Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
31.12.2011 sumár faktúr - December 2011 33 952.06 €
30.11.2011 sumár faktúr - November 2011 8 755.58 €
31.10.2011 sumár faktúr - Október 2011 3 193.92 €
30.09.2011 sumár faktúr - September 2011 9 124.76 €
31.08.2011 sumár faktúr - August 2011 1 479.76 €
31.07.2011 sumár faktúr - Júl 2011 45 720.29 €
30.06.2011 sumár faktúr - Jún 2011 45 506.30 €
31.05.2011 sumár faktúr - Máj 2011 8 410.03 €
30.04.2011 sumár faktúr - Apríl 2011 2 505.26 €
31.03.2011 sumár faktúr - Marec 2011 3 523.84 €
320211 28.02.2011 Ján Vince SpeedStav služby 195.00 €
28.02.2011 sumár faktúr - Február 2011 9 966.09 €
370211 21.02.2011 METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. Fa za nákup tovaru 18.98 €
360211 21.02.2011 METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. Fa za nákup tovaru 5.82 €
350211 21.02.2011 METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. Fa za nákup tovaru 3.84 €
340211 18.02.2011 METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. Fa za nákup tovaru 31.76 €
330211 18.02.2011 METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. HS Cappuccino 4.62 €
310211 18.02.2011 EDOS-PEM s.r.o. vzdelávacie služby 46.00 €
300211 14.02.2011 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel 36.00 €
280211 11.02.2011 EDOS-PEM s.r.o. vzdelávacie služby 45.00 €
150211 07.02.2011 METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. HS Cappuccino 4.62 €
190211 03.02.2011 Regionálne vzdelávacie centrum Košice publikácia - Miestna samospráva 79.70 €
180211 02.02.2011 Orange Slovensko, a.s. FA Orange 49.00 €
170211 02.02.2011 Orange Slovensko, a.s. FA Orange 15.94 €
160211 02.02.2011 Orange Slovensko, a.s. FA Orange 16.93 €
140211 01.02.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zemný plyn 548.00 €
130211 01.02.2011 EDOS-PEM s.r.o. vzdelávacie služby 45.00 €
290211 31.01.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. pluhovanie a posyp komunikácií 102.26 €
270211 31.01.2011 Slovak Telekom, a. s. FA Slovak Telekom 62.35 €
260211 31.01.2011 Slovak Telekom, a. s. FA Slovak Telekom 78.11 €
31.01.2011 sumár faktúr - Január 2011 4 134.88 €
110111 24.01.2011 Juhász Ján - Energomont demontáž ozdôb a údržba osvetlenia 432.18 €
100111 17.01.2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. suma zálohových faktúr 22.51 €
80111 13.01.2011 TRIO PRINT, s.r.o. vizitky 24.00 €
70111 13.01.2011 TRIO PRINT, s.r.o. pozvánky 57.24 €
60111 10.01.2011 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. služobná ročná karta 5.00 €
20111 07.01.2011 PneuX, s.r.o. FA za tovar - akumulátor 65.10 €
200211 03.01.2011 Ján Vince SpeedStav služby 240.00 €
10111 01.01.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. FA za opakovanú dodávku zemného plynu 566.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov