Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
2022040 31.08.2022 Mesto Košice Dodatok č. 1 k Zmluve č. 246/2005 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 21.04.2005 0.00 €
2022039 18.08.2022 Vladimír Bocák, Mária Bocáková Zmluva o nájme nehnuteľnosti 675.00 €
2022038 18.08.2022 KLIMAVEX, a.s. Zmluva o dielo 9 977.81 €
2022037 04.08.2022 Nadežda Rajčanová Nájomná zmluva - HM 300.00 €
2022036 04.08.2022 Ing. Tomáš Starzyk Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2022035 01.08.2022 Huppert, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 24.15 €
2022034 21.07.2022 Mária Kolesárová Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2022033 21.07.2022 EGC, s.r.o. Zmluva o dielo - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia pri pozemných komunikáciách v MČ Košice – Košická Nová Ves 139 253.34 €
2022032 21.07.2022 VIP SERVIS, s.r.o. Kúpna zmluva 8 900.00 €
2022031 21.07.2022 VIP SERVIS, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. MČ KNV-2019/05/2021 8 900.00 €
2022030 21.07.2022 VIP SERVIS, s.r.o. Dohoda o ukončení nájmu k Zmluve o nájme pracovného stroja č. MČ KNV-2018/10/01 0.00 €
2022029 19.07.2022 Ing. Peter Friga Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2022028 05.07.2022 Spojmix, s.r.o. Zmluva o dielo - Oprava chodníkov a spevnených plôch v mestskej časti Košická Nová Ves 45 586.13 €
2022022 05.07.2022 Ing. Slávka Zozuľáková, Ing. Ladislav András Zmluva o nájme nehnuteľnosti 0.00 €
2022027 02.07.2022 Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves Zmluva o nájme nehnuteľnosti 18 000.00 €
2022026 02.07.2022 AQUA PRO EUROPE, a.s. Rámcová kúpna zmluva 0.00 €
2022025 30.06.2022 SoftComProg Dodatok k zmluve č. 15000001 0.00 €
2022024 30.06.2022 Východoslovenská energetika, a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 0.00 €
2022023 30.06.2022 Košický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000.00 €
2022021 09.06.2022 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Darovacia zmluva 0.00 €
2022020 27.05.2022 Mesto Košice Dodatok č. 4 k zmluve č. 2016002222 o zverení majetku mesta do správy 2 123 153.28 €
2022019 24.05.2022 Viera Müllerová Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2022018 18.05.2022 Mgr. Martina Lojová Nájomná zmluva - HM 120.00 €
2022017 18.05.2022 Ing. Martina Bortáková Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2022016 12.05.2022 Imrich Nagy, Mária Nagyová Nájomná zmluva - Dohoda o ukončení 0.00 €
2022015 10.05.2022 Tatra Tender s.r.o. Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní 2 400.00 €
2022014 10.05.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva 1.00 €
2022013 25.04.2022 Iveta Matóová Nájomná zmluva - HM 300.00 €
2022012 25.04.2022 Anna Rubyová Nájomná zmluva - HM 120.00 €
2022011 12.04.2022 Daniel Nemet Nájomná zmluva - HM 80.00 €
2022010 07.04.2022 Mesto Košice Dohoda o ukončení Zmluvy č. S - 225/1993 o zverení majetku mesta do správy 0.00 €
2022009 07.04.2022 Futbalový klub Košická Nová Ves, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie 12 000.00 €
2022008 06.04.2022 Zita Balogová Nájomná zmluva - HM 1 600.00 €
2022007 24.03.2022 Štefánia Mianovská Nájomná zmluva - HM 0.00 €
2022006 15.03.2022 Ján Jakubčin Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutie licencie 2 100.00 €
2022005 02.03.2022 Juraj Dečo Nájomná zmluva - HM 0.00 €
2022004 18.01.2022 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012527 813.52 €
2022003 14.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Dohode o voliteľnom programe Magenta Office 0.00 €
2022002 10.01.2022 Futbalový klub Košická Nová Ves, o. z. Zmluva o bezodplatnom užívaní budovy 0.00 €
2022001 04.01.2022 Dorota Balková Nájomná zmluva - HM 40.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov