Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
2023006 31.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Dodatok o dočasnom prerušení poskytovania Služieb 0.00 €
2023005 31.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Dodatok o dočasnom prerušení poskytovania Služieb 0.00 €
2023004 31.01.2023 VÚB, a. s. Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet 0.00 €
2023003 21.01.2023 Galarmtech, s.r.o. Dodatok č. 3 k servisnej zmluve 2015-12-10/001 0.00 €
2023002 16.01.2023 Mesto Košice Zmluva o výpožičke NP pre organizovanie referenda 2023 94.55 €
2023001 10.01.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Zmluva o poskytovaní právnych služieb 21 600.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov