Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
186 26.06.2023 JOTO s.r.o. Deň MČ - Vystúpenie 590.00 €
185 26.06.2023 Dračia stopa, s.r.o. Deň MČ - prenájom atrakcií, animátori 982.00 €
184 13.06.2023 METRO Cash & Carry, s.r.o. Deň MČ - Vš. mat. 59.10 €
183 13.06.2023 Mountfield SK, s.r.o. Náhradné diely 59.10 €
182 09.06.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 5/2023 32.76 €
181 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 PB 331.26 €
180 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 DS 416.16 €
179 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 VO 835.20 €
178 09.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 MÚ 239.86 €
177 09.06.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 5/2023 33.72 €
176 09.06.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 5/2023 126.00 €
175 09.06.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 6/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
174 07.06.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 6/2023 Čerešňová 103.16 €
173 07.06.2023 Spojmix plus, s.r.o. Opravy výtlkov 4 786.12 €
172 05.06.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia a orez stromov 586.00 €
171 05.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1 - 5/ 2023 CSS - vyúčtovanie 388.68 €
170 05.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 6/2023 Signál 111.00 €
169 05.06.2023 ARDSYSTEM s.r.o. PVC - Tabuľky - ulice 213.60 €
168 05.06.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 16.40 €
167 02.06.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 5/2023 110.00 €
166 01.06.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 41.70 €
165 01.06.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 6/2023 24.00 €
164 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 5/2023 106.00 €
163 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2023 112.09 €
162 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2023 14.00 €
161 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 5/2023 14.00 €
160 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2023 KD 729.00 €
159 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2023 PB 700.00 €
158 01.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 6/2023 MÚ 619.00 €
157 01.06.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 6/2023 108.00 €
156 01.06.2023 Mapex group, s.r.o. Reprezentačné výdavky 32.70 €
155 31.05.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 5/2023 450.00 €
154 31.05.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 4/2023 450.00 €
153 31.05.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu 291.61 €
152 31.05.2023 Michlovský, spol s r.o. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 21.00 €
151 26.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2023 KD 729.00 €
150 26.05.2023 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 25.00 €
149 25.05.2023 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 96.00 €
148 24.05.2023 P33, s.r.o. Samolepka s výlepom - Kultúrny dom 96.00 €
147 17.05.2023 Hana Szabová STANKY HAGO ND - stany 117.00 €
146 16.05.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 4/2023 110.00 €
145 16.05.2023 Mountfield SK, s.r.o. ND - kosačky 30.30 €
144 16.05.2023 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 18.00 €
143 16.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - Rekonštrukcia Domu smútku 16.00 €
142 15.05.2023 A-Z STROJ, spol. s r.o. Akumulátorový vŕtací skrutkovač Makita DHP458Z 120.50 €
141 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 DS 146.94 €
140 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 MÚ 269.70 €
139 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 PB 367.18 €
138 12.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 VO 1 102.82 €
137 12.05.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 4/2023 126.00 €
136 11.05.2023 Dračia stopa, s.r.o. Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - atrakcie 315.00 €
135 11.05.2023 Galarmtech, s.r.o. Revízia PTV 1/2 ročná 204.00 €
134 09.05.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 5/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
133 09.05.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 5/2023 Čerešňová 103.16 €
132 09.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3 - 5/2023 TK 488.00 €
131 09.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 CSS 717.00 €
130 09.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 5/2023 Signál 111.00 €
129 05.05.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 4/2023 24.47 €
128 05.05.2023 TeamViewer Germany GmbH Licencia 26.4.2023 - 25.4.2024 430.56 €
127 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2023 MÚ 619.00 €
126 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 5/2023 PB 700.00 €
125 02.05.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 5/2023 108.00 €
124 02.05.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 33.36 €
123 02.05.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 5/2023 24.00 €
122 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 4/2023 90.00 €
121 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2023 111.24 €
120 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2023 14.00 €
119 02.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/2023 14.00 €
118 02.05.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2023 32.76 €
117 02.05.2023 Posuvné brány, s.r.o. Materiál - oplotenie 14.40 €
116 01.05.2023 METRO Cash & Carry, s.r.o. Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - materiál 555.71 €
115 28.04.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Publikácia 44.00 €
114 26.04.2023 Mgr. Pavol Varga - P & P Laser Engraving Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - gravírovanie 300.00 €
113 25.04.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 3/2023 450.00 €
112 25.04.2023 Traiva, s.r.o. Stĺpiky s reflexnými pruhmi 228.00 €
111 21.04.2023 3G, s.r.o. Súťaž o najlepší Novošanský kotlík - poháre 102.90 €
110 21.04.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 348.89 €
109 18.04.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia a orez stromov 231.60 €
108 14.04.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 3/2023 30.00 €
107 14.04.2023 Lamitec, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 279.02 €
106 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 MÚ 323.05 €
105 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 PB 429.40 €
104 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 DS 191.68 €
103 14.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 VO 1 517.80 €
102 13.04.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 3/2023 126.00 €
101 12.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 CSS 717.00 €
100 12.04.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 4/2023 Signál 111.00 €
99 12.04.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
98 12.04.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 4/2023 Čerešňová 103.16 €
97 12.04.2023 Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. Filter 17.80 €
96 05.04.2023 ADM Košice, spol. s r.o. EZS - I. Q. 2023 - údržba 138.30 €
95 04.04.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 3/2023 17.10 €
94 03.04.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 3/2023 110.00 €
93 03.04.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 3/2023 16.68 €
92 03.04.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 4/2023 24.00 €
91 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 3/2023 93.88 €
90 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2023 111.50 €
89 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2023 14.00 €
88 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 3/2023 14.00 €
87 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2023 MÚ 619.00 €
86 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4/2022 PB 700.00 €
85 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 4-6/2023 TK 401.00 €
84 03.04.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 4/2023 108.00 €
83 31.03.2023 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 210.00 €
82 31.03.2023 CUBS Plus, s.r.o. Služby GDPR 1-3/2023 104.40 €
81 30.03.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO ND - Hansa 201.94 €
80 29.03.2023 KONNEX s.r.o. Komunálne vozidlo DURSO Multimobil 119 640.00 €
79 27.03.2023 TifanTEX, s.r.o. Varenie kotlíkového guláša - vš. mat. 101.30 €
78 22.03.2023 Xcoffee, s.r.o. Reprezentačné výdavky - káva 32.70 €
77 17.03.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 254.88 €
76 17.03.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 2/2023 126.00 €
75 16.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 22.9. - 9.3.2023 134.58 €
74 16.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 22.9. - 7.3.2023 130.04 €
73 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 VO 1 615.04 €
72 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 MÚ 326.57 €
71 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 DS 222.02 €
70 13.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 PB 397.66 €
69 08.03.2023 Zemědělské potřeby M+S s.r.o. ND - Traktor 21.00 €
68 08.03.2023 KOSIT, a.s. Posypový materiál 1 629.23 €
67 08.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 CSS 717.00 €
66 08.03.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 3/2023 Signál 111.00 €
65 08.03.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia 208.80 €
64 08.03.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
63 08.03.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 3/2023 Čerešňová 103.16 €
62 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 2/2023 106.51 €
61 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2023 111.31 €
60 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2023 14.00 €
59 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2023 14.00 €
58 01.03.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 2/2023 450.00 €
57 01.03.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 2/2023 30.00 €
56 01.03.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 2/2023 110.00 €
55 01.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2023 MÚ 619.00 €
54 01.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 3/2023 PB 700.00 €
53 01.03.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 2/2023 16.68 €
52 01.03.2023 AQUA-VIVA Dušan Szabó Prenájom dávkovačov 3/2023 24.00 €
51 01.03.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 3/2023 108.00 €
50 28.02.2023 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vyjadrenie k IS - Chodník k OC ShopBox 15.00 €
49 28.02.2023 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2023 - rozhlas 40.32 €
48 28.02.2023 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu 2023 - miestny úrad 26.88 €
47 20.02.2023 SHARK-bus, s.r.o. FS Čorgov - Prepravné služby 230.00 €
46 16.02.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely - Hansa 27.23 €
45 16.02.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Oleje, filtre - pracovné stroje 88.12 €
44 16.02.2023 Next Team, s.r.o. Spotreba materiálu - kopírka 1/2023 21.12 €
43 15.02.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 293.06 €
42 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 MÚ 366.01 €
41 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 PB 433.36 €
40 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 VO 1 980.83 €
39 14.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1/2023 DS 145.31 €
38 13.02.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2023 Čerešňová 103.16 €
37 13.02.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 2/2023 Brestová, Jaseňová 107.62 €
36 10.02.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení 1/2023 126.00 €
35 10.02.2023 VK SECURITY s.r.o. Demontáž vianočných ozdôb, prúdový chránič 504.00 €
34 10.02.2023 IVES Košice Aktualizácie STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU 830.40 €
33 07.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 CSS 717.00 €
32 07.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 2/2023 Signál 111.00 €
31 07.02.2023 Východoslovenská energetika, a.s. El. e. 1-2 / 2023 TK 488.00 €
30 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 1/2023 147.50 €
29 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2023 117.54 €
28 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2023 14.00 €
27 03.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2023 14.00 €
26 03.02.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Právne služby 1/2023 450.00 €
25 03.02.2023 Ing. Dušan Slezák Služby BOZP a PO 1/2023 110.00 €
24 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 1-3/2023 TK 401.00 €
23 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2023 PB 700.00 €
22 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn 2/2023 MÚ 619.00 €
21 01.02.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 2/2023 24.00 €
20 01.02.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pitný režim zamestnancov 01/2023 41.70 €
19 01.02.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 2/2023 108.00 €
18 01.02.2023 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík - údržba tel. techniky 1/2023 30.00 €
17 01.02.2023 Lamitec, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 273.18 €
16 31.01.2023 Mäso J+L, s.r.o. Zabíjačka 1 567.82 €
15 27.01.2023 Slovgram Odmeny výkonným umelcom - Rozhlas 2023 38.40 €
14 27.01.2023 SoftComProg Konfigurácia - WinPAM 50.00 €
13 25.01.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb 464.04 €
12 24.01.2023 Šálek, s.r.o. ND - Hansa 245.00 €
11 17.01.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Vybavenie - Kubota 151.70 €
10 16.01.2023 Akordeón Bazár, s.r.o. FS Čorgov - Akordeón - montáž basového remeňa, obal 125.00 €
9 16.01.2023 Lamitec, s.r.o. Referendum - kancelárske potreby 117.16 €
8 13.01.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2023 Čerešňová 91.45 €
7 13.01.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. Služby verejného osvetlenia 1/2023 Brestová, Jaseňová 95.40 €
6 13.01.2023 P33, s.r.o. Kalendáre 2023 2 700.00 €
5 12.01.2023 Mesto Košice Prenájom kultúrneho strediska Poľná 1 5 347.87 €
4 10.01.2023 Poradca podnikateľa, s.r.o. Ekonomický a právny systém 2023 750.12 €
3 04.01.2023 adsupra, s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie 1 - 6/2023 180.00 €
2 02.01.2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Služby kybernetickej bezpečnosti 1/2023 108.00 €
1 02.01.2023 AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov 1/2023 24.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov