Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
17 27.01.2021 SoftComProg MS Office 260.00 €
16 22.01.2021 Papera, s.r.o. Čistiace potreby 33.36 €
15 21.01.2021 Mestská časť Košice - Šaca Posypová soľ 315.90 €
14 20.01.2021 Anteo Group s.r.o. Rudla 45.89 €
13 19.01.2021 Papera, s.r.o. COVID - Testovanie - dezinfekcia a čistiace prostriedky 166.39 €
12 18.01.2021 EURONAL, s.r.o. Ručný rozmetač soli 141.19 €
11 15.01.2021 pre Vás, s.r.o. COVID - Testovanie - respirátory 62.64 €
10 14.01.2021 FORK, s.r.o. COVID - Testovanie - šatňové lístky 13.70 €
9 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2021 TK 55.00 €
8 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2021 PB 167.00 €
7 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2021 MÚ 134.00 €
6 13.01.2021 Lamitec, spol. s r.o. Testovanie - papierové utierky 108.29 €
5 12.01.2021 pre Vás, s.r.o. Ochranné pomôcky - covid 201.48 €
4 08.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 1/2021 889.20 €
3 08.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Online prístup k ekonomickým a právnym informáciám 700.00 €
2 07.01.2021 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 1-6/2020 150.00 €
1 05.01.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 1/2021 56.68 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov