Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
2023031 28.06.2023 Marta Budziňáková Nájomná zmluva - HM 400.00 €
2023030 07.06.2023 Mountfield SK, s.r.o. Kúpna zmluva 59.10 €
2023029 07.06.2023 Edita Vargová Nájomná zmluva - HM 300.00 €
2023028 05.06.2023 Igor Getlík Nájomná zmluva - HM 100.00 €
2023027 05.06.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 114 400.00 €
2023026 26.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu - Kultúrny dom 0.00 €
2023025 24.05.2023 Futbalový klub Košická Nová Ves, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie 12 000.00 €
2023024 22.05.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny - Kultúrny dom 0.00 €
2023023 17.05.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie - Hansa 0.00 €
2023022 15.05.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou 0.00 €
2023021 05.05.2023 Mesto Košice Zmluva o zániku vecného bremena 0.00 €
2023020 03.05.2023 Mountfield SK, s.r.o. Kúpna zmluva 30.30 €
2023019 20.04.2023 Marek Nagy Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2023018 20.04.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Podpora udržania pracovných návykov - PUPN §54 0.00 €
2023017 13.04.2023 EKOCHARITA TATRY občianske združenie Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií 0.00 €
2023016 12.04.2023 Mesto Košice Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv Dom smútku 1.00 €
2023015 31.03.2023 Alžbeta Kseňaková Nájomná zmluva - HM 40.00 €
2023014 29.03.2023 Milk-Agro, s.r.o. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 15 000.00 €
2023013 24.03.2023 KOSIT, a.s. Darovacia zmluva 500.00 €
2023012 23.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 576.00 €
2023011 23.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 696.00 €
2023010 23.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 888.00 €
2023009 01.03.2023 Tomáš Bilák Nájomná zmluva - HM 300.00 €
2023008 16.02.2023 JUDr. Jana Závodska Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2023007 03.02.2023 Jolana Čupková Nájomná zmluva - HM 120.00 €
2023006 31.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Dodatok o dočasnom prerušení poskytovania Služieb 0.00 €
2023005 31.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Dodatok o dočasnom prerušení poskytovania Služieb 0.00 €
2023004 31.01.2023 VÚB, a. s. Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet 0.00 €
2023003 21.01.2023 Galarmtech, s.r.o. Dodatok č. 3 k servisnej zmluve 2015-12-10/001 0.00 €
2023002 16.01.2023 Mesto Košice Zmluva o výpožičke NP pre organizovanie referenda 2023 94.55 €
2023001 10.01.2023 JUDr. Karin Benč Juhásová Zmluva o poskytovaní právnych služieb 21 600.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov