Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
11 20.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox 20.00 €
10 20.01.2022 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox 18.00 €
9 19.01.2022 Štefan Nagy - FAN-AUTO ND - Hansa 140.24 €
8 12.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2022 PB 225.00 €
7 12.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2022 MÚ 202.00 €
6 12.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2022 TK 153.00 €
5 11.01.2022 Poradca podnikateľa, s.r.o. Online prístup k ekonomickým a právnym informáciám 750.12 €
4 07.01.2022 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 1/2022 56.68 €
3 04.01.2022 adsupra, s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 1 - 6/2022 180.00 €
2 04.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 1/2022 830.40 €
1 03.01.2022 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 1/2022 108.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov