Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
2022004 18.01.2022 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012527 813.52 €
2022003 14.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Dohode o voliteľnom programe Magenta Office 0.00 €
2022002 10.01.2022 Futbalový klub Košická Nová Ves, o. z. Zmluva o bezodplatnom užívaní budovy 0.00 €
2022001 04.01.2022 Dorota Balková Nájomná zmluva - HM 40.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov