Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
116 30.04.2019 JES SK, s.r.o. Tlačiarenské služby - pozvánky, plagáty, živicové nálepky 128.40 €
115 30.04.2019 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Všeobecný materiál - kultúrna akcia 1. máj 140.57 €
114 29.04.2019 CUBS plus, s.r.o. Vstupný audit a vypracovanie dokumentácie GDPR 828.00 €
113 26.04.2019 RAZ-DVA s.r.o. Preprava materiálu 33.00 €
112 26.04.2019 SWEPT s.r.o. Výroba popolníkov 240.00 €
111 25.04.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Vyjadrenie k IS 9.60 €
110 25.04.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2019 30.00 €
109 23.04.2019 UND-03, a.s. Štrk fr. 8-16 140.41 €
108 23.04.2019 UND-03, a.s. Štrk fr. 8-16 223.79 €
107 18.04.2019 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV - 1/2 ročná 221.72 €
106 18.04.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 3/2019 439.20 €
105 18.04.2019 Alezar, s.r.o. Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia 463.92 €
104 18.04.2019 H & V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu 375.41 €
103 17.04.2019 DP work s.r.o. Všeobecný materiál - hranol 1 m3 274.92 €
102 17.04.2019 GoBaKo, s.r.o. Zváračský materiál 58.69 €
101 15.04.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2019 82.80 €
100 15.04.2019 CUBS plus, s.r.o. Služby GDPR 1,2,3/2019 104.40 €
99 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.3.-31.3.2019 151.81 €
98 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2019 19.99 €
97 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2019 221.94 €
96 10.04.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2019 - fin. rekap. VO 587.04 €
95 10.04.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2019 - fin. rekap. DS 100.86 €
94 10.04.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2019 - fin. rekap. PB 155.77 €
93 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS 24.00 €
92 09.04.2019 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Vyjadrenie k IS 13.00 €
91 09.04.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 3/2019 27.25 €
90 09.04.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
89 09.04.2019 Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém ANTIK Telecom s.r.o. 126.00 €
88 08.04.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Vyjadrenie k IS 17.00 €
87 04.04.2019 ADM Košice spol. s r.o. EZS I.Q.2019 138.30 €
86 03.04.2019 M+M Marinec, s.r.o. Detské ihrisko ul. Herlianska - oplotenie 471.76 €
85 03.04.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 3/2019 100.00 €
84 03.04.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
83 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.6.2019 - tenisové kurty 22.00 €
82 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.4.2019 - úrad 230.00 €
81 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.4.2019 - prevádzková budova 293.00 €
80 01.04.2019 ICT Solutions, s.r.o. IP Telefóny Grandstream GXP1628 154.80 €
79 28.03.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2019 30.00 €
78 28.03.2019 CANIS SAFETY a.s. Ochranné pracovné pomôcky 17.75 €
77 25.03.2019 PLAYSYSTEM, s.r.o. Detské ihrisko ul. Herlianska 8 993.20 €
76 21.03.2019 Slovenský ochranný zväz autorský Licencia na verejné použitie - Ples 448.80 €
75 20.03.2019 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 2/2019 439.20 €
74 16.03.2019 Milena Leskovjanská - STATOR Voľby prezidenta SR - občerstvenie OVK 12.96 €
73 16.03.2019 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Kancelárske potreby 49.92 €
72 15.03.2019 Maxisports, s.r.o. Nákup športových potrieb - Podpora rozvoja športu na rok 2018 2 196.00 €
71 15.03.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Výpočet spoločenskej hodnoty drevín 50.52 €
70 15.03.2019 Obchod - SVK, s.r.o. Vlajky - Voľby prezidenta SR 37.32 €
69 14.03.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 2/2019 100.00 €
68 14.03.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2019 82.80 €
67 14.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 12.12.2018 - 5.3.2019 0.00 €
66 14.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 12.12.2018 - 4.3.2019 64.12 €
65 13.03.2019 Stanislav Voľanský Ročná servisná prehliadka plynového kotla 220.00 €
64 11.03.2019 ICT Solutions, s.r.o. IP Telefóny Grandstream GXP1628 258.00 €
63 11.03.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
62 11.03.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 2/2019 9.38 €
61 11.03.2019 IVES KOŠICE STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 02/2019 - 1/2020 274.85 €
60 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. VO 606.92 €
59 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. DS 85.81 €
58 11.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2019 - fin. rekap. PB 145.36 €
57 07.03.2019 H & V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu 511.06 €
56 07.03.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
55 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2019 - prevádzková budova 293.00 €
54 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2019 - miestny úrad 230.00 €
53 01.03.2019 Štátna filharmónia Košice Prenájom priestorov - Ples 598.18 €
52 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.2.-28.2.2019 154.38 €
51 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2019 19.99 €
50 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2019 235.69 €
49 28.02.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
48 26.02.2019 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2019 30.00 €
47 26.02.2019 SRANDA, s.r.o. Hudobno-zábavný program - Ples 1 500.00 €
46 25.02.2019 Slavomír Pásztor Prepravné služby KE - Milpoš 23.2.2019 - FS ČORGOV 80.00 €
45 15.02.2019 Kosit, a.s. Posypový materiál 909.44 €
44 13.02.2019 Petit Press, a.s. Oznámenie v denníku Korzár 15.76 €
43 13.02.2019 IVES Košice Služby STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 274.85 €
42 11.02.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2019 82.80 €
41 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. DS 76.87 €
40 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. VO 791.57 €
39 11.02.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2019 - fin. rekap. PB 157.07 €
38 08.02.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
37 08.02.2019 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu 1/2019 24.84 €
36 08.02.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
35 07.02.2019 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.1.-28.2.2019 315.00 €
34 06.02.2019 L and L TRADING spol. s r.o. Rekonštrukcia tribúny FK 57.03 €
33 06.02.2019 Hi-Reklama, s.r.o. Vizitky 33.60 €
32 06.02.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kultúrna akcia 60.82 €
31 06.02.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kancelárske potreby 22.52 €
30 05.02.2019 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 1/2019 100.00 €
29 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2019 19.99 €
28 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2019 235.00 €
27 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.1.-31.1.2019 154.90 €
26 04.02.2019 VIP SERVIS s.r.o. Nájom pracovného stroja - Kubota L5040 L s príslušenstvom 560.00 €
25 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2019 - miestny úrad 230.00 €
24 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2019 - prevádzková budova 293.00 €
23 29.01.2019 KANSEL, s.r.o. Elektroinštalačný materiál 43.30 €
22 29.01.2019 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 792.31 €
21 29.01.2019 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 253.20 €
20 24.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 24.00 €
19 24.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 36.00 €
18 24.01.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Všeobecný materiál 437.00 €
17 23.01.2019 ICT Solutions, s.r.o. Údržba telekomunikačnej techniky 1/2019 30.00 €
16 23.01.2019 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech. zar. - verejný rozhlas 2019 38.40 €
15 22.01.2019 Hi-Reklama, s.r.o. Vizitky 33.60 €
14 18.01.2019 h&v investment Odvoz odpadu 370.97 €
13 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.3.2019 - tenisové kurty 22.00 €
12 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2019 - miestny úrad 230.00 €
11 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2019 - prevádzková budova 293.00 €
10 17.01.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2019 82.80 €
9 15.01.2019 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
8 14.01.2019 SOTAC, s.r.o. Seminár 75.60 €
7 11.01.2019 SoftComProg Norton Antivirus 2019 - 2020 108.00 €
6 11.01.2019 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 112.28 €
5 11.01.2019 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 17.35 €
4 10.01.2019 Spolu spol. s r.o. Seminár 38.00 €
3 09.01.2019 RAZ-DVA s.r.o. Prepravné služby - posyp. soľ 15.00 €
2 08.01.2019 METRO Cash and Carry, s.r.o. Kancelárske potreby 4.19 €
1 04.01.2019 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie Košická Nová Ves 100.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov