Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
8 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2020 TK 21.00 €
7 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 MÚ 152.00 €
6 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 PB 217.00 €
5 10.01.2020 SPOLU spol. s r.o. Seminár 38.00 €
4 09.01.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Online prístup k ekonomickým a právnym informáciám 700.00 €
3 08.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 754.80 €
2 08.01.2020 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 8.00 €
1 03.01.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 1/2020 56.68 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov