Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
413 31.12.2021 JUDr. Karin Juhásová Právne služby 12/2021 430.00 €
412 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2021 Signál - Vyúčtovanie 277.00 €
411 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2021 CSS - Vyúčtovanie 196.98 €
410 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2021 TK - Vyúčtovanie 1 397.76 €
409 31.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2021 TK - vyúčtovanie 258.07 €
408 31.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2021 PB - vyúčtovanie 56.83 €
407 31.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2021 MÚ - vyúčtovanie 253.25 €
406 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10 /2021 VO 1 329.44 €
405 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12 /2021 PB 207.23 €
404 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2021 MÚ 100.52 €
403 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12 /2021 DS 104.92 €
402 31.12.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 12/2021 126.00 €
401 31.12.2021 Edita Gazsíková - HADES Pohrebné služby 440.40 €
400 31.12.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 12/2021 61.57 €
399 31.12.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 12/2021 100.00 €
398 31.12.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 12/2020 560.00 €
397 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 12/2021 178.99 €
396 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 12/2021 14.00 €
395 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 12/2021 14.00 €
394 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 12/2021 134.50 €
393 31.12.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 284.05 €
392 31.12.2021 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - IV. Q. 2021 - údržba 305.20 €
391 31.12.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 12/2021 30.00 €
390 30.12.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 394.57 €
389 20.12.2021 Cesty Košice, s.r.o. Vysprávky MK Agátová, Herlianska 1 868.61 €
388 20.12.2021 MULTIPRINT, s.r.o. Kalendár 2022 KNV 2 550.00 €
387 20.12.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 11/2021 126.00 €
386 17.12.2021 KOSIT, a.s. Zmiešaný posypový materiál 1 032.29 €
385 17.12.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 252.84 €
384 13.12.2021 arkadiana s.r.o. Včelí med v darčekovom balení 280.00 €
383 13.12.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 12/2021 88.62 €
382 12.12.2021 SCO Trade, s.r.o. Prepravné služby - soľ 84.00 €
381 10.12.2021 SCO Trade, s.r.o. Posypová soľ 321.00 €
380 10.12.2021 KOSIT, a.s. Prepravné služby - zmiešaný posypový materiál 47.52 €
379 10.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11 /2021 DS 145.73 €
378 10.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2021 PB 199.99 €
377 10.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2021 - VO 1 181.03 €
376 10.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2021 MÚ 94.24 €
375 09.12.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Dodanie a montáž vianočných ozdôb 588.00 €
374 08.12.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. V629 - Košice - Mliečna Sv. Ladislava 8 800.80 €
373 08.12.2021 OZ Dračia stopa Mikulášske balíčky 780.00 €
372 08.12.2021 INPROST, s.r.o. Obecné noviny 2022 98.80 €
371 08.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2021 - Signál 1.00 €
370 07.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2021 - CSS 254.00 €
369 06.12.2021 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 10-12/2021 104.40 €
368 03.12.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 11/2020 560.00 €
367 03.12.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 11/2021 100.00 €
366 03.12.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 12/2021 56.68 €
365 03.12.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 11/2021 16.87 €
364 02.12.2021 JUDr. Karin Juhásová Právne služby 11/2021 430.00 €
363 02.12.2021 JUDr. Karin Juhásová Právne služby 10/2021 430.00 €
362 02.12.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 11/2021 30.00 €
361 02.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 11/2021 137.80 €
360 02.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 11/2021 14.00 €
359 02.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 11/2021 14.00 €
358 02.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 11/2021 179.14 €
357 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 12/2021 MÚ 134.00 €
356 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 12/2021 PB 167.00 €
355 02.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 12/2021 973.20 €
354 01.12.2021 Agrokarpaty, s.r.o. Vianočný čaj 537.60 €
353 01.12.2021 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 12/2021 108.00 €
352 29.11.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 152.95 €
351 29.11.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 1 500.48 €
350 29.11.2021 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. Náhradné diely - Hansa 31.72 €
349 26.11.2021 Lamitec, s.r.o. Čistiace a kancelárske potreby 173.22 €
348 26.11.2021 Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely - Hansa 96.84 €
347 22.11.2021 MULTIPRINT, s.r.o. Novoročné pozdravy 198.00 €
346 16.11.2021 EGC, s.r.o. Stožiare na verejné osvetlenie 568.80 €
345 12.11.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 11/2021 88.62 €
344 11.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1.1.-8.102021 - Signál 323.59 €
343 11.11.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1.1.-8.102021 - CSS 1 697.36 €
342 11.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2021 MÚ 94.78 €
341 11.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10 /2021 DS 95.02 €
340 11.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2021 PB 152.95 €
339 11.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2021 VO 818.82 €
338 11.11.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 190.42 €
337 11.11.2021 WebHouse, s.r.o. Doména kosickanovaves.sk 14.28 €
336 09.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2021 - TK 105.00 €
335 09.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2021 - CSS 508.00 €
334 09.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2021 - Signál 2.00 €
333 09.11.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 10/2021 126.00 €
332 05.11.2021 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 11/2021 108.00 €
331 05.11.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 10/2020 560.00 €
330 04.11.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 11/2021 56.68 €
329 04.11.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 10/2021 31.07 €
328 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 10/2021 164.20 €
327 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 10/2021 14.00 €
326 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 10/2021 14.00 €
325 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 10/2021 178.74 €
324 04.11.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 214.53 €
323 03.11.2021 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 175.00 €
322 03.11.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 10/2021 100.00 €
321 02.11.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 10/2021 30.00 €
320 02.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 11/2021 PB 167.00 €
319 02.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 11/2021 MÚ 134.00 €
318 02.11.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 11/2021 931.20 €
317 29.10.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 313.85 €
316 28.10.2021 Cesty Košice, s.r.o. Oprava chodníka ul. Mliečna II. etapa - ku cintorínu 21 835.92 €
315 25.10.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Dodanie a montáž vianočných ozdôb 720.00 €
314 25.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 10 /2021 VO 149.71 €
313 25.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 8 /2021 PB 28.88 €
312 22.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 10 /2021 DS 22.09 €
311 22.10.2021 Veríme v zábavu, s.r.o. Detské ihrisko - Dvojhojdačka 1 368.00 €
310 21.10.2021 Lamitec, s.r.o. Čistiace a kancelárske potreby 131.41 €
309 20.10.2021 GOREX s.r.o. ND - koncové antény pre snehové radlice 43.00 €
308 20.10.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 268.44 €
307 20.10.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 9/2021 439.20 €
306 18.10.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 10/2021 88.62 €
304 13.10.2021 BRANAMI, s.r.o. Oprava garážovej brány 222.60 €
303 13.10.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9/2021 MÚ 101.88 €
302 11.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 9 /2021 VO 521.65 €
301 11.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 9 /2021 DS 144.67 €
300 11.10.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 9/2021 MÚ 108.98 €
299 08.10.2021 C-COMMERCE, s.r.o. Tlač 30.00 €
298 06.10.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 10/2021 56.68 €
297 06.10.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 9/2021 25.87 €
296 06.10.2021 Veríme v zábavu, s.r.o. Fitness na čerstvom vzduchu 7 628.40 €
295 06.10.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 9/2021 126.00 €
294 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 9/2021 152.10 €
293 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2021 114.14 €
292 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2021 14.00 €
291 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2021 14.00 €
290 04.10.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 9/2020 560.00 €
289 04.10.2021 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - III. Q. 2021 - údržba 138.30 €
288 04.10.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 9/2021 30.00 €
287 04.10.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 9/2021 100.00 €
286 04.10.2021 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 7-9/2021 104.40 €
285 04.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10/2021 PB 167.00 €
284 04.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10/2021 MÚ 134.00 €
283 04.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10-12/2021 TK 55.00 €
282 01.10.2021 Revy, s.r.o. Servis kotlov 192.00 €
281 01.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 10/2021 889.20 €
280 23.09.2021 Cesty Košice, s.r.o. Oprava chodníka ul. Furčianska 5 087.69 €
279 23.09.2021 Štefan Nagy - FAN-AUTO ND - Kubota 46.55 €
278 22.09.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 8/2021 439.20 €
277 21.09.2021 Štefan Nagy - FAN-AUTO ND - Kubota 458.40 €
276 21.09.2021 Cesty Košice, s.r.o. Oprava chodníka ul. Furčianska 9 819.49 €
275 21.09.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 3.3.-10.9.2021 11.87 €
274 21.09.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 3.3.-10.9.2021 105.91 €
273 14.09.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 8/2021 30.00 €
272 14.09.2021 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV 1/2 ročná 221.72 €
271 13.09.2021 Treaf Andrea Jakubíková Reprezentačné 49.00 €
270 13.09.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 255.68 €
269 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 8 /2021 VO 453.62 €
268 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 8 /2021 PB 109.61 €
267 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 8/2021 DS 236.09 €
266 13.09.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 9/2021 88.62 €
265 13.09.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2021 MÚ 101.54 €
264 10.09.2021 Lamitec, s.r.o. Čistiace a dezinfekčné prostriedky 14.36 €
263 09.09.2021 EUprojects, s.r.o. Akčný plán mestskej časti Košice - Košická Nová Ves k PHSR mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027 990.00 €
262 09.09.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 8/2021 126.00 €
261 08.09.2021 Lamitec, s.r.o. Čistiace a dezinfekčné prostriedky 134.76 €
260 07.09.2021 EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Overenie ÚZ 2020 1 080.00 €
259 03.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 9/2021 PB 167.00 €
258 03.09.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 9/2021 MÚ 134.00 €
257 02.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8/2021 111.54 €
256 02.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2021 146.60 €
255 02.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2021 14.00 €
254 02.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2021 14.00 €
252 02.09.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 8/2020 560.00 €
251 02.09.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 8/2021 100.00 €
250 02.09.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Vyjadrenie k IS - Tenisové kurty 16.40 €
249 02.09.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 9/2021 56.68 €
248 02.09.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 8/2021 10.27 €
247 02.09.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 9/2021 931.20 €
246 30.08.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 236.82 €
245 25.08.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 7/2021 439.20 €
244 24.08.2021 Lamitec, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 306.79 €
243 23.08.2021 CUBS Plus, s.r.o. Vypracovanie aktualizácie GDPR 358.80 €
242 20.08.2021 M. K. Machinery s.r.o. Vodojem - výkopové a búracie práce 366.00 €
241 18.08.2021 MRAK, s.r.o. Webhosting kosickanovaves.sk 52.00 €
240 16.08.2021 Michlovský, spol. s r.o. Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje 15.00 €
239 16.08.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 7 /2021 VO 402.50 €
238 16.08.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 4 /2021 PB 110.77 €
237 16.08.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 7 /2021 DS 153.30 €
236 13.08.2021 Lamitec, s.r.o. Kancelárske potreby 89.59 €
235 13.08.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 144.00 €
234 11.08.2021 Centrum polygrafických služieb Tlačivá 34.12 €
233 11.08.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2021 MÚ 89.52 €
232 11.08.2021 PT-Inžiniering Košice, s.r.o. Projektová dokumentácia - Chodník k OC ShopBox 1 140.00 €
231 09.08.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 234.39 €
230 09.08.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 8/2021 88.62 €
228 06.08.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 7/2021 126.00 €
227 06.08.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6 - 8/2021 TK 105.00 €
226 05.08.2021 Cesty Košice, s.r.o. Oprava výtlkov 2 340.00 €
225 04.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 7/2021 163.95 €
224 04.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2021 14.00 €
223 04.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2021 14.00 €
222 04.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2021 111.97 €
221 04.08.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 8/2021 56.68 €
220 04.08.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 7/2021 16.32 €
219 04.08.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 7/2021 100.00 €
218 04.08.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 7/2021 30.00 €
217 04.08.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 7/2020 560.00 €
216 02.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 8/2021 PB 167.00 €
215 02.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2021 MÚ 134.00 €
214 02.08.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 8/2021 973.20 €
213 23.07.2021 Mirel4Cars, s.r.o. Oprava sl. auta Octavia 452.46 €
212 21.07.2021 GAFA AUTO, s.r.o. Nabíjačka autobatérií 50.91 €
211 20.07.2021 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2021 - rozhlas 36.00 €
210 20.07.2021 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2021 - miestny úrad 24.00 €
209 19.07.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje 16.40 €
208 19.07.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 6/2021 439.20 €
207 16.07.2021 Active life, n.o. Spoznaj behom Košice - Košická Nová Ves 200.00 €
206 16.07.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 6/2021 30.00 €
205 16.07.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 6 /2021 VO 367.94 €
204 16.07.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 6 /2021 PB 112.86 €
203 16.07.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 6 /2021 DS 212.54 €
202 15.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - Tenisové kurty 13.90 €
201 15.07.2021 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Tenisové kurty 18.00 €
200 14.07.2021 BRANAMI, s.r.o. Servis garážovej brány 134.40 €
199 13.07.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2021 MÚ 100.19 €
198 12.07.2021 Aga24, s.r.o. Parkové lavičky, detské ihrisko ul. Trnková 107.60 €
197 12.07.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 6/2021 100.00 €
196 09.07.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 7/2021 88.62 €
195 08.07.2021 BOFIS, spol. s r.o. Výmena skla - zastávka MHD ul. Sv. Ladislava 225.00 €
194 08.07.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 341.35 €
193 07.07.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 6/2021 126.00 €
192 07.07.2021 adsupra, s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 7 - 12/2021 150.00 €
191 07.07.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 6/2020 560.00 €
190 07.07.2021 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 4-6/2021 104.40 €
189 05.07.2021 SoftComProg MS Office 275.00 €
188 05.07.2021 SoftComProg MS Office 2019 + inštalácia 128.00 €
187 02.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 6/2021 169.70 €
186 02.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2021 111.42 €
185 02.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2021 14.00 €
184 02.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2021 14.00 €
183 01.07.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 7/2021 56.68 €
182 01.07.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 6/2021 37.75 €
181 01.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7-9/2021 TK 55.00 €
180 01.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7/2021 PB 167.00 €
179 01.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7/2021 MÚ 134.00 €
178 01.07.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 7/2021 889.20 €
177 01.07.2021 CS Technika, s.r.o. Guľový čap - Hansa 47.18 €
176 30.06.2021 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - II. Q. 2021 - údržba 138.30 €
175 30.06.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. V629 - Košice - Mliečna Sv. Ladislava 17 100.00 €
174 28.06.2021 Mesto Košice Prenájom kultúrneho strediska Poľná 1 10.00 €
173 24.06.2021 KASTEX Technika, s.r.o. Stojany na vence 324.00 €
172 23.06.2021 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - úpravy 228.17 €
171 21.06.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 5/2021 439.20 €
170 18.06.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 196.92 €
169 10.06.2021 SoftComProg OS Windows Profesional, inštalácie a údržba 304.00 €
168 10.06.2021 SoftComProg SODB 2021 - Multifunkčná tlačiareň, inštalácia 335.00 €
167 10.06.2021 SoftComProg SODB 2021 - PC, príslušenstvo, inštalácie 1 479.00 €
166 10.06.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 5 /2021 VO 426.23 €
165 10.06.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 5 /2021 PB 105.90 €
164 10.06.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 5 /2021 DS 124.27 €
163 09.06.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2021 MÚ 102.91 €
162 09.06.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 6/2021 88.62 €
161 09.06.2021 Tirpák František ml. Kominárske práce 20.00 €
160 09.06.2021 ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. Štiepkovanie 360.00 €
159 08.06.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 5/2021 126.00 €
158 07.06.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 5/2021 56.68 €
157 07.06.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 5/2021 20.06 €
156 04.06.2021 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje 18.00 €
155 04.06.2021 ARDSYSTÉM, s.r.o. Informačno-navigačný systém 10 059.60 €
154 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje 13.90 €
153 02.06.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 5/2020 560.00 €
152 02.06.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 5/2021 100.00 €
151 02.06.2021 PAPERA, s.r.o. Kancelárske kreslo 154.80 €
150 02.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 5/2021 149.50 €
149 02.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2021 111.24 €
148 02.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2021 14.00 €
147 02.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2021 14.00 €
146 02.06.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2021 PB 167.00 €
145 02.06.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2021 MÚ 134.00 €
144 02.06.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 5/2021 30.00 €
143 02.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 6/2021 931.20 €
142 31.05.2021 Vladimír Vanta - GEO-KS GP na oddelenie parcely - Chodník k OC ShopBox 310.00 €
141 31.05.2021 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV 1/2 ročná 221.72 €
140 21.05.2021 PAPERA, s.r.o. SODB - Kancelárske stoličky 192.00 €
139 20.05.2021 VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Struna do kosačky 3mm 87.00 €
138 20.05.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 205.20 €
137 20.05.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 603.60 €
136 17.05.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 4/2021 439.20 €
135 17.05.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 4 /2021 VO 474.92 €
134 17.05.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 4 /2021 PB 103.62 €
133 17.05.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 4 /2021 DS 115.55 €
132 13.05.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2021 88.62 €
131 13.05.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2021 MÚ 99.01 €
130 07.05.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 4/2021 126.00 €
129 07.05.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 4/2020 560.00 €
128 07.05.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2021 MÚ 105.00 €
127 05.05.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 4/2021 100.00 €
126 05.05.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 4/2021 18.68 €
125 05.05.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 5/2021 56.68 €
124 03.05.2021 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 204.54 €
123 03.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2021 MÚ 134.00 €
122 03.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2021 PB 167.00 €
121 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 4/2021 134.76 €
120 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2021 111.24 €
119 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2021 11.48 €
118 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2021 14.00 €
117 03.05.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2021 30.00 €
116 03.05.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 5/2021 889.20 €
115 30.04.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 529.20 €
114 30.04.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 169.20 €
113 23.04.2021 Lamitec, spol. s r.o. Kancelárske a hygienické potreby 274.09 €
112 23.04.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 228.00 €
111 23.04.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 55.00 €
110 19.04.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 3/2021 439.20 €
109 19.04.2021 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 170.00 €
108 14.04.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2021 MÚ 107.30 €
107 12.04.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3 /2021 VO 565.58 €
106 12.04.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3 /2021 PB 105.58 €
105 12.04.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 3 /2021 DS 73.86 €
104 12.04.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2021 86.96 €
103 09.04.2021 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 213.42 €
102 09.04.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 3/2020 560.00 €
101 08.04.2021 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 3/2021 126.00 €
100 08.04.2021 ADM Košice, s.r.o. Údržba EZS I.Q.2021 138.30 €
99 07.04.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 3/2021 100.00 €
98 07.04.2021 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 1-3/2021 104.40 €
97 07.04.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 4/2021 56.68 €
96 07.04.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 3/2021 35.39 €
95 07.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 4/2021 864.00 €
94 01.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2021 PB 167.00 €
93 01.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2021 MÚ 134.00 €
92 01.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4-6/2021 TK 55.00 €
91 01.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2021 111.56 €
90 01.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 3/2021 120.30 €
89 01.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2021 18.20 €
88 01.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2021 14.00 €
87 01.04.2021 SoftComProg Monitor k PC 202.00 €
86 01.04.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2021 30.00 €
85 31.03.2021 ROYAL FOREST, s.r.o. Mulčovanie porastov ul. Herlianska 986.40 €
84 22.03.2021 KOSIT, a.s. Posypový materiál 1 000.78 €
83 19.03.2021 Cesty Košice, s.r.o. Čistenie miestnych komunikácií 1 209.00 €
82 17.03.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 2/2021 439.20 €
81 16.03.2021 Ing. Alžbeta Kočišová PD pre územné rozhodnutie - Novostavba Domu Nádeje v KNV 350.00 €
80 15.03.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 19.9.2020 - 2.3.2021 13.96 €
79 15.03.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 19.9.2020 - 2.3.2021 349.16 €
78 11.03.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2 /2020 PB 107.30 €
77 11.03.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2021 86.96 €
76 11.03.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2 /2021 VO 584.17 €
75 11.03.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2 /2021 PB 126.65 €
74 11.03.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 2 /2021 DS 68.17 €
73 08.03.2021 S.&B. Trade s.r.o. Reprezentačné výdavky 26.00 €
72 08.03.2021 Supercool s.r.o. COVID - Respirátory FFP2 300.00 €
71 08.03.2021 Dr. Max 100 s.r.o. COVID - Vitamíny 1 652.40 €
70 08.03.2021 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 2/2021 126.00 €
69 08.03.2021 MPV Group, s.r.o. COVID - Respirátory FFP2 1 920.00 €
68 03.03.2021 Mountfield SK, s.r.o. Kosačky 1 052.25 €
67 03.03.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 2/2021 100.00 €
66 03.03.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 2/2021 560.00 €
65 02.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 3/2021 973.20 €
64 02.03.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 3/2021 56.68 €
63 02.03.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 2/2021 20.84 €
62 01.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 2/2021 120.30 €
61 01.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2021 14.00 €
60 01.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2021 18.20 €
59 01.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2021 111.24 €
58 01.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2021 MÚ 134.00 €
57 01.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2021 PB 167.00 €
56 01.03.2021 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 289.55 €
55 01.03.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2021 30.00 €
54 23.02.2021 Lamitec, spol. s r.o. Testovanie - papierové utierky 139.80 €
53 22.02.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 132.00 €
52 22.02.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 48.00 €
51 19.02.2021 Higher s.r.o. Reprezentačné výdavky 37.50 €
50 17.02.2021 KOSIT, a.s. Posypový materiál 710.38 €
49 17.02.2021 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1/2021 439.20 €
48 17.02.2021 IVES Košice STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 2021 - 2022 274.85 €
47 15.02.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2021 86.96 €
46 15.02.2021 2 Zet s.r.o. Vrecia na odpad 781.50 €
45 11.02.2021 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Ochranné pracovné pomôcky, náradie 90.90 €
44 11.02.2021 Centrum polygrafických služieb Tlačivá 66.70 €
43 11.02.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2021 VO 759.05 €
42 11.02.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2021 PB 152.28 €
41 11.02.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. e. 1 /2021 DS 67.20 €
40 11.02.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2021 MÚ 112.90 €
39 10.02.2021 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 1/2021 100.00 €
38 09.02.2021 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení 1/2021 126.00 €
37 08.02.2021 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1-2/2021 TK 105.00 €
36 08.02.2021 pre Vás, s.r.o. COVID - Testovanie - Zdravotnícke overaly 239.52 €
35 05.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1/2021 120.30 €
34 05.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2021 17.30 €
33 05.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2021 14.00 €
32 05.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2021 111.46 €
31 04.02.2021 Lamitec, spol. s r.o. Kancelárske potreby 145.06 €
30 03.02.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 2/2021 56.68 €
29 03.02.2021 XEROX LIMITED, o.z. Spotreba materiálu - kopírka 1/2021 17.35 €
28 03.02.2021 Slovgram Odmeny výkonným umelcom 2021 - rozhlas 38.40 €
27 03.02.2021 VIP SERVIS, s.r.o. Prenájom prac. stroja Kubota 1/2021 560.00 €
26 03.02.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Upratovacia súprava 44.88 €
25 02.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2/2021 847.20 €
24 02.02.2021 Hesychia trade, s.r.o. Respirátory FFP2 840.00 €
23 01.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2021 PB 167.00 €
22 01.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2021 MÚ 134.00 €
21 01.02.2021 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 1/2021 30.00 €
20 01.02.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO, demontáž vianočných ozdôb 467.40 €
19 01.02.2021 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 180.00 €
18 28.01.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2021 86.96 €
17 27.01.2021 SoftComProg MS Office 260.00 €
16 22.01.2021 Papera, s.r.o. Čistiace potreby 33.36 €
15 21.01.2021 Mestská časť Košice - Šaca Posypová soľ 315.90 €
14 20.01.2021 Anteo Group s.r.o. Rudla 45.89 €
13 19.01.2021 Papera, s.r.o. COVID - Testovanie - dezinfekcia a čistiace prostriedky 166.39 €
12 18.01.2021 EURONAL, s.r.o. Ručný rozmetač soli 141.19 €
11 15.01.2021 pre Vás, s.r.o. COVID - Testovanie - respirátory 62.64 €
10 14.01.2021 FORK, s.r.o. COVID - Testovanie - šatňové lístky 13.70 €
9 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2021 TK 55.00 €
8 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2021 PB 167.00 €
7 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1/2021 MÚ 134.00 €
6 13.01.2021 Lamitec, spol. s r.o. Testovanie - papierové utierky 108.29 €
5 12.01.2021 pre Vás, s.r.o. Ochranné pomôcky - covid 201.48 €
4 08.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 1/2021 889.20 €
3 08.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Online prístup k ekonomickým a právnym informáciám 700.00 €
2 07.01.2021 adsupra s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 1-6/2020 150.00 €
1 05.01.2021 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírky 1/2021 56.68 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov