Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
999 31.12.2016 Kniha dodávateľských faktúr od 1.1.-31.1.2016 0.00 €
132 20.06.2016 TRIS, spol. s r.o. Dopravné značenie 165.60 €
131 17.06.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvietených optických vlákien 84.00 €
130 17.06.2016 Vladimír Vanta - GEO-KS Geodetické práce - Herlianska I. etapa - porealizačné zameranie, Miestna komunikácia Brestová - polohopisné a výškopisné zameranie 1 060.00 €
129 17.06.2016 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o Právne služby za obdobie 1.5.-31.5.2016 396.00 €
128 15.06.2016 HB Reklama, s.r.o. Zhotovenie bannerovej plachty 81.60 €
127 13.06.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 1.5.-31.5.2016 69.14 €
126 13.06.2016 ML Servis - Lehoczky Milan Údržba kopírky 79.00 €
125 13.06.2016 Ing. Tomáš Starinec Audit 2015 700.00 €
124 13.06.2016 Right Power, a.s. Finančná rekapitulácia za dodávku a distribúciu el. energie 1.5.-31.5.2016 243.77 €
123 13.06.2016 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX 30.00 €
122 13.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.5.-7.6.2016 146.99 €
121 10.06.2016 IVES Košice Školenie - WinASU 70.00 €
120 08.06.2016 WOOW, s.r.o. Občasník - Škvarkoviny 240.00 €
119 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.5.-31.5.2016 197.14 €
118 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.5.-31.5.2016 19.99 €
117 07.06.2016 Kofax, s.r.o. Toner TOSHIBA T-1640 43.20 €
116 06.06.2016 Ing. Kanát Milan Deň detí - Nafukovací hrad 90.00 €
115 06.06.2016 Drahomíra Hudáková - ŠTEDRA Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 - 05/2016 330.00 €
114 03.06.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Materiál - deň detí 63.92 €
113 03.06.2016 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 100.00 €
112 02.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.6.-30.6.2016 290.00 €
111 02.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.6.-30.6.2016 198.00 €
110 31.05.2016 STAVA-KE, s.r.o. Oplotenie cintorína - prekládka 3 438.23 €
109 31.05.2016 Ing. Monika Findrichová - Viktória Hámor Struna do kosačky 91.20 €
108 27.05.2016 Playsystem, s.r.o. Detské ihrisko ul. Trnková 8 800.62 €
107 27.05.2016 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 77.90 €
106 27.05.2016 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 170.76 €
105 20.05.2016 ADM Košice spol. s r.o. Údržba elektronického zabezpečovacieho systému 32.29 €
104 19.05.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvietených optických vlákien 84.00 €
103 18.05.2016 Bartolomej Hruška PASK Žalúzie, roletky a sieťky proti hmyzu - MÚ 273.00 €
102 18.05.2016 PneuX, s.r.o. Servis - služobné auto Škoda Octavia 200.20 €
101 18.05.2016 Piano Media, s.r.o. Predplatné k sieti prémiových webov 18.5.-18.6.2016 2.90 €
100 16.05.2016 Right Power, a.s. Finančná rekapitulácia za dodávku a distribúciu el. energie 1.4.-30.4.2016 193.65 €
99 13.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 1.4.-30.4.2016 57.19 €
98 11.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.4.-7.5.2016 146.99 €
97 11.05.2016 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o Právne služby za obdobie 1.4.-30.4.2016 396.00 €
96 10.05.2016 Right Power, a.s. Finančná rekapitulácia za dodávku a distribúciu el. energie 1.3.-30.3.2016 193.65 €
95 10.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.4.-30.4.2016 197.11 €
94 09.05.2016 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 100.00 €
93 09.05.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia 36.00 €
92 06.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.4.-30.4.2016 19.99 €
91 05.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 1.3.-31.5.2016 171.00 €
90 02.05.2016 Ploty Skala, s.r.o. Oplotenie - detské ihrisko ul. Trnková 2 349.79 €
89 02.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2016 290.00 €
88 02.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.5.-31.5.2016 198.00 €
87 02.05.2016 Drahomíra Hudáková - ŠTEDRA Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 - 04/2016 315.00 €
86 01.05.2016 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX 30.00 €
85 01.05.2016 Kettler, s.r.o. Kotlina + príslušenstvo 152.00 €
84 01.05.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Materiál - kultúrne akcie 47.30 €
83 29.04.2016 Ing. Gabriel krivda - projektová kancelária Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - chodník Herlianska ul. II. etapa 2 300.00 €
82 29.04.2016 JES, s.r.o. Tričká s potlačou - kultúrne akcie 366.24 €
81 27.04.2016 KANSEL, s.r.o. Materiál - batérie 26.40 €
80 26.04.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Materiál - kultúrne akcie a kancelárske potreby 133.49 €
79 17.04.2016 Piano Media, s.r.o. Predplatné k sieti prémiových webov 17.4.-18.5.2016 2.90 €
78 15.04.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 1.3.-30.3.2016 79.09 €
77 14.04.2016 Right Power, a.s. Finančná rekapitulácia za dodávku a distribúciu el. energie 1.3.-30.3.2016 112.56 €
76 14.04.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Materiál - hygienické, čistiace, kancelárske a cintorínske potreby 178.13 €
75 14.04.2016 pellcom, s.r.o. Potlač pracovných odevov 151.20 €
74 13.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.3.-7.4.2016 146.99 €
73 12.04.2016 CBS spol, s.r.o. Letecké fotografovanie MČ 108.00 €
72 11.04.2016 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o Právne služby za obdobie 1.3.-30.3.2016 396.00 €
71 11.04.2016 Drahomíra Hudáková - ŠTEDRA Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 - 03/2016 315.00 €
70 11.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2016 19.99 €
69 08.04.2016 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 70.00 €
68 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2016 196.88 €
67 07.04.2016 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP a technik PO 100.00 €
66 07.04.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvietených optických vlákien 84.00 €
65 06.04.2016 ŠIVINET, s.r.o. Motorový rosič a postrekovač STIHL SR 200-D 371.00 €
64 04.04.2016 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX 30.00 €
63 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2016 290.00 €
62 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2016 198.00 €
61 01.04.2016 Slovgram Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2016 - verejný rozhlas 38.50 €
60 24.03.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia 360.00 €
59 24.03.2016 ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. Igelitové sáčky na psie exkrementy 66.00 €
58 23.03.2016 Vladimír Vanta - GEO-KS Polohopisné a výškopisné zameranie odvodňovacích priepustí pre výstavbu chodníka ul. Herlianska II. etapa 150.00 €
57 22.03.2016 Ing. Dušan Slezák Hasiace prístroje 100.00 €
56 18.03.2016 Šimon Babej - CYCLONE Výroba vizitiek 40.00 €
55 18.03.2016 H&V Investment, s.r.o. Odvoz odpadu a zneškodnenie - cintorín KNV 219.12 €
54 17.03.2016 Piano Media, s.r.o. Predplatné k sieti prémiových webov 17.3.-17.4.2016 2.90 €
53 17.03.2016 IVES, štát. prísp. organizácia Služby STP APV 02.2016-01.2017 155.35 €
52 16.03.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.-29.2.2016 - preplatok 286.02 €
51 16.03.2016 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby za obdobie 1.1.-31.1.2016 396.00 €
50 14.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné a stočné 11.12.2015 - 01.03.2016 86.84 €
49 14.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.2.-7.3.2016 147.06 €
48 11.03.2016 Drahomíra Hudáková - ŠTEDRA Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 - 02/2016 240.00 €
47 11.03.2016 Ing. Dušan Nemeš Znalecký posudok č. 7/2016 150.00 €
46 11.03.2016 Ing. Dušan Nemeš Znalecký posudok č. 10/2016 50.00 €
45 09.03.2016 Right Power, a.s. Finančná rekapitulácia za dodávku a distribúciu el. energie 1.2.-29.2.2016 - preplatok 78.71 €
44 09.03.2016 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP, PO, PZS 100.00 €
43 09.03.2016 Canis safety, a.s. Ochranné pracovné odevy 205.67 €
42 08.03.2016 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 376.94 €
41 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-29.2.2016 197.08 €
40 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.2.-29.2.2016 19.99 €
39 07.03.2016 Ing. Alžbeta Kočišová, autoriz. stav. inž. Spracovanie projekt. dokumentácie 3 750.00 €
38 07.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Prečistenie kanalizácie 111.72 €
37 04.03.2016 SoftComProg Oprava PC 285.00 €
36 04.03.2016 SoftComProg Licencia Norton Security 2016 74.00 €
35 04.03.2016 Canis safety, a.s. Ochranné pracovné odevy 674.57 €
34 03.03.2016 ICT Solutions, s.r.o. Servisný balík pre PBX 30.00 €
33 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2016 290.00 €
32 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2016 198.00 €
31 01.03.2016 Obchod - SVK, s.r.o. Vlajka a zástava SR 37.80 €
30 29.02.2016 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Základný kurz píličov pri ťažbe 132.00 €
29 29.02.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Účtovné súvzťažnosti v samospráve 25.00 €
28 18.02.2016 Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. Právne služby za obdobie 1.1.-31.1.2016 396.00 €
27 16.02.2016 Right Power, a.s. Finančná rekapitulácia za dodávku a distribúciu el. energie 1.1.-31.1.2016 38.85 €
26 15.02.2016 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hudba reprodukovaná tech. zariadením v priestoroch pre zamestnancov za obdobie 1.1.-31.12.2016 24.00 €
25 15.02.2016 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 1.1.-31.12.2016 36.00 €
24 15.02.2016 Piano Media, s.r.o. Predplatné k sieti prémiových webov 15.2.-17.3.2016 2.90 €
23 12.02.2016 Mestské lesy Košice, a.s. Prenájom pozemku - ČOV 2016 309.83 €
22 11.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 8.1.-7.2.2016 146.99 €
21 10.02.2016 Drahomíra Hudáková - ŠTEDRA Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 - 01/2016 240.00 €
20 09.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 1.1.-29.2.2016 574.00 €
19 09.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2016 197.76 €
18 08.02.2016 ICT Solutions Servisný balík pre PBX 30.00 €
17 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1.1.-31.1.2016 19.99 €
16 08.02.2016 SAMSOM KE, s.r.o. Zimná údržba - január 2016 1 920.43 €
15 05.02.2016 Ing. Dušan Slezák Služby na úseku BOZP, PO, PZS 100.00 €
14 03.02.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Kancelárske potreby 36.06 €
13 02.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.2.-29.2.2016 290.00 €
12 02.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.2.-29.2.2016 198.00 €
11 27.01.2016 Anton Stolár - Junior - Justína - Catering 15. Fašiangový ples - prenájom priestorov Dom umenia 400.87 €
10 27.01.2016 Anton Stolár - Junior - Justína - Catering 15. Fašiangový ples - občerstvenie 1 136.00 €
9 27.01.2016 METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Dom smútku - čistiace a dezinfekčné prostriedky 11.17 €
8 25.01.2016 PLASTT, s.r.o. Kašírovaná fólia 1 373.05 €
7 25.01.2016 SCO Trade, s.r.o. Zimná údržba - posypová soľ 42.00 €
6 25.01.2016 JES SK, s.r.o. Pozvánky a plagáty - 15. Fašiangový ples 45.24 €
5 15.01.2016 Piano Media, s.r.o. Predplatné k sieti prémiových webov 15.1.-15.2.2016 2.90 €
4 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.1.-31.1.2016 290.00 €
3 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber zemného plynu za obdobie 1.1.-31.1.2016 198.00 €
2 15.01.2016 SPOLU, spol. s r.o. Seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 a súhrn zmien v PaM od 1.1.2016 30.00 €
1 15.01.2016 EUprojects, s.r.o. Rozšírenie kamerového systému 396.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov