Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
14-67 2012 31.12.2012 zoznam zmlúv 2012 0.00 €
01-130112 31.12.2012 nájomné zmluvy hrobového miesta 0.00 €
30.11.2012 Ján Gazdag, Veronika Kolesárová rod. Gazdagová, Iveta Budkajová rod. Gazdagová kúpna zmluva 0.00 €
30.11.2012 Köver Ondrej kúpna zmluva 0.00 €
08.11.2012 ANTIK Telecom s.r.o. zmluva o poskytovaní technickej služby 0.00 €
47 - 2012 27.09.2012 SPP - distribúcia, a.s. zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia 0.00 €
21.08.2012 Mesto Košice kúpna zmluva 0.00 €
27.06.2012 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Allianz - Havarijné poistenie 0.00 €
25.06.2012 D.E.A. Consult Košice spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 0.00 €
22.06.2012 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Zmluva Allianz - poistenie majetku 0.00 €
04.05.2012 Ing. Pavel Šoltys, Ing. Róbert Rozenberg nájomná zmluva 0.00 €
03.01.2012 Advokátska kancelária JUDr. Jozef Urbánek Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov