Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
06.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0.00 €
06.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu - dodatok 0.00 €
03.12.2013 Metrostav Slovakia a.s. Dodatok zmluvy č. 2 Metrostav 0.00 €
03.12.2013 Metrostav Slovakia a.s. Dodatok zmluvy č. 3 Metrostav 0.00 €
21.11.2013 Mesto Košice Zmluva o výpožičke - prenájom miestnosti 0.00 €
30-000075489PO2013 29.10.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody 0.00 €
28.10.2013 Mesto Košice Zmluva o výpožičke - prenájom miestnosti 0.00 €
16.08.2013 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo 0.00 €
15.07.2013 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo 0.00 €
06.06.2013 MASTAF, s.r.o. Rozpis prác - Košická Nová Ves 0.00 €
06.06.2013 MASTAF, s.r.o. Rozpis prác - Košická Nová Ves - práce naviac 0.00 €
05.06.2013 Mestská časť Košice - Šaca príkazaná zmluva 0.00 €
10.05.2013 HYDROTERM spol. s r.o. Zmluva o dielo 0.00 €
1217 30.04.2013 kúpne zmluvy 2013 0.00 €
12.04.2013 ROHAĽ Stav s.r.o. Zmluva o dielo 0.00 €
20.03.2013 Juraj Rácz Zmluva o dielo 0.00 €
13.03.2013 Metrostav SK a.s. Zmluva o dielo 0.00 €
13.03.2013 Metrostav SK a.s. Dodatok zmluvy č. 1 Metrostav 0.00 €
12.03.2013 MILK-AGRO spol. s r.o Zmluva o nájme nebytových priestorov 0.00 €
13.02.2013 Mesto Košice kúpna zmluva - pozemky - cintorín 0.00 €
22013 01.02.2013 Pavol Baran nájomná zmluva 0.00 €
1 - 8 2013 31.01.2013 Zoznam uzatvorených nájomných zmlúv Január 2013 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov