Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

OBJEDNÁVKY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
2023023 12.04.2023 RVC Košice Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 44.00 €
2023022 12.04.2023 Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. Filter 17.80 €
2023021 30.03.2023 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 210.00 €
2023020 30.03.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO ND - Hansa 201.94 €
2023019 20.03.2023 TifanTEX, s.r.o. Varenie kotlíkového guláša - vš. mat. 101.30 €
2023018 07.03.2023 Xcoffee, s.r.o. Reprezentačné výdavky - káva 32.70 €
2023017 07.03.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržbu verejného osvetlenia na ul. Furčianska - prechod a orez stromov Vyšná Úvrať 231.60 €
2023016 07.03.2023 Zemědělské potřeby M+S s.r.o. ND - traktor 21.00 €
2023015 22.02.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia 208.80 €
2023014 17.02.2023 SHARK-bus, s.r.o. FS Čorgov - Prepravné služby 230.00 €
2023013 13.02.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely - Hansa 27.23 €
2023012 08.02.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Oleje, filtre - pracovné stroje 88.12 €
2023011 06.02.2023 VK SECURITY s.r.o. Demontáž vianočných ozdôb, prúdový chránič 504.00 €
2023010 01.02.2023 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 0.00 €
2023009 31.01.2023 Lamitec, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 273.18 €
2023008 27.01.2023 Mäso J+L, s.r.o. Zabíjačka - materiál 1 567.82 €
2023007 26.01.2023 SoftComProg Konfigurácia WinPAM 50.00 €
2023006 19.01.2023 VK SECURITY s.r.o. Údržba verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb 464.04 €
2023005 17.01.2023 Štefan Nagy - FAN-AUTO Vybavenie - Kubota 151.70 €
2023004 12.01.2023 Šálek, s.r.o. ND - Hansa 245.00 €
2023003 12.01.2023 Akordeón Bazár, s.r.o. FS Čorgov - Akordeón - montáž basového remeňa, oba 125.00 €
2023002 12.01.2023 Lamitec, s.r.o. Referendum - kancelárske potreby 117.16 €
2023001 02.01.2023 Poradca podnikateľa, s.r.o. Ekonomický a právny systém 2023 750.12 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov