soľ 15.00 €
2 08.01.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kancelárske potreby 4.19 €
1 04.01.2019 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie Košická Nová Ves 100.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov