Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

OBJEDNÁVKY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
6/10/2014 28.10.2014 Kosit, a.s. vyprázdnenie kontajnera 0.00 €
5/10/2014 23.10.2014 Kosit, a.s. vyprázdnenie kontajnera 0.00 €
4/10/2014 09.10.2014 KONIMPEX s.r.o. objednávka - nábytok 0.00 €
4/10/2/2014 09.10.2014 BAMAC spol. s.r.o. stavebné práce 0.00 €
1/10/2014 03.10.2014 Zuzana - Ondo Eštoková preprava osôb 0.00 €
3/10/2014 01.10.2014 Bartolomej Hruška PASK dodanie a montáž žalúzii 0.00 €
2/10/2014 01.10.2014 Güde s.r.o. objednávka materiálu 0.00 €
4/9/2014 29.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. rozbor vody 0.00 €
3/9/2014 18.09.2014 Kosit, a.s. objednávka - kontajner 0.00 €
2/9/2014 17.09.2014 OK Košice s.r.o. montáž a demontáž okien 0.00 €
1/9/2014 02.09.2014 Ing. Ľubomír Kaščák propagácia 0.00 €
4/7/2014 16.07.2014 Alžbeta Gluchmanová - BETTY sklenárske práce 0.00 €
3/7/2014 14.07.2014 PROMET TRANS preprava osôb 0.00 €
2/7/2014 14.07.2014 PROMET TRANS preprava osôb 0.00 €
1/7/2014 03.07.2014 PROMET TRANS preprava osôb 0.00 €
17/2014 24.06.2014 ekoDEA&Dr.Stefan s.r.o. dodanie tovaru 0.00 €
16/2014 13.06.2014 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. dodanie vysávača 0.00 €
2/6/2014 04.06.2014 Alžbeta Gluchmanová - BETTY sklenárske práce 0.00 €
15/2014 02.06.2014 Minibuseuropa s.r.o. dopravné služby 0.00 €
14/2014 14.05.2014 Eva Valiková šitie krojových blúzok 0.00 €
13/2014 25.04.2014 Vladimír Vanta - Geo-ks geodetické zameranie 0.00 €
12/2014 24.04.2014 Novo trade Slovakia montáž a demontáž 0.00 €
10/2014 23.04.2014 Vladimír Vanta - Geo-ks zameranie pozemkov 0.00 €
9/2014 15.04.2014 ICT Solutions, s.r.o. dodanie technológie 0.00 €
8/2014 15.04.2014 AQUA-VIVA deratizácia objektov 0.00 €
7/2014 09.04.2014 Informačné vitríny s.r.o. dodanie/preprava - autobusovej zastávky, lavičky 0.00 €
6/1/2014 10.03.2014 AK - PROREAL - Ing. Alžbeta Kočišová objednávka 0.00 €
6/1/2014 10.03.2014 AK - PROREAL - Ing. Alžbeta Kočišová objednávka 0.00 €
6/2/2014 10.03.2014 GEOPROFIL s.r.o. geodetické práce 0.00 €
5/2014 10.03.2014 MB Sanitas dodávka, montáž, demontáž elektr. ohrievačov vody 0.00 €
4/2014 31.01.2014 UMP SK s.r.o. dodanie informačnej brožúry 0.00 €
3/2014 14.01.2014 Elauk s.r.o. objednávka 0.00 €
2/2014 03.01.2014 Juhász Ján - Energomont oprava, údržba a výmena osvetlenia 0.00 €
1/2014 03.01.2014 Kosit, a.s. odvoz a likvidácia odpadu 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov