Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
434 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2023 TK - vyúčtovanie 132.36 €
433 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2023 PB - vyúčtovanie 2 099.26 €
432 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2023 MÚ - vyúčtovanie 2 386.40 €
431 31.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2023 KD - vyúčtovanie 3 880.94 €
430 31.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2023 - TK vyúčtovanie 643.62 €
429 31.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2023 - Signál vyúčtovanie 1.51 €
428 31.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2023 KD 102.06 €
427 31.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2023 DS 84.55 €
426 31.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2023 PB 340.02 €
425 31.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2023 MÚ 226.02 €
424 31.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2023 VO 1 471.20 €
423 31.12.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 12/2023 110.00 €
422 31.12.2023 KOSIT, a.s. Posypový materiál 1 486.58 €
421 31.12.2023 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 10-12/2023 104.40 €
420 31.12.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 41.70 €
419 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 12/2023 113.00 €
418 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 12/2023 111.24 €
417 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 12/2023 18.20 €
416 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 12/2023 18.20 €
415 31.12.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 417.92 €
414 31.12.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 12/2023 126.00 €
413 31.12.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 12/2023 17.45 €
412 31.12.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 12/2023 32.76 €
411 29.12.2023 Dračia stopa, s.r.o. Mikulášsky balíček, animátor 1 140.00 €
410 29.12.2023 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - IV. Q. 2023 - údržba 341.92 €
409 29.12.2023 Eastgarden, s.r.o. Mikulášska jazda kočom 540.00 €
408 21.12.2023 EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Audit 2022 1 080.00 €
407 19.12.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 11/2023 450.00 €
406 19.12.2023 KOSIT, a.s. Posypový materiál 1 855.81 €
405 19.12.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 385.60 €
404 19.12.2023 Mestská časť Košice - Krásna Právne služby - Návrh na GP SR 300.00 €
403 14.12.2023 Galarmtech, s.r.o. Presun kamery 176.40 €
402 14.12.2023 BLARO, s.r.o. Kancelárske potreby 29.76 €
401 09.12.2023 MRAK, s.r.o. Mailhosting kosickanovaves.sk 48.00 €
400 07.12.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 12/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
399 07.12.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 12/2023 Čerešňová 103.16 €
398 07.12.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 11/2023 17.41 €
397 06.12.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 11/2023 110.00 €
396 06.12.2023 P33, s.r.o. Vianočné pozdravy 58.80 €
395 06.12.2023 PneuX, s.r.o. Servis - sl. auto 439.55 €
394 06.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2023 KD 89.48 €
393 06.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2023 MÚ 260.27 €
392 06.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2023 DS 79.40 €
391 06.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2023 VO 1 321.72 €
390 06.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2023 PB 330.74 €
389 06.12.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 11/2023 126.00 €
388 01.12.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 11/2023 32.76 €
387 01.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 11/2023 113.00 €
386 01.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 11/2023 111.48 €
385 01.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 11/2023 18.20 €
384 01.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 11/2023 18.20 €
383 01.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 12/2023 - Signál 111.00 €
382 01.12.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 12/2023 108.00 €
381 01.12.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 16.68 €
380 01.12.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 12/2023 24.00 €
379 01.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 12/2023 MÚ 619.00 €
378 01.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 12/2023 PB 700.00 €
377 01.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 12/2023 KD 729.00 €
376 29.11.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely - Hansa 194.02 €
375 27.11.2023 Kamody Slovensko s.r.o. Obehové čerpadlo - Kultúrny dom 248.40 €
374 16.11.2023 Ing. Alžbeta Kočišová PD - Vizualizácia - rozšírenie cintorína 350.00 €
373 16.11.2023 ML Servis - Lehoczký Michal Tonery 47.00 €
372 15.11.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 622.85 €
371 13.11.2023 WebHouse, s.r.o. Predĺženie registrácie domény 14.28 €
370 13.11.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 11/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
369 13.11.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 11/2023 Čerešňová 103.16 €
368 08.11.2023 MONTRÚR s.r.o. Košice Vodovodná prípojka - Dom smútku 5 642.67 €
367 08.11.2023 Alezár, s.r.o. Dopravné značenie 418.82 €
366 08.11.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 10/2023 110.00 €
365 06.11.2023 Blaro, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 310.52 €
364 06.11.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 10/2023 450.00 €
363 06.11.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 9/2023 450.00 €
362 06.11.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 8/2023 450.00 €
361 06.11.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 7/2023 450.00 €
360 06.11.2023 Cesty Košice s.r.o. Oprava chodníka ul. Trnková, Spojovacia komunikácia ul. Mliečna - Sv. Ladislava, MK ul. Agátová, Ul. Na Doline 71 576.06 €
359 06.11.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 10/2023 21.12 €
358 06.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2023 KD 91.70 €
357 06.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2023 PB 333.34 €
356 06.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2023 MÚ 259.69 €
355 06.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2023 DS 277.43 €
354 06.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2023 VO 1 256.95 €
353 06.11.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 10/2023 126.00 €
352 06.11.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 10/2023 32.76 €
351 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 10/2023 88.50 €
350 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 10/2023 111.24 €
349 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 10/2023 18.20 €
348 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 10/2023 18.20 €
347 06.11.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 50.04 €
346 06.11.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 11/2023 24.00 €
345 06.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9 - 11/2023 TK 488.00 €
344 06.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 11/2023 Signál 111.00 €
343 06.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 11/2023 MÚ 619.00 €
342 06.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 11/2023 PB 700.00 €
341 06.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 11/2023 KD 729.00 €
340 06.11.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 11/2023 108.00 €
339 02.11.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia 760.80 €
338 31.10.2023 MOSK, s.r.o. Petangové ihrisko 4 999.98 €
337 30.10.2023 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 220.00 €
336 30.10.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 316.57 €
335 27.10.2023 Rotaprint, spol. s r.o. Košice Tabuľky - čísla domov 285.00 €
334 23.10.2023 A-Z REAL STAV, s.r.o. Verejné obstarávanie - oprava miestnych komunikácií 400.00 €
333 18.10.2023 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby - KNV - Nowy Targ - KNV 12.10.2023 360.00 €
332 16.10.2023 P33, s.r.o. Tlačiarenské služby - ďakovné listy 78.72 €
331 13.10.2023 Revy, s.r.o. Servis plynových kotlov 468.00 €
330 13.10.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 9/2023 126.00 €
329 13.10.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 9/2023 22.31 €
328 12.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9/2023 MÚ 222.70 €
327 12.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9/2023 DS 346.43 €
326 12.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9/2023 PB 303.95 €
325 12.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9/2023 VO 1 044.41 €
324 12.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9/2023 KD 76.10 €
323 12.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10-12/2023 TK 401.00 €
322 12.10.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 10/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
321 09.10.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 10/2023 Čerešňová 103.16 €
320 06.10.2023 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - III. Q. 2023 - údržba 138.30 €
319 04.10.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba VO 768.00 €
318 04.10.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 9/2023 110.00 €
317 02.10.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 72.00 €
316 02.10.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 10/2023 24.00 €
315 02.10.2023 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 7-9/2023 104.40 €
314 02.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 9/2023 426.36 €
313 02.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2023 111.82 €
312 02.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2023 16.58 €
311 02.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 9/2023 16.58 €
310 02.10.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 9/2023 32.76 €
309 02.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 10/2023 Signál 111.00 €
308 02.10.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 10/2023 108.00 €
307 02.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10/2023 MÚ 619.00 €
306 02.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10/2023 PB 700.00 €
305 02.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 10/2023 KD 729.00 €
304 02.10.2023 Veríme v Zábavu, s.r.o. Eliptický trenažér - exteriérový 1 128.00 €
303 29.09.2023 P33, s.r.o. Vesty s potlačou 90.00 €
302 28.09.2023 Blaro, s.r.o. Kancelárske potreby 21.60 €
301 27.09.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 8/2023 126.00 €
300 27.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 10.3.2023 - 21.9.2023 7.19 €
299 27.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 10.3.2023 - 21.9.2023 98.97 €
298 26.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 10.3.2023 - 21.9.2023 104.20 €
297 20.09.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 266.63 €
296 20.09.2023 Blaro, s.r.o. Voľby do NR SR - občerstvenie OVK 56.00 €
295 18.09.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 9/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
294 18.09.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 9/2023 Čerešňová 103.16 €
293 18.09.2023 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 15.8.2023 200.00 €
292 18.09.2023 Tera green, s.r.o. Vyjadrenie k 2 následnej monitorovacej správe 600.00 €
291 13.09.2023 Playsystem, s.r.o. Trojstena na lezenie - KSK 1 258.80 €
290 13.09.2023 Blaro, s.r.o. Kancelárske potreby 190.85 €
289 07.09.2023 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV 1/2 ročná 208.20 €
288 07.09.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2023 KD 78.85 €
287 07.09.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2023 MÚ 250.85 €
286 07.09.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2023 DS 248.68 €
285 07.09.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2023 PB 315.28 €
284 07.09.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2023 VO 896.14 €
283 07.09.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Dopravné značenie a dopravné zrkadlo 367.58 €
282 07.09.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 8/2023 32.76 €
281 07.09.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 8/2023 25.43 €
280 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8/2023 132.50 €
279 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2023 111.31 €
278 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2023 14.00 €
277 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 8/2023 14.00 €
276 04.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 9/2023 MÚ 619.00 €
275 04.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 9/2023 PB 700.00 €
274 04.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemná plyn 9/2023 KD 729.00 €
273 04.09.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 9/2023 108.00 €
272 04.09.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 9/2023 Signál 111.00 €
271 04.09.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 41.70 €
270 04.09.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 9/2023 24.00 €
269 04.09.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 8/2023 110.00 €
268 28.08.2023 Tirpák František ml. Kominárske práce 42.00 €
267 28.08.2023 KLIMAVEX, a.s. Servisná kontrola klimatizačných systémov 317.04 €
266 28.08.2023 Active life, n.o. Spoznaj behom KNV 200.00 €
265 24.08.2023 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 2. následná monitorovacia správa - NFP - budova s.č. 1208 552.00 €
264 22.08.2023 Spojmix plus s.r.o. Opravy a vysprávky miestnych komunikácií 3 850.00 €
263 18.08.2023 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 1.8.2023 200.00 €
262 16.08.2023 Vitória-Hámor, s.r.o. Struna do kosačky 90.00 €
261 15.08.2023 Ing. Dušan Slezák Hasiace prístroje 623.00 €
260 14.08.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 7/2023 32.76 €
259 14.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2023 KD 80.28 €
258 14.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2023 MÚ 240.94 €
257 14.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2023 DS 56.23 €
256 14.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2023 PB 308.57 €
255 14.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2023 VO 769.97 €
254 14.08.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 8/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
253 14.08.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 8/2023 Čerešňová 103.16 €
252 11.08.2023 Technická inšpekcia, a.s. Posúdenie PD - dom smútku 180.00 €
251 08.08.2023 Štiepkovanie drevnej hmoty Poľák Vladimír 1 200.00 €
250 08.08.2023 Lamitec, s.r.o. Čistiace potreby 175.16 €
249 04.08.2023 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku pred požiarmi 481.00 €
248 03.08.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 7/2023 10.84 €
247 02.08.2023 CANNIS SAFETY, a.s. Ochranné pracovné oblečenie 174.50 €
246 02.08.2023 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 25.7.2023 200.00 €
245 02.08.2023 PROMET Trans, s.r.o. Prepravné služby KNV - Tiszaujváros - KNV 11.7.2023 200.00 €
244 02.08.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 7/2023 110.00 €
243 02.08.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 7/2023 126.00 €
242 02.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 7/2023 90.00 €
241 02.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2023 111.24 €
240 02.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2023 14.00 €
239 02.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2023 14.00 €
238 02.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 8/2023 Signál 111.00 €
237 02.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6 - 8/2023 TK 488.00 €
236 02.08.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 8/2023 108.00 €
235 02.08.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 100.08 €
234 02.08.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 8/2023 24.00 €
233 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 8/2023 619.00 €
232 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 8/2023 PB 700.00 €
231 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 8/2023 KD 729.00 €
230 28.07.2023 MRAK, s.r.o. Webhosting kosickanovaves.sk 48.00 €
229 25.07.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 2/2023 15.36 €
228 25.07.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 6/2023 450.00 €
227 24.07.2023 P33, s.r.o. Ďakovné listy 24.00 €
226 24.07.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 290.14 €
225 17.07.2023 Marián Šupa Náhradné diely 60.94 €
224 14.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2023 MÚ 238.16 €
223 14.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2023 PB 307.56 €
222 14.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2023 VO 723.13 €
221 14.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2023 DS 422.42 €
220 14.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2023 KD 82.25 €
219 14.07.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 6/2023 126.00 €
218 14.07.2023 KONNEX, s.r.o. Údržba - DURSO 360.00 €
217 13.07.2023 CANNIS SAFETY, a.s. Ochranné pracovné oblečenie 322.73 €
216 10.07.2023 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - II. Q. 2023 - údržba 138.30 €
215 10.07.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 7/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
214 10.07.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 7/2023 Čerešňová 103.16 €
213 07.07.2023 EUprojects, s.r.o. Spracovanie žiadosti: Oddychová zóna 1 200.00 €
212 07.07.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 6/2023 23.69 €
211 04.07.2023 adsupra, s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 7-12/2023 180.00 €
210 03.07.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 6/2023 110.00 €
209 03.07.2023 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 4-6/2023 104.40 €
208 03.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 7/2023 Signál 111.00 €
207 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 6/2023 90.00 €
206 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2023 111.24 €
205 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 6/2023 14.00 €
204 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 7/2023 14.00 €
203 03.07.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 6/2023 32.76 €
202 03.07.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 66.72 €
201 03.07.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 7/2023 24.00 €
200 03.07.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 7/2023 108.00 €
199 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7/2023 MÚ 619.00 €
198 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7/2023 PB 700.00 €
197 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7-9/2023 401.00 €
196 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 7/2023 KD 729.00 €
195 30.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 - KD 19.38 €
194 30.06.2023 Lamitec, s.r.o. Čistiace a kancelárske potreby 265.31 €
193 29.06.2023 Mäso J+L, s.r.o. Deň MČ - mäsové výrobky 2 356.51 €
192 29.06.2023 Občianske združenie Pomoc Perešu Deň MČ - prenájom mobilného pódia 1 400.00 €
191 27.06.2023 Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo Deň MČ - vystúpenie 600.00 €
190 27.06.2023 Vladimír Junger Deň MČ - občerstvenie 400.00 €
189 27.06.2023 Ing. KUSÝ Pavol - ESPRIT Deň MČ - vystúpenie, ozvučenie 950.00 €
188 27.06.2023 CANIS SAFETY, a.s., organizačná zložka Košice Ochranné pracovné oblečenie 66.60 €
187 26.06.2023 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis Deň MČ - Vystúpenie 500.00 €
186 26.06.2023 JOTO s.r.o. Deň MČ - Vystúpenie 590.00 €
185 26.06.2023 Dračia stopa, s.r.o. Deň MČ - prenájom atrakcií, animátori 982.00 €
184 13.06.2023 METRO Cash & Carry, s.r.o. Deň MČ - Vš. mat. 504.44 €
183 13.06.2023 Mountfield SK, s.r.o. Náhradné diely 59.10 €
182 09.06.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 5/2023 32.76 €
181 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 PB 331.26 €
180 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 DS 416.16 €
179 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 VO 835.20 €
178 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 MÚ 239.86 €
177 09.06.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 5/2023 33.72 €
176 09.06.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 5/2023 126.00 €
175 09.06.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 6/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
174 07.06.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 6/2023 Čerešňová 103.16 €
173 07.06.2023 Spojmix plus, s.r.o. Opravy výtlkov 4 786.12 €
172 05.06.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia a orez stromov 586.00 €
171 05.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1 - 5/ 2023 CSS - vyúčtovanie 388.68 €
170 05.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2023 Signál 111.00 €
169 05.06.2023 ARDSYSTEM s.r.o. PVC - Tabuľky - ulice 213.60 €
168 05.06.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 16.40 €
167 02.06.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 5/2023 110.00 €
166 01.06.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 41.70 €
165 01.06.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 6/2023 24.00 €
164 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 5/2023 106.00 €
163 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2023 112.09 €
162 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2023 14.00 €
161 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2023 14.00 €
160 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2023 KD 729.00 €
159 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2023 PB 700.00 €
158 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2023 MÚ 619.00 €
157 01.06.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 6/2023 108.00 €
156 01.06.2023 Mapex group, s.r.o. Reprezentačné výdavky 32.70 €
155 31.05.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 5/2023 450.00 €
154 31.05.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 4/2023 450.00 €
153 31.05.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu 291.61 €
152 31.05.2023 Michlovský, spol s r.o. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 21.00 €
151 26.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2023 KD 729.00 €
150 26.05.2023 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 25.00 €
149 25.05.2023 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 96.00 €
148 24.05.2023 P33, s.r.o. Samolepka s výlepom - Kultúrny dom 96.00 €
147 17.05.2023 Hana Szabová STANKY HAGO ND - stany 117.00 €
146 16.05.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 4/2023 110.00 €
145 16.05.2023 Mountfield SK, s.r.o. ND - kosačky 30.30 €
144 16.05.2023 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 18.00 €
143 16.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 16.00 €
142 15.05.2023 A-Z STROJ, spol. s r.o. Akumulátorový vŕtací skrutkovač Makita DHP458Z 120.50 €
141 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 DS 146.94 €
140 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 MÚ 269.70 €
139 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 PB 367.18 €
138 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 VO 1 102.82 €
137 12.05.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 4/2023 126.00 €
136 11.05.2023 Dračia stopa, s.r.o. Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - atrakcie 315.00 €
135 11.05.2023 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV 1/2 ročná 204.00 €
134 09.05.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 5/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
133 09.05.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 5/2023 Čerešňová 103.16 €
132 09.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3 - 5/2023 TK 488.00 €
131 09.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 CSS 717.00 €
130 09.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 Signál 111.00 €
129 05.05.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 4/2023 24.47 €
128 05.05.2023 TeamViewer Germany GmbH Licencia 26.4.2023 - 25.4.2024 430.56 €
127 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2023 MÚ 619.00 €
126 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2023 PB 700.00 €
125 02.05.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 5/2023 108.00 €
124 02.05.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 33.36 €
123 02.05.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 5/2023 24.00 €
122 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 4/2023 90.00 €
121 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2023 111.24 €
120 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2023 14.00 €
119 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2023 14.00 €
118 02.05.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2023 32.76 €
117 02.05.2023 Posuvné brány, s.r.o. Materiál - oplotenie 14.40 €
116 01.05.2023 METRO Cash & Carry, s.r.o. Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - materiál 555.71 €
115 28.04.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Publikácia 44.00 €
114 26.04.2023 Mgr. Pavol Varga - P & P Laser Engraving Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - gravírovanie 300.00 €
113 25.04.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 3/2023 450.00 €
112 25.04.2023 Traiva, s.r.o. Stĺpiky s reflexnými pruhmi 228.00 €
111 21.04.2023 3G, s.r.o. Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - poháre 102.90 €
110 21.04.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 348.89 €
109 18.04.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia a orez stromov 231.60 €
108 14.04.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2023 30.00 €
107 14.04.2023 Lamitec, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 279.02 €
106 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 MÚ 323.05 €
105 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 PB 429.40 €
104 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 DS 191.68 €
103 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 VO 1 517.80 €
102 13.04.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 3/2023 126.00 €
101 12.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 CSS 717.00 €
100 12.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 Signál 111.00 €
99 12.04.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
98 12.04.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2023 Čerešňová 103.16 €
97 12.04.2023 Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. Filter 17.80 €
96 05.04.2023 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - I. Q. 2023 - údržba 138.30 €
95 04.04.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 3/2023 17.10 €
94 03.04.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 3/2023 110.00 €
93 03.04.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 3/2023 16.68 €
92 03.04.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 4/2023 24.00 €
91 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 3/2023 93.88 €
90 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2023 111.50 €
89 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2023 14.00 €
88 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2023 14.00 €
87 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2023 MÚ 619.00 €
86 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2022 PB 700.00 €
85 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4-6/2023 TK 401.00 €
84 03.04.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 4/2023 108.00 €
83 31.03.2023 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 210.00 €
82 31.03.2023 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 1-3/2023 104.40 €
81 30.03.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO ND - Hansa 201.94 €
80 29.03.2023 KONNEX s.r.o. Komunálne vozidlo DURSO Multimobil 119 640.00 €
79 27.03.2023 TifanTEX, s.r.o. Varenie kotlíkového guláša - vš. mat. 101.30 €
78 22.03.2023 Xcoffee, s.r.o. Reprezentačné výdavky - káva 32.70 €
77 17.03.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 254.88 €
76 17.03.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 2/2023 126.00 €
75 16.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 22.9. - 9.3.2023 134.58 €
74 16.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 22.9. - 7.3.2023 130.04 €
73 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 VO 1 615.04 €
72 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 MÚ 326.57 €
71 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 DS 222.02 €
70 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 PB 397.66 €
69 08.03.2023 Zemědělské potřeby M+S s.r.o. ND - Traktor 21.00 €
68 08.03.2023 KOSIT, a.s. Posypový materiál 1 629.23 €
67 08.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 CSS 717.00 €
66 08.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 Signál 111.00 €
65 08.03.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia 208.80 €
64 08.03.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
63 08.03.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2023 Čerešňová 103.16 €
62 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 2/2023 106.51 €
61 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2023 111.31 €
60 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2023 14.00 €
59 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2023 14.00 €
58 01.03.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 2/2023 450.00 €
57 01.03.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2023 30.00 €
56 01.03.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 2/2023 110.00 €
55 01.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2023 MÚ 619.00 €
54 01.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2023 PB 700.00 €
53 01.03.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 2/2023 16.68 €
52 01.03.2023 AQUA-VIVA Dušan Szabó Prenájom dávkovačov 3/2023 24.00 €
51 01.03.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 3/2023 108.00 €
50 28.02.2023 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox 15.00 €
49 28.02.2023 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2023 - rozhlas 40.32 €
48 28.02.2023 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2023 - miestny úrad 26.88 €
47 20.02.2023 SHARK-bus, s.r.o. FS Čorgov - Prepravné služby 230.00 €
46 16.02.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely - Hansa 27.23 €
45 16.02.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Oleje, filtre - pracovné stroje 88.12 €
44 16.02.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 1/2023 21.12 €
43 15.02.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 293.06 €
42 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 MÚ 366.01 €
41 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 PB 433.36 €
40 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 VO 1 980.83 €
39 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 DS 145.31 €
38 13.02.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2023 Čerešňová 103.16 €
37 13.02.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
36 10.02.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 1/2023 126.00 €
35 10.02.2023 VK SECURITY s.r.o. Demontáž vianočných ozdôb, prúdový chránič 504.00 €
34 10.02.2023 IVES Košice Aktualizácie STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 830.40 €
33 07.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 CSS 717.00 €
32 07.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 Signál 111.00 €
31 07.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1-2 / 2023 TK 488.00 €
30 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1/2023 147.50 €
29 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2023 117.54 €
28 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2023 14.00 €
27 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2023 14.00 €
26 03.02.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 1/2023 450.00 €
25 03.02.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 1/2023 110.00 €
24 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2023 TK 401.00 €
23 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2023 PB 700.00 €
22 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2023 MÚ 619.00 €
21 01.02.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 2/2023 24.00 €
20 01.02.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 01/2023 41.70 €
19 01.02.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 2/2023 108.00 €
18 01.02.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 1/2023 30.00 €
17 01.02.2023 Lamitec, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 273.18 €
16 31.01.2023 Mäso J+L, s.r.o. Zabíjačka 1 567.82 €
15 27.01.2023 Slovgram Odmeny výkonným umelcom - Rozhlas 2023 38.40 €
14 27.01.2023 SoftComProg Konfigurácia - WinPAM 50.00 €
13 25.01.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb 464.04 €
12 24.01.2023 Šálek, s.r.o. ND - Hansa 245.00 €
11 17.01.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Vybavenie - Kubota 151.70 €
10 16.01.2023 Akordeón Bazár, s.r.o. FS Čorgov - Akordeón - montáž basového remeňa, obal 125.00 €
9 16.01.2023 Lamitec, s.r.o. Referendum - kancelárske potreby 117.16 €
8 13.01.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2023 Čerešňová 91.45 €
7 13.01.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2023 Brestová, Jaseňová 95.40 €
6 13.01.2023 P33, s.r.o. Kalendáre 2023 2 700.00 €
5 12.01.2023 Mesto Košice Prenájom kultúrneho strediska Poľná 1 5 347.87 €
4 10.01.2023 Poradca podnikateľa, s.r.o. Ekonomický a právny systém 2023 750.12 €
3 04.01.2023 adsupra, s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 1 - 6/2023 180.00 €
2 02.01.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 1/2023 108.00 €
1 02.01.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 1/2023 24.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov