Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
110 30.04.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2020 30.00 €
109 28.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných zariadení 16.99 €
108 24.04.2020 ŠEVT, a.s. Tlačivá 55.03 €
107 23.04.2020 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán, Polohopisné a výškopisné zameranie 1 000.00 €
106 22.04.2020 PROLIFTING s.r.o. Vš. mat. - dielňa 142.44 €
105 17.04.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2020 84.88 €
104 16.04.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 3/2020 439.20 €
103 15.04.2020 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 170.00 €
102 14.04.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3 /2020 DS 55.91 €
101 14.04.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3/2020 PB 154.15 €
100 14.04.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3/2020 VO 582.46 €
99 14.04.2020 ACW MARKO, s.r.o. Propagačný materiál 300.00 €
98 09.04.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 3/2020 126.00 €
97 07.04.2020 Sanita a technika, s.r.o. Dezinfekčná veža a dezinfekčné prostriedky 432.00 €
96 07.04.2020 Ing. KUSÝ Pavol - ESPRIT Ples KNV - Ozvučenie 1 850.00 €
95 07.04.2020 C-COMMERCE, s.r.o. Orientačné čísla domov a značky 318.82 €
94 07.04.2020 STAVIMAT s.r.o. Stavebné práce za obdobie od 31.10.2019 do 12.03.2020 - Zníženie energ. náročnosti budovy budova s.č. 1208 36 413.65 €
93 07.04.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 3/2020 100.00 €
92 06.04.2020 L&L Trading, s.r.o. Všeobecný materiál - tribúna 420.00 €
91 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 3/2020 104.00 €
90 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2020 14.00 €
89 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2020 14.00 €
88 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2020 111.32 €
87 06.04.2020 Centrum polygrafických služieb Tlačivá 38.72 €
86 03.04.2020 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 1-3/2020 104.40 €
85 03.04.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 3/2020 560.00 €
84 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4-6/2020 TK 21.00 €
83 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2020 MÚ 152.00 €
82 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2020 PB 217.00 €
81 03.04.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 4/2020 56.68 €
80 03.04.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 3/2020 13.03 €
79 02.04.2020 ADM Košice, s.r.o. Údržba EZS I.Q.2020 138.30 €
78 30.03.2020 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Externý manažment - budova s.č. 1208 4 320.00 €
77 30.03.2020 Slovgram Licencia - Rozhlas 2020 38.40 €
76 30.03.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2020 30.00 €
75 26.03.2020 Ing. Jaroslav Mikita - Mikita Fashion Všeobecný materiál - rúška 24.00 €
74 24.03.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 127.20 €
73 24.03.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 272.30 €
72 19.03.2020 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Čistiace potreby 75.70 €
71 18.03.2020 Papera, s.r.o. Kancelárske potreby 115.20 €
70 16.03.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 1.11.2019-5.3.2020 190.38 €
69 13.03.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 1.11.2019-4.3.2020 5.57 €
68 12.03.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 3/2020 56.68 €
67 12.03.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 2/2020 25.66 €
66 11.03.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2020 84.88 €
65 11.03.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2/2020 PB 148.25 €
64 11.03.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2/2020 DS 99.12 €
63 11.03.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2/2020 VO 611.57 €
62 09.03.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 3/2020 964.80 €
61 06.03.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 2/2020 126.00 €
60 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 2/2020 104.68 €
59 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2020 14.00 €
58 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2020 111.59 €
57 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2020 14.00 €
56 06.03.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 2/2020 560.00 €
55 06.03.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 2/2020 439.20 €
54 05.03.2020 IVES Košice STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 274.85 €
53 05.03.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 2/2020 100.00 €
52 02.03.2020 Štátna filharmónia Košice Ples KNV - Prenájom Domu umenia 743.68 €
51 02.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2020 MÚ 152.00 €
50 02.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2020 PB 217.00 €
49 28.02.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2020 30.00 €
48 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1/2020 101.46 €
47 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2020 111.28 €
46 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2020 14.00 €
45 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2020 14.00 €
44 24.02.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 203.67 €
43 20.02.2020 Organizácia školení a seminárov Seminár - Cintorínske 40.00 €
42 19.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 PB 149.89 €
41 18.02.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 264.88 €
40 14.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 VO 780.07 €
39 14.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 DS 87.28 €
38 14.02.2020 EXCO-HN, s.r.o. Aktualizácia soft. Cintorín 1.70 40.00 €
37 13.02.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2020 84.88 €
36 12.02.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1/2020 439.20 €
35 07.02.2020 DVEGE, s.r.o. Ekonomické služby 1/2020 864.00 €
34 07.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2/2020 729.60 €
33 06.02.2020 Kansel, s.r.o. Žiarovky 18.00 €
32 06.02.2020 KOSIT, a.s. Posypový materiál 341.78 €
31 06.02.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 1/2020 126.00 €
30 06.02.2020 El. energia 1 - 2/2020 Východoslovenská energetika, a.s. 344.00 €
29 05.02.2020 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 2-6/2020 125.00 €
28 03.02.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 2/2020 56.68 €
27 03.02.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 18.89 €
26 03.02.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 1/2020 560.00 €
25 03.02.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 1/2020 100.00 €
24 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2020 MÚ 152.00 €
23 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 PB 217.00 €
22 31.01.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 352.53 €
21 29.01.2020 2U spol. s r.o. Smútočná zástava 19.60 €
20 29.01.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 1/2020 30.00 €
19 29.01.2020 P33, s.r.o. Ples KNV - plagáty, vstupenky 138.00 €
18 29.01.2020 FORK, s.r.o. Ples KNV - Tombolové a šatňové lístky 16.14 €
17 24.01.2020 Mountfield SK, s.r.o. Ples KNV - Tombola 149.20 €
16 24.01.2020 Mountfield SK, s.r.o. Ples KNV - Tombola 149.75 €
15 24.01.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia - Rozhlas 2020 36.00 €
14 24.01.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia - MÚ 2020 24.00 €
13 23.01.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO a demontáž vianočných ozdôb 213.60 €
12 23.01.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 269.35 €
11 21.01.2020 Mestská časť Košice - Šaca Posypová soľ 157.95 €
10 19.01.2020 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Všeobecný materiál - Zabíjačka 175.16 €
9 17.01.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2020 84.88 €
8 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2020 TK 21.00 €
7 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 MÚ 152.00 €
6 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 PB 217.00 €
5 10.01.2020 SPOLU spol. s r.o. Seminár 38.00 €
4 09.01.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Online prístup k ekonomickým a právnym informáciám 700.00 €
3 08.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 754.80 €
2 08.01.2020 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 8.00 €
1 03.01.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 1/2020 56.68 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov