Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
31.12.2020 Kniha dodávateľských faktúr 10-12/2021 0.00 €
287 02.10.2020 ZEN - Zelená energia, s.r.o. Radiátory - dielňa 207.24 €
286 02.10.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 9/2020 560.00 €
285 02.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2020 14.00 €
284 02.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2020 14.00 €
283 02.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2020 111.24 €
282 02.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 9/2020 341.28 €
281 02.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10-12/2020 TK 21.00 €
280 02.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10/2020 MÚ 152.00 €
279 02.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10/2020 PB 217.00 €
278 02.10.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 10/2020 56.68 €
277 02.10.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 9/2020 19.06 €
276 02.10.2020 RAJ Holding, s.r.o. Ochranné pomôcky - covid 48.96 €
84 02.10.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 233.35 €
275 01.10.2020 ADM Košice, s.r.o. Údržba EZS III.Q.2020 138.30 €
274 01.10.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 213.42 €
273 01.10.2020 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Ochranné pracovné pomôcky 83.12 €
272 29.09.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 9/2020 30.00 €
271 29.09.2020 Lamitec, spol. s r.o. Dezinfekcia - covid 15.84 €
270 25.09.2020 Ing. Alžbeta Kočišová PD - Novostavba Domu Nádeje v KNV - prístupové komunikácie 400.00 €
269 25.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 5.3.-18.9.2020 25.09 €
268 24.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 6.3.-18.9.2020 120.71 €
267 23.09.2020 Lamitec, spol. s r.o. Čistiace potreby - covid 108.65 €
266 23.09.2020 Slovak Telekom, a.s. MT Caterpillar S42 Black 205.00 €
265 23.09.2020 Slovak Telekom, a.s. MT Samsung Galaxy M21 157.00 €
264 21.09.2020 COLAS Slovakia, a.s. Výstavba miestnej komunikácie ul. Vínová 33 356.42 €
263 18.09.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 9/2020 86.96 €
262 18.09.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 8/2020 439.20 €
261 16.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2020 112.18 €
260 16.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2020 14.00 €
259 16.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2020 14.00 €
258 16.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8/2020 126.17 €
257 16.09.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 211.20 €
256 11.09.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 8/2020 126.00 €
255 11.09.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 8 /2020 VO 486.25 €
254 11.09.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 8 /2020 PB 147.59 €
253 11.09.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 8/2020 DS 300.24 €
252 11.09.2020 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2020 MÚ 90.80 €
251 10.09.2020 Trukon, s.r.o. Údržba prac. stroja Hansa - štartér 72.00 €
250 04.09.2020 LUX-Košice, s.r.o. Zásobník na dezinfekciu 200.00 €
249 02.09.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 8/2020 560.00 €
248 02.09.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 8/2020 8.21 €
247 02.09.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 9/2020 56.68 €
246 02.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 9/2020 MÚ 152.00 €
245 02.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 9/2020 PB 217.00 €
244 02.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 9/2020 838.80 €
243 31.08.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 8/2020 30.00 €
242 24.08.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 8/2020 409.85 €
241 24.08.2020 BRANAMI s.r.o. Servisná činnosť - vstupná brána 44.40 €
240 24.08.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 7/2020 439.20 €
239 21.08.2020 2 Zet s.r.o. Vrecia na odpad 106.55 €
238 21.08.2020 C-COMMERCE, s.r.o. Potlač pracovného textilu 114.00 €
237 18.08.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Skartovačka 44.89 €
236 14.08.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 8/2020 86.96 €
235 14.08.2020 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán, Polohopisné a výškopisné zameranie 740.00 €
234 12.08.2020 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2020 MÚ 91.32 €
233 12.08.2020 Farby Kušnír, s.r.o. Vš. mat. - dielňa 193.21 €
232 12.08.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 7/2020 PB 147.26 €
231 12.08.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 VO 416.66 €
230 12.08.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 DS 174.40 €
229 11.08.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 7/2020 126.00 €
228 07.08.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 7/2020 100.00 €
227 07.08.2020 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6-8/2020 58.00 €
226 05.08.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 7/2020 560.00 €
225 05.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2020 112.48 €
224 05.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 7/2020 102.46 €
223 05.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2020 14.00 €
222 05.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2020 14.00 €
221 05.08.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 8/2020 56.68 €
220 05.08.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 7/2020 18.25 €
219 05.08.2020 MRAK s.r.o. Webhosting kosickanovaves.sk, kosickanovaves.eu, úpravy webstránky 202.00 €
218 05.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 8/2020 MÚ 152.00 €
217 05.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 8/2020 PB 217.00 €
216 05.08.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 8/2020 801.00 €
215 03.08.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 336.75 €
214 30.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie telekom - MK Vínová 57.00 €
213 30.07.2020 CBS spol. s r.o. Letecké filmovanie - Košická Nová Ves 250.80 €
212 30.07.2020 Active life, n.o. Technicko-organizačné zabezpečenie - Spoznaj behom Košice - Košická Nová Ves 21.7.2020 200.00 €
211 27.07.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 7/2020 30.00 €
210 24.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - MK Vínová 16.99 €
209 23.07.2020 STAVIMAT s.r.o. Stavebné práce za obdobie od 20.04.2020 do 06.07.2020 - Zníženie energ. náročnosti budovy budova s.č. 1208 97 299.56 €
208 22.07.2020 Lamitec, spol. s r.o. Čistiace a hygienické potreby 132.14 €
207 21.07.2020 Lacnepostreky s.r.o. Postrek 155.97 €
206 15.07.2020 Mesto Košice Prenájom - MŠ Poľná 1 10 365.90 €
205 15.07.2020 M + M Martinec, s.r.o. Pletivo 132.00 €
204 13.07.2020 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2020 MÚ 89.75 €
203 13.07.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 7/2020 86.96 €
202 13.07.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 6 /2020 PB 148.73 €
201 13.07.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 6 /2020 DS 164.84 €
200 13.07.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 6 /2020 VO 403.54 €
199 10.07.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Obnovenie prevádzkovej plomby 34.40 €
198 10.07.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 6/2020 439.20 €
197 09.07.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ventilátor 21.99 €
196 09.07.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ventilátor 21.99 €
195 09.07.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ventilátor 21.99 €
194 09.07.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ventilátor 21.99 €
193 09.07.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ventilátor 21.99 €
192 09.07.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ventilátor 22.99 €
191 07.07.2020 GERID, s.r.o. Detský športový tábor v MČ KNV 512.40 €
190 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2020 14.00 €
189 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2020 14.00 €
188 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2020 112.34 €
187 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 6/2020 101.71 €
186 06.07.2020 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 4-6/2020 104.40 €
185 06.07.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 6/2020 126.00 €
184 06.07.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 6/2020 100.00 €
183 03.07.2020 ADM Košice, s.r.o. Údržba EZS II.Q.2020 138.30 €
182 02.07.2020 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 7-12/2020 150.00 €
181 02.07.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 6/2020 560.00 €
180 01.07.2020 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Pracovné ochranné pomôcky 322.58 €
179 01.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7-9/2020 TK 21.00 €
178 01.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7/2020 PB 217.00 €
177 01.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7/2020 MÚ 152.00 €
176 01.07.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 6/2020 20.72 €
175 01.07.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 6/2020 56.68 €
174 01.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 7/2020 876.60 €
173 27.06.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 6/2020 30.00 €
172 25.06.2020 Ing. Gabriel Krivda PD - dočasné dopravné značenie IBV 600.00 €
171 23.06.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Veľkokapacitný kontajner 580.48 €
170 22.06.2020 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Struna do kosačiek 104.40 €
169 16.06.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba garáže - Poľná 976.52 €
168 12.06.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 5/2020 100.00 €
167 11.06.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Čistenie kanalizácie 204.85 €
166 11.06.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 PB 149.56 €
165 11.06.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 5 /2020 DS 164.12 €
164 11.06.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 5 /2020 VO 438.72 €
163 11.06.2020 Ing. Alžbeta Kočišová PD - Novostavba Domu Nádeje v KNV 7 500.00 €
162 11.06.2020 František Tirpák ml. Kominárske práce 20.00 €
161 11.06.2020 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Externý manažment - budova s.č. 1208 1 248.00 €
160 11.06.2020 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1-5/2020 MÚ 105.53 €
159 10.06.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 6/2020 89.96 €
158 08.06.2020 Cesty Košice, s.r.o. Oprava vozovky ul. Ku Gederu 2 556.00 €
157 06.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 5/2020 105.40 €
156 06.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2020 14.00 €
155 06.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2020 112.28 €
154 06.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2020 14.00 €
153 05.06.2020 Cesty Košice, s.r.o. Oprava chodníka ul. Poľná 28 635.98 €
152 05.06.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 5/2020 439.20 €
151 05.06.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 5/2020 126.00 €
150 05.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 6/2020 931.20 €
149 04.06.2020 Lamitec, spol. s r.o. Dezinfekcia a čistiace potreby 49.37 €
148 03.06.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 5/2020 16.66 €
147 03.06.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 6/2020 56.68 €
146 03.06.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 217.20 €
145 03.06.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 90.00 €
144 03.06.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 5/2020 560.00 €
143 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2020 PB 217.00 €
142 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2020 MÚ 152.00 €
141 29.05.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 5/2020 30.00 €
140 29.05.2020 FOS Trade, s.r.o. Stavebné práce - opravy spevnených plôch futbalovej tribúny 1 933.06 €
139 29.05.2020 FOS Trade, s.r.o. Stavebné práce - odvodnenie futbalovej tribúny 1 785.50 €
138 21.05.2020 COLAS Slovakia, a.s. Konopiská - stavebné práce 92 004.82 €
137 19.05.2020 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV 1/2 ročná 221.72 €
136 19.05.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zámenná zmluva 193 015.53 €
135 19.05.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zámenná zmluva 306 984.47 €
134 19.05.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správny poplatok 25.50 €
133 15.05.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 4/2020 VO 491.51 €
132 14.05.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 4/2020 DS 142.28 €
131 14.05.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 4/2020 PB 151.04 €
130 14.05.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 5/2020 86.96 €
129 13.05.2020 Lamitec, spol. s r.o. Kancelárske a hygienické potreby 168.78 €
128 13.05.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 4/2020 439.20 €
127 12.05.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 4/2020 126.00 €
126 11.05.2020 2 Zet s.r.o. Vrecia na odpad 99.90 €
125 11.05.2020 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 3 - 5/2020 344.00 €
124 11.05.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 4/2020 560.00 €
123 06.05.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 4/2020 18.83 €
122 06.05.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 5/2020 56.68 €
121 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2020 14.00 €
120 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2020 14.00 €
119 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2020 111.24 €
118 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 4/2020 101.44 €
117 05.05.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 4/2020 100.00 €
116 04.05.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ples - autorská odmena 326.40 €
115 04.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2020 MÚ 152.00 €
114 04.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2020 PB 217.00 €
113 04.05.2020 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Vyjadrenie k PTZ - IBV 13x RD 15.00 €
112 04.05.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 5/2020 889.20 €
111 30.04.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 4/2020 931.20 €
110 30.04.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2020 30.00 €
109 28.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných zariadení 16.99 €
108 24.04.2020 ŠEVT, a.s. Tlačivá 55.03 €
107 23.04.2020 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán, Polohopisné a výškopisné zameranie 1 000.00 €
106 22.04.2020 PROLIFTING s.r.o. Vš. mat. - dielňa 142.44 €
105 17.04.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2020 84.88 €
104 16.04.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 3/2020 439.20 €
103 15.04.2020 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 170.00 €
102 14.04.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3 /2020 DS 55.91 €
101 14.04.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3/2020 PB 154.15 €
100 14.04.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3/2020 VO 582.46 €
99 14.04.2020 ACW MARKO, s.r.o. Propagačný materiál 300.00 €
98 09.04.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 3/2020 126.00 €
97 07.04.2020 Sanita a technika, s.r.o. Dezinfekčná veža a dezinfekčné prostriedky 432.00 €
96 07.04.2020 Ing. KUSÝ Pavol - ESPRIT Ples KNV - Ozvučenie 1 850.00 €
95 07.04.2020 C-COMMERCE, s.r.o. Orientačné čísla domov a značky 318.82 €
94 07.04.2020 STAVIMAT s.r.o. Stavebné práce za obdobie od 31.10.2019 do 12.03.2020 - Zníženie energ. náročnosti budovy budova s.č. 1208 36 413.65 €
93 07.04.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 3/2020 100.00 €
92 06.04.2020 L&L Trading, s.r.o. Všeobecný materiál - tribúna 420.00 €
91 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 3/2020 104.00 €
90 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2020 14.00 €
89 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2020 14.00 €
88 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2020 111.32 €
87 06.04.2020 Centrum polygrafických služieb Tlačivá 38.72 €
86 03.04.2020 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 1-3/2020 104.40 €
85 03.04.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 3/2020 560.00 €
84 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4-6/2020 TK 21.00 €
83 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2020 MÚ 152.00 €
82 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2020 PB 217.00 €
81 03.04.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 4/2020 56.68 €
80 03.04.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 3/2020 13.03 €
79 02.04.2020 ADM Košice, s.r.o. Údržba EZS I.Q.2020 138.30 €
78 30.03.2020 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Externý manažment - budova s.č. 1208 4 320.00 €
77 30.03.2020 Slovgram Licencia - Rozhlas 2020 38.40 €
76 30.03.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2020 30.00 €
75 26.03.2020 Ing. Jaroslav Mikita - Mikita Fashion Všeobecný materiál - rúška 24.00 €
74 24.03.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 127.20 €
73 24.03.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 272.30 €
72 19.03.2020 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Čistiace potreby 75.70 €
71 18.03.2020 Papera, s.r.o. Kancelárske potreby 115.20 €
70 16.03.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 1.11.2019-5.3.2020 190.38 €
69 13.03.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 1.11.2019-4.3.2020 5.57 €
68 12.03.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 3/2020 56.68 €
67 12.03.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 2/2020 25.66 €
66 11.03.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2020 84.88 €
65 11.03.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2/2020 PB 148.25 €
64 11.03.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2/2020 DS 99.12 €
63 11.03.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2/2020 VO 611.57 €
62 09.03.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 3/2020 964.80 €
61 06.03.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 2/2020 126.00 €
60 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 2/2020 104.68 €
59 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2020 14.00 €
58 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2020 111.59 €
57 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2020 14.00 €
56 06.03.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 2/2020 560.00 €
55 06.03.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 2/2020 439.20 €
54 05.03.2020 IVES Košice STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 274.85 €
53 05.03.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 2/2020 100.00 €
52 02.03.2020 Štátna filharmónia Košice Ples KNV - Prenájom Domu umenia 743.68 €
51 02.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2020 MÚ 152.00 €
50 02.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2020 PB 217.00 €
49 28.02.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2020 30.00 €
48 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1/2020 101.46 €
47 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2020 111.28 €
46 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2020 14.00 €
45 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2020 14.00 €
44 24.02.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 203.67 €
43 20.02.2020 Organizácia školení a seminárov Seminár - Cintorínske 40.00 €
42 19.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 PB 149.89 €
41 18.02.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 264.88 €
40 14.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 VO 780.07 €
39 14.02.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2020 DS 87.28 €
38 14.02.2020 EXCO-HN, s.r.o. Aktualizácia soft. Cintorín 1.70 40.00 €
37 13.02.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2020 84.88 €
36 12.02.2020 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1/2020 439.20 €
35 07.02.2020 DVEGE, s.r.o. Ekonomické služby 1/2020 864.00 €
34 07.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2/2020 729.60 €
33 06.02.2020 Kansel, s.r.o. Žiarovky 18.00 €
32 06.02.2020 KOSIT, a.s. Posypový materiál 341.78 €
31 06.02.2020 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 1/2020 126.00 €
30 06.02.2020 El. energia 1 - 2/2020 Východoslovenská energetika, a.s. 344.00 €
29 05.02.2020 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 2-6/2020 125.00 €
28 03.02.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 2/2020 56.68 €
27 03.02.2020 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 18.89 €
26 03.02.2020 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 1/2020 560.00 €
25 03.02.2020 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 1/2020 100.00 €
24 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2020 MÚ 152.00 €
23 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 PB 217.00 €
22 31.01.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 352.53 €
21 29.01.2020 2U spol. s r.o. Smútočná zástava 19.60 €
20 29.01.2020 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 1/2020 30.00 €
19 29.01.2020 P33, s.r.o. Ples KNV - plagáty, vstupenky 138.00 €
18 29.01.2020 FORK, s.r.o. Ples KNV - Tombolové a šatňové lístky 16.14 €
17 24.01.2020 Mountfield SK, s.r.o. Ples KNV - Tombola 149.20 €
16 24.01.2020 Mountfield SK, s.r.o. Ples KNV - Tombola 149.75 €
15 24.01.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia - Rozhlas 2020 36.00 €
14 24.01.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licencia - MÚ 2020 24.00 €
13 23.01.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO a demontáž vianočných ozdôb 213.60 €
12 23.01.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 269.35 €
11 21.01.2020 Mestská časť Košice - Šaca Posypová soľ 157.95 €
10 19.01.2020 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Všeobecný materiál - Zabíjačka 175.16 €
9 17.01.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2020 84.88 €
8 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2020 TK 21.00 €
7 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 MÚ 152.00 €
6 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2020 PB 217.00 €
5 10.01.2020 SPOLU spol. s r.o. Seminár 38.00 €
4 09.01.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Online prístup k ekonomickým a právnym informáciám 700.00 €
3 08.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 754.80 €
2 08.01.2020 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 8.00 €
1 03.01.2020 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 1/2020 56.68 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov