Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
250211 31.12.2010 Komunal Energy, a. s. dodávka elektirny 278.97 €
240211 31.12.2010 Komunal Energy, a. s. dodávka elektirny 9 531.97 €
230211 31.12.2010 Komunal Energy, a. s. dodávka elektirny 1 399.97 €
220211 31.12.2010 Komunal Energy, a. s. dodávka elektirny 1 402.92 €
210211 31.12.2010 Komunal Energy, a. s. dodávka elektirny 2 314.95 €
120111 31.12.2010 Tepelné hospodárstvo s.r.o. pluhovanie a posyp komunikácií 2 883.92 €
50111 31.12.2010 Orange Slovensko, a.s. FA Orange 16.65 €
40111 31.12.2010 Orange Slovensko, a.s. FA Orange 15.83 €
30111 31.12.2010 Orange Slovensko, a.s. FA Orange 45.22 €
90111 30.12.2010 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. suma zálohových faktúr 1.23 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov