Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
31.12.2017 Kniha dodávateľských faktúr od 1.1.-31.12.2017 0.00 €
25.09.2017 0.00 €
109 30.05.2017 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX - IP tel. 30.00 €
108 26.05.2017 L and L TRADING spol. s r.o. Pletivo poplastovane, napínací drôt 518.80 €
107 22.05.2017 Mountfield SK, s.r.o. Krovinorez OM753 T, Nožnice plotové HC 265 XP 970.30 €
106 19.05.2017 JES Slovakia, s.r.o. Pohľadnice A6 - Košická Nová Ves 250 ks 39.00 €
105 17.05.2017 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.3.-31.5.2017 596.00 €
104 17.05.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.4.-30.4.2017 - El. e. - dom smútku 153.20 €
103 15.05.2017 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1.4.-30.4.2017 396.00 €
102 15.05.2017 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 4/2017 100.00 €
101 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.4.-7.5.2017 146.99 €
100 12.05.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.4.-30.4.2017 - El. e. - verejné osvetlenie 423.10 €
99 12.05.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.1.-31.1.2017 - El. e. - verejné osvetlenie - vrubopis 70.00 €
98 12.05.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.1.-31.1.2017 - El. e. - Dom smútku - dobropis -39.68 €
97 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.4.-30.4.2017 235.58 €
96 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.4.-30.4.2017 29.99 €
95 03.05.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.5.-31.5.2017 - MÚ 205.00 €
94 03.05.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.5.-31.5.2017 - SPB 288.00 €
93 03.05.2017 Next Team, s.r.o. Prenájom multifunkčného kopírovacieho stroja WC7120 5/2017 46.00 €
92 02.05.2017 Drahomíra Hudáková-ŠTEDRA Dovoz stravy MŠ Poľná - 1.4.-30.4.2017 270.00 €
91 01.05.2017 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 84.00 €
90 28.04.2017 EDOS-PEM s.r.o. Seminár - PAM 28.4.2017 52.00 €
89 28.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Všeobecný materiál - kultúrna akcia - Varenie guláša 83.26 €
88 28.04.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Altánok 107.96 €
87 27.04.2017 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX - IP tel. 30.00 €
86 24.04.2017 Ing. Alžbeta Kočišová Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby - Dom smútku 3 750.00 €
85 24.04.2017 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 80.00 €
84 21.04.2017 ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. Štiepkovanie drevenej hmoty 480.00 €
83 19.04.2017 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1.3.-31.3.2017 396.00 €
82 19.04.2017 GALARMTECH s.r.o. Revízia bezpečnostných kamier - 1/2 ročná 116.62 €
81 13.04.2017 ENERGOMONT - Ján Juhász Údržba verejného osvetlenia 276.00 €
80 12.04.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.3.-31.3.2017 - El. e. - verejné osvetlenie 511.55 €
79 12.04.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.3.-31.3.2017 - El. e. - Dom smútku 122.64 €
78 12.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 15.12.2016 - 08.03.2017 66.30 €
77 11.04.2017 EXCO-HN s.r.o. Aktualizácia softvéru Cintorín 1.65 15.00 €
76 11.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.3.-7.4.2017 146.99 €
75 11.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 28.9.2016 - 14.12.2016 - opravná -3.14 €
74 06.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 11.10.2016 - 14.12.2016 - opravná -68.95 €
73 06.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 15.12.2016 - 2.3.2017 - opravná -196.25 €
72 06.04.2017 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 84.00 €
71 05.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2017 237.71 €
70 05.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2017 29.99 €
69 04.04.2017 Drahomíra Hudáková-ŠTEDRA Dovoz stravy MŠ Poľná - 1.3.-31.3.2017 270.00 €
68 04.04.2017 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 3/2017 100.00 €
67 04.04.2017 Next Team, s.r.o. Prenájom multifunkčného kopírovacieho stroja WC7120 3/2017 46.00 €
66 04.04.2017 Next Team, s.r.o. Kopírovacie služby - spotreba materiálu v zmysle Nájomnej zmluvy č. 16022017 18.64 €
65 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.4.-30.04.2017 - MÚ 205.00 €
64 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.4.-30.04.2017 - PB 288.00 €
63 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.4.-30.06.2017 - TK 235.00 €
62 31.03.2017 ADM Košice, s.r.o. Údržba EZS za I.Q.2017 138.30 €
61 29.03.2017 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX - IP tel. 30.00 €
60 27.03.2017 Mestské lesy, a.s. Prenájom pozemku 2017 - ČOV - opravná 20.00 €
59 27.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Čistenie kanalizácie 236.44 €
58 24.03.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.2.-28.2.2017 - El. e. - dom smútku 70.92 €
57 23.03.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.2.-28.2.2017 - El. e. - verejné osvetlenie 543.71 €
56 22.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 15.12.2016 - 2.3.2017 196.25 €
55 22.03.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.1.-31.12.2016 - El. e. - CSS 46.25 €
54 20.03.2017 Slovgram Odmeny výkonným umelcom pre rok 2017 38.50 €
53 15.03.2017 Martin Kuzevič Výrub stromov 700.00 €
52 15.03.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby - MÚ 89.57 €
51 13.03.2017 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1.2.-28.2.2017 396.00 €
50 13.03.2017 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 2/2017 100.00 €
49 11.03.2017 Slovakia energy, s.r.o. Služby mobilnej siete 8.2.-7.3.2017 147.50 €
48 09.03.2017 Next Team, s.r.o. Prenájom multifunkčného kopírovacieho stroja WC7120 3/2017 46.00 €
47 09.03.2017 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 84.00 €
46 08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2017 235.42 €
45 08.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2017 29.99 €
44 06.03.2017 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX - IP tel. 30.00 €
43 06.03.2017 Drahomíra Hudáková-ŠTEDRA Dovoz stravy MŠ Poľná - 1.2.-28.2.2017 255.00 €
42 03.03.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.1.-31.12.2016 - El. e. 365.28 €
41 02.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.3.-31.3.2017 - PB 288.00 €
40 02.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.3.-31.3.2017 - MÚ 205.00 €
39 01.03.2017 SAMSOM KE, s.r.o. Zimná údržba 2/2017 1 213.08 €
38 01.03.2017 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 197.70 €
37 28.02.2017 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Služby STP APV 2/2017-1/2018 274.85 €
36 24.02.2017 Next Team, s.r.o. Prenájom multifunkčného kopírovacieho stroja WC7120 2/2017 46.00 €
35 24.02.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Stôl a lavice 10 ks 623.88 €
34 23.02.2017 Zalt, s.r.o. VARI pohonná jednotka, prevodová skriňa, zametací válec 1 578.00 €
33 23.02.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.1.-31.12.2016 - El. e. - SPB 578.23 €
32 22.02.2017 Mgr. Martina Szemenyáková Prepravné služby - KNV - Milpoš - FS Čorgov 200.00 €
31 21.02.2017 ENERGOMONT - Ján Juhász Údržba verejného osvetlenia 252.00 €
30 20.02.2017 Mestské lesy, a.s. Prenájom pozemku 2017 - ČOV 309.83 €
29 17.02.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.1.-31.1.2017 - El. e. - Dom smútku 100.51 €
28 13.02.2017 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 1/2017 100.00 €
27 13.02.2017 Štátna filharmónia Košice 16. Fašiangový ples MČ KNV - prenájom priestorov 519.72 €
26 13.02.2017 JES SK, s.r.o. Pozvánky a plagáty 98.16 €
25 13.02.2017 Anton Stolár - Junior - JUSTINA CATERING 16. Fašiangový ples MČ KNV 700.00 €
24 10.02.2017 SCO Trade, s.r.o. Posypová soľ 37.50 €
23 10.02.2017 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby 1.1.-31.1.2017 396.00 €
22 08.02.2017 Východoslovenská energetika, a.s. El. energia 1.1.-28.2.2017 672.00 €
21 08.02.2017 Slovakia energy, s.r.o. Finančná rekapitulácia 1.1.-31.1.2017 - El. e. - verejné osvetlenie 643.63 €
20 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2017 29.99 €
19 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2017 235.12 €
18 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.1.-7.2.2017 146.99 €
17 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.2.-28.2.2017 - MÚ 205.00 €
16 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.2.-28.2.2017 - SPB 288.00 €
15 01.02.2017 SAMSOM KE, s.r.o. Zimná údržba 1/2017 3 040.70 €
14 01.02.2017 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 84.00 €
13 01.02.2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu 2017 - MR 24.00 €
12 01.02.2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu 2017 - MÚ 36.00 €
11 31.01.2017 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX - IP tel. 30.00 €
10 31.01.2017 Drahomíra Hudáková-ŠTEDRA Dovoz stravy MŠ Poľná - 1.1.-31.1.2017 255.00 €
31.01.2017 Kniha dodávateľských faktúr od 1.1. - 31.12.2016 0.00 €
9 27.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Všeobecný materiál - kultúrna akcia Zabíjačka 130.60 €
8 24.01.2017 SOTAC, s.r.o. Seminár - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám pre obce 58.80 €
7 23.01.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Všeobecný materiál - kultúrna akcia Zabíjačka 50.27 €
6 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.1.-31.3.2017 - TK 235.00 €
5 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.1.-31.1.2017 - SPB 288.00 €
4 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu 1.1.-31.1.2017 - MÚ 205.00 €
3 16.01.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odber pitnej vody z hydrantu 44.81 €
2017000118 13.01.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení majetku mesta do správy - miestne komunikácie a verejné osvetlenie 306 828.43 €
2 09.01.2017 ML SERVIS SK, s.r.o. Tonery 33.00 €
1 04.01.2017 adsupra, s.r.o. Prevádzka mobilnej aplikácie Košická Nová Ves - 1.1.-31.12.2017 100.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov