Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
31.12.2018 Kniha dodávateľských faktúr 12/2018 0.00 €
03.12.2018 Kniha dodávateľských faktúr 11/2018 0.00 €
02.11.2018 Kniha dodávateľských faktúr 10/2018 0.00 €
01.10.2018 Kniha dodávateľských faktúr 9/2018 0.00 €
249 28.09.2018 Obchod - SVK, s.r.o. Voľby do OSO 2018 - vlajky 31.92 €
248 28.09.2018 Bautechnik Služby spol. s r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 82.94 €
247 28.09.2018 GoBaKo, s.r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 88.03 €
246 28.09.2018 L and L TRADING spol. s r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 73.25 €
245 26.09.2018 Farby Kušnír, s.r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 1 158.26 €
244 25.09.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 9/2018 30.00 €
243 24.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 20.6.-18.9.2018 94.44 €
242 24.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 1.7.-18.9.2018 0.00 €
241 24.09.2018 pellcom s.r.o. Vš. mat. - súpisné čísla 120.00 €
240 19.09.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 9/2018 - Čerešňová 82.80 €
239 19.09.2018 Ing. Marián Pekarovič - P - Projekt Plus PD - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - Čerešňová 1 240.00 €
238 17.09.2018 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 56.68 €
237 13.09.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 8/2018 396.00 €
236 12.09.2018 GoBaKo, s.r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 11.76 €
235 10.09.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.8.-31.8.2018 - fin. rekap. DS 243.67 €
234 10.09.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.5.-31.5.2018 - fin. rekap. PB 118.14 €
233 10.09.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.8.-31.8.2018 - fin. rekap. VO 392.33 €
232 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.8.-31.8.2018 152.21 €
231 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 8/2018 11.93 €
230 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 8/2018 236.48 €
229 06.09.2018 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
228 06.09.2018 Ing. Dušan Slezák Ochrana pred požiarmi - hasiace prístroje + materiál 91.70 €
227 05.09.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Prepravné služby - KE - Tiszaujváros - KE 21.8.2018 100.00 €
226 05.09.2018 Ing. Dušan Slezák Ochrana pred požiarmi - tlakové skúšky 128.50 €
225 05.09.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 8/2018 100.00 €
224 04.09.2018 TRIS, spol. s r.o. Dopravné značenie 165.60 €
223 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.9.-30.9.2018 - prevádzková budova 305.00 €
222 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.9.-30.9.2018 - miestny úrad 232.00 €
221 03.09.2018 L and L TRADING spol. s r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 703.99 €
220 27.08.2018 GoBaKo, s.r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 117.37 €
219 24.08.2018 XEROX LIMITED, o.z. Prenájom kopírovacieho stroja 32.90 €
218 18.08.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 8/2018 30.00 €
217 16.08.2018 MRAK s.r.o. Webhosting 13.8.2018-12.8.2019 52.00 €
216 16.08.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 7/2018 396.00 €
215 16.08.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 8/2018 - Čerešňová 82.80 €
214 13.08.2018 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - vrecká do vysávača 23.98 €
213 13.08.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Prepravné služby - KE - Tiszaujváros - KE 24.7.2018 90.00 €
212 13.08.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Prepravné služby - KE - Tiszaujváros - KE 17.7.2018 150.00 €
211 13.08.2018 PROMET Trans, spol. s r.o. Prepravné služby - KE - Tiszaujváros - KE 10.7.2018 95.00 €
210 09.08.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 7/2018 100.00 €
209 09.08.2018 Ing. Ľubomír Kaščák Náučná maľovánka pre deti regiónov Košice 280.00 €
208 08.08.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.7.-31.7.2018 - fin. rekap. VO 346.99 €
207 08.08.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.7.-31.7.2018 - fin. rekap. DS 166.76 €
206 08.08.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.7.2018 - fin. rekap. PB 829.46 €
205 07.08.2018 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
204 07.08.2018 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.6.-31.8.2018 300.00 €
203 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 7/2018 239.23 €
202 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 7/2018 29.99 €
201 03.08.2018 Rastislav Vrábeľ - Štuky Zámočnícke práce - rekonštrukcia tribúny FK 1 890.00 €
200 03.08.2018 L and L TRADING spol. s r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 571.47 €
199 03.08.2018 STELMO SK, s.r.o. Rekonštrukcia tribúny FK 561.52 €
198 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.8.-31.8.2018 - prevádzková budova 305.00 €
197 03.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.8.-31.8.2018 - miestny úrad 232.00 €
196 31.07.2018 PIKULA, s.r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 54.43 €
195 26.07.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 7/2018 30.00 €
194 24.07.2018 Bautechnik Služby spol. s r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 71.98 €
193 23.07.2018 L and L TRADING spol. s r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 530.35 €
192 23.07.2018 Expertise, s.r.o. Znalecký posudok - čistička odpadových vôd 1 992.00 €
191 23.07.2018 STELMO SK, s.r.o. Rekonštrukcia tribúny FK 2 432.82 €
190 19.07.2018 BRANAMI s.r.o. Oprava garážovej a vstupnej brány 212.40 €
189 16.07.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 6/2018 396.00 €
188 12.07.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 6/2018 - Čerešňová 82.80 €
187 12.07.2018 GoBaKo, s.r.o. Zváračský materiál - rekonštrukcia tribúny FK 153.58 €
186 12.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.6.-30.6.2018 - fin. rekap. DS 210.49 €
185 12.07.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.6.-30.6.2018 - fin. rekap. VO 138.24 €
184 11.07.2018 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 126.00 €
183 11.07.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 6/2018 100.00 €
182 09.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 28.3.-30.6.2018 0.00 €
181 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 6/2018 235.79 €
180 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.6.-30.6.2018 154.20 €
179 06.07.2018 STAVAB s.r.o. Sanácia vlhkého muriva budovy miestneho úradu 518.86 €
178 06.07.2018 STAVAB s.r.o. Sanácia vlhkého muriva budovy miestneho úradu 9 081.84 €
177 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 6/2018 29.99 €
176 04.07.2018 BLASTING s.r.o. Pieskovanie a lakovanie - rekonštrukcia tribúny FK 17 256.00 €
175 04.07.2018 MESTO Košice Prenájom priestorov ZŠ Poľná 1 9 040.15 €
174 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.7.-31.7.2018 - tenisové kurty 22.00 €
173 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.7.-31.7.2018 - prevádzková budova 305.00 €
172 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.7.-31.7.2018 - miestny úrad 232.00 €
171 03.07.2018 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu 06/2018 13.73 €
170 03.07.2018 Next Team, s.r.o. Prenájom kopírovacieho stroja 46.00 €
169 02.07.2018 ADM Košice spol. s r.o. Údržba EZS - II.Q.2018 201.92 €
168 02.07.2018 Crow Arena, s.r.o. Prenájom ľadovej plochy 240.00 €
167 02.07.2018 JES SK, s.r.o. Tlač. služby - pozvánky plagáty - kultúrna akcia Deň MČ 308.16 €
166 29.06.2018 Ing. Tomáš Starinec Overenie účtovnej závierky 2017 750.00 €
165 29.06.2018 KANSEL, s.r.o. Vš. mat. - predĺžovacie prívody 97.20 €
164 29.06.2018 Bartolomej Hruška PASK Siete proti hmyzu - miestny úrad 194.40 €
163 29.06.2018 PIKULA, s.r.o. Vš. mat. - rekonštrukcia tribúny FK 115.28 €
162 28.06.2018 STOPING, s.r.o. Vodorovné dopravné značenie miestnych komunikácií 312.00 €
161 28.06.2018 TLM trans, s.r.o. Prenájom mobilnej toalety - kultúrna akcia - Deň MČ 23.6.2018 150.00 €
160 27.06.2018 Občianske združenie Pomoc Perešu Prenájom pódia - kultúrna akcia - Deň MČ 23.6.2018 1 000.00 €
159 27.06.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 5/2018 396.00 €
158 27.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 3.3.-19.6.2018 124.40 €
157 26.06.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 6/2018 30.00 €
156 23.06.2018 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis Vystúpenie - kultúrna akcia - Deň MČ 23.6.2018 200.00 €
155 23.06.2018 TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN Vystúpenie - kultúrna akcia - Deň MČ 23.6.2018 200.00 €
154 23.06.2018 Miriam Miklušová Maľovanie na tvár - kultúrna akcia Deň MČ 23.6.2018 75.00 €
153 21.06.2018 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kultúrna akcia - Deň MČ 23.6.2018 96.06 €
152 21.06.2018 Ing. KUSÝ Pavol - Esprit Služby ozvučenia - kultúrna akcia Deň MČ 23.6.2018 1 226.00 €
151 15.06.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 5/2018 - Čerešňová 82.80 €
150 14.06.2018 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 41.02 €
149 11.06.2018 Scaffold, s.r.o. Lešenárske práce - rekonštrukcia tribúny FK 3 326.00 €
148 09.06.2018 Miriam Miklušová Maľovanie na tvár - kultúrna akcia Deň detí 9.6.2018 75.00 €
147 09.06.2018 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kultúrna akcia 117.97 €
146 09.06.2018 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis Vystúpenie 9.6.2018 400.00 €
145 08.06.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.5.-31.5.2018 - fin. rekap. VO 365.57 €
144 08.06.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.5.-31.5.2018 - fin. rekap. DS 207.80 €
143 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 5/2018 29.99 €
142 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 5/2018 235.45 €
141 06.06.2018 Tirpák František ml. Kominárske práce - kontrola a čistenie 20.00 €
140 06.06.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 5/2018 100.00 €
139 05.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.5.-31.5.2018 151.91 €
138 04.06.2018 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2018 20.80 €
137 04.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.6.-30.6.2018 - miestny úrad 232.00 €
136 04.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.6.-30.6.2018 - prevádzková budova 305.00 €
135 01.06.2018 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 441.00 €
134 01.06.2018 Murin Róbert - Abyss Bigboardy - zink. konštrukcia 450.00 €
133 01.06.2018 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu 05/2018 41.69 €
132 01.06.2018 Next Team, s.r.o. Prenájom kopírovacieho stroja 46.00 €
131 31.05.2018 SoftComProg Oprava PC 325.00 €
130 28.05.2018 JES SK, s.r.o. Reprezentačné predmety s potlačou 194.88 €
129 28.05.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 5/2018 30.00 €
128 23.05.2018 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné odevy 386.11 €
127 18.05.2018 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Struna do kosačky 104.40 €
126 14.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 4/2018 240.87 €
125 14.05.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 5/2018 - Čerešňová 82.80 €
124 11.05.2018 PneuX, s.r.o. Údržba služ. auta 155.62 €
123 10.05.2018 KANSEL s.r.o. Vš. mat. - elektroinštalačný 542.80 €
121 09.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.4.-30.4.2018 - fin. rekap. VO 411.66 €
120 09.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.4.-30.4.2018 - fin. rekap. DS 164.57 €
119 07.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.3.-31.5.2018 300.00 €
118 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 4/2018 29.99 €
117 07.05.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 4/2018 396.00 €
116 04.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1.4.-30.4.2018 151.81 €
115 02.05.2018 Next Team, s.r.o. Prenájom kopírovacieho stroja - 5/2018 46.00 €
114 02.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.5.-31.5.2018 - prevádzková budova 305.00 €
113 02.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.5.-31.5.2018 - miestny úrad 232.00 €
112 02.05.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 4/2018 100.00 €
111 02.05.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 3/2018 100.00 €
110 02.05.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 84.00 €
109 02.05.2018 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu 4/2018 16.19 €
4 - 1.4.-30.4.2018 02.05.2018 Kniha dodávateľských faktúr od 1.1.-30.4.2018 0.00 €
108 30.04.2018 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kul. akcia - 1. máj 54.18 €
107 27.04.2018 EDOS-PEM, s.r.o. Odborný seminár 69.00 €
106 27.04.2018 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kul. akcia - 1. máj 63.98 €
105 25.04.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2018 30.00 €
104 20.04.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 3/2018 396.00 €
103 20.04.2018 GALARMTECH, s.r.o. Revízia PTV 1/2 ročná 116.62 €
102 20.04.2018 SAMSOM KE, s.r.o. Zimná údržba - Dopravné a manipulačné služby 300.00 €
101 20.04.2018 SAMSOM KE, s.r.o. Zimná údržba - prenájom kontajnera 479.16 €
100 20.04.2018 ENERGOMONT-Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 264.00 €
99 19.04.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 4/2018 - Čerešňová 82.80 €
98 18.04.2018 VIKTÓRIA HÁMOR, s.r.o. Vš. mat. - Lanko na kosenie 87.00 €
97 18.04.2018 METRO Cash and Carry, s.r.o. Vš. mat. - kul. akcia 63.48 €
96 12.04.2018 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia objektov 120.00 €
95 12.04.2018 Vladimír Minařik Vš. mat. - Kotlinová súprava 145.00 €
94 11.04.2018 PROFI-CHLAD s.r.o. Demontáž a montáž novej chladiarenskej technológie - Dom smútku 4 813.08 €
93 11.04.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2018 - fin. rekap. VO 484.44 €
92 11.04.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.3.-31.3.2018 - fin. rekap. DS 64.31 €
91 10.04.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 84.00 €
90 06.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 8.12.2017-27.3.2018 - tenisové kurty 0.00 €
89 06.04.2018 ZALT, s.r.o. Vš. mat. - kartáč - malotraktor 288.30 €
88 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 3/2018 235.60 €
87 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 3/2018 29.99 €
86 03.04.2018 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu 3/2018 20.22 €
85 03.04.2018 Next Team, s.r.o. Prenájom kopírovacieho stroja - 4/2018 46.00 €
84 03.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.3.-31.3.2018 128.15 €
83 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.6.2018 - tenisové kurty 22.00 €
82 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.4.2018 - miestny úrad 232.00 €
81 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.4.-30.4.2018 - prevádzková budova 305.00 €
3 - 1.3.-31.3.2018 03.04.2018 Kniha dodávateľských faktúr od 1.1.-31.3.2018 0.00 €
80 28.03.2018 MIZUN, s.r.o. Projekt pre realizáciu kamerového systému 70.00 €
79 28.03.2018 ENERGOMONT-Juhász Ján Orez stromov pod vedením 156.00 €
78 26.03.2018 Kustván Ján Oprava plynového kotla 131.00 €
77 26.03.2018 ADM Košice, spol. s r.o. Údržba EZS - I.Q.2018 138.30 €
76 26.03.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2018 30.00 €
75 26.03.2018 Slovgram Odmeny výkonným umelcom 2018 38.50 €
74 19.03.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 2/2018 396.00 €
73 16.03.2018 Asociácia správcov registratúry Seminár - Správa dokumentov - elektronická komunikácia 40.00 €
72 16.03.2018 EXCO-HN, s.r.o. Update soft. - Cintorín 1.66 15.00 €
71 16.03.2018 ENERGOMONT-Juhász Ján Údržba VO 422.71 €
70 14.03.2018 Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK Šachtový poklop 51.85 €
69 14.03.2018 METRO Cash and Carry Vš. mat. - čistiace potreby 169.30 €
68 13.03.2018 Literárna spoločnosť Pravé orechové Publikácia - Košickonovoveské poviedky 2 305.00 €
67 12.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 8.12.2017-5.3.2018 82.68 €
66 12.03.2018 L & L TRADING, spol. s r.o. Vš. mat. - údržba tribúny 66.61 €
65 12.03.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 3/2018 - Čerešňová 82.80 €
64 12.03.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2018 - fin. rekap. VO 495.32 €
63 12.03.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.2.-28.2.2018 - fin. rekap. DS 63.83 €
62 09.03.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 2/2018 100.00 €
61 09.03.2018 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 1/2018 100.00 €
60 08.03.2018 H & V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu - cintorín 250.87 €
59 08.03.2018 LUMI TATRY Slovakia, s.r.o. Prepravné služby - Spišská Nová Ves - Košice 144.00 €
58 08.03.2018 IVES Košice Služby STP APV - softvér 02/2018 - 01/2019 274.85 €
57 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.2.-7.3.2018 156.69 €
56 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 2/2018 29.99 €
55 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 2/2018 236.03 €
54 07.03.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 84.00 €
53 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2018 - prevádzková budova 305.00 €
52 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.3.-31.3.2018 - miestny úrad 232.00 €
51 01.03.2018 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu 2/2018 17.78 €
50 01.03.2018 Next Team, s.r.o. Prenájom kopírovacieho stroja 46.00 €
49 01.03.2018 METRO Cash and Carry Vš. mat. - kancelárske potreby 128.48 €
2 - 1.2.-28.2.2018 01.03.2018 Kniha dodávateľských faktúr od 1.2.-28.2.2018 0.00 €
48 26.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Publikácia 26.00 €
47 26.02.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2018 30.00 €
46 22.02.2018 WOOW, s.r.o. Občasník - Škvarkoviny 486.00 €
45 19.02.2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Licencia - 17. Fašiangový ples 250.80 €
44 15.02.2018 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1/2018 396.00 €
43 14.02.2018 Alezar, s.r.o. Dopravné značenie 957.84 €
42 14.02.2018 Vladimír Bozogáň BV Servis Údržba plynového kotla 50.00 €
41 12.02.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 2/2018 - Čerešňová 82.80 €
40 12.02.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2018 - fin. rekap. VO 621.94 €
39 12.02.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. El. energia 1.1.-31.1.2018 - fin. rekap. DS 62.20 €
38 12.02.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl - kamerový systém 84.00 €
37 09.02.2018 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrické plány 1 921.00 €
36 09.02.2018 UND-03, a.s. Košice Zímná údržba - posypový materiál 180.02 €
35 09.02.2018 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.1.-28.2.2018 300.00 €
34 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.1.-7.2.2018 151.70 €
33 08.02.2018 SPP - distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS 120.00 €
32 06.02.2018 Slavomír Pásztor Prepravné služby - FS Čorgov - Milpoš 80.00 €
31 05.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 1/2018 236.54 €
30 05.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka 1/2018 29.99 €
29 05.02.2018 L abd L TRADING, spol. s r.o. Vš. mat. - údržba tribúny 65.24 €
28 05.02.2018 SWAN KE, s.r.o. Vyjadrenie k IS 31.20 €
27 05.02.2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2018 - miestny úrad 24.00 €
26 05.02.2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2018 - rozhlas 36.00 €
25 02.02.2018 SAMSOM KE, s.r.o. Dopravné a manipulačné služby 82.58 €
24 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2018 - prevádzková budova 305.00 €
23 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.2.-28.2.2018 - miestny úrad 232.00 €
22 02.02.2018 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu 1/2018 18.92 €
21 02.02.2018 Next Team, s.r.o. Prenájom kopírovacieho stroja 46.00 €
1 - 1.1.-31.1.2018 02.02.2018 Kniha dodávateľských faktúr od 1.1.-31.1.2018 0.00 €
20 31.01.2018 Q.M.S. Consulting, s.r.o. Dovoz stravy MŠ Poľná 1/2018 270.00 €
19 31.01.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Vyjadrenie k IS 9.60 €
18 29.01.2018 Štátna filharmónia Košice Prenájom priestorov - 17. Fašiangový ples 519.72 €
17 26.01.2018 METRO Cash and Carry Vš. mat. - kul. akcia Zabíjačka 93.52 €
16 25.01.2018 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 1/2018 30.00 €
15 24.01.2018 SWAN KE, s.r.o. Vyjadrenie k IS 15.60 €
14 24.01.2018 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Vyjadrenie k IS 13.00 €
13 23.01.2018 Anton Stolár - JUNIOR Občerstvenie - 17. Fašiangový ples 1 656.00 €
12 22.01.2018 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Vyjadrenie k IS 17.00 €
11 22.01.2018 H & V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu - cintorín 354.81 €
10 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.3.2018 - tenisové kurty 22.00 €
9 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2018 - prevádzková budova 305.00 €
8 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1.1.-31.1.2018 - miestny úrad 232.00 €
7 17.01.2018 SPOLU, s.r.o. Seminár - ročné zúčtovanie dane za rok 2017 33.00 €
6 17.01.2018 JES Košice, s.r.o. Tlač. služby - plagáty - ples a zabíjačka 22.50 €
5 17.01.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby osvetlenia 1/2018 - Čerešňová 82.80 €
4 12.01.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Vyjadrenie k IS 9.60 €
3 08.01.2018 adsupra, s.r.o. Mobilná aplikácia MC KNV 2018 100.00 €
2 04.01.2018 Alza.sk s.r.o. Projektor BenQ TH534 + príslušenstvo 673.10 €
1 02.01.2018 Next Team, s.r.o. Prenájom kopírovacieho stroja 46.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov