Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

OBJEDNÁVKY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
78102016 18.10.2016 Ing. Gabriela Adamkovičová Spracovanie žiadosti o dotáciu a relevantnej štúdie v rámci Environmentálneho fondu na rok 2017 730.00 €
77102016 18.10.2016 Centaury Plus, s.r.o. Športové prvky - multifunkčné ihrisko 3 764.40 €
76102016 14.10.2016 JES Slovakia, s.r.o. Grafické spracovanie obalu CD - FS Škvarkare 120.00 €
75102016 14.10.2016 JES SK, s.r.o. Plagáty, pozvánky, diplomy 51.06 €
74102016 14.10.2016 Bartolomej Hruška PASK Žalúzie 28.66 €
73102016 04.10.2016 Dušan Kolesár - DUKOS Sklenárske práce - Zastávka MHD 226.50 €
72102016 04.10.2016 DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. Dodávka a montáž podlahových krytín 1 650.24 €
68092016 29.09.2016 Promet Trans, s.r.o. Preprava osôb KNV - Užhorod - KNV, 11.10.2016 0.00 €
71092016 15.09.2016 PRO-TENDER, s.r.o. Poradenstvo a realizácia postupov verejného obstarávania - výmena povrchu areál tenisových kurtov 600.00 €
70092016 15.09.2016 PETAX SK, s.r.o. Preprava piesku 24.00 €
69092016 14.09.2016 Promet Trans, s.r.o. Preprava osôb KNV - Krosno - KNV, 18.10.2016 0.00 €
67092016 13.09.2016 Kansel, s.r.o. Elektroinštalačný materiál 136.44 €
66092016 13.09.2016 TAMAM COMERC, s.r.o. Prenájom priestorov divadla Grand dňa 23.9.2016 - Krst CD - FS Škvarkare 500.00 €
65092016 13.09.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia Š1 - FS Škvarkare 54.00 €
64092016 01.09.2016 UND-03, a.s. Košice Piesok 50.40 €
63092016 01.09.2016 Obchod-SVK, s.r.o. Vlaky EÚ 31.92 €
62082016 23.08.2016 APER PLUS, s.r.o. Údržba pieskovísk - fošne 34.13 €
61082016 23.08.2016 ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. Koše na psie exkrementy, zásobníky, sáčky 1 136.40 €
60082016 23.08.2016 JES SK, s.r.o. Tričká s potlačou - Európske mesto športu 2016 456.00 €
59072016 26.07.2016 KOBATECH, s.r.o. Klinový remeň 13.80 €
58072016 25.07.2016 PROFI-CHLAD, s.r.o. Oprava chladiaceho boxu - Dom smútku 72.00 €
57072016 01.07.2016 CROW ARENA Prenájom ľadovej plochy - Európske mesto športu 2016 540.00 €
56072016 01.07.2016 Smaltovňa Mišík, s.r.o. Smaltované tabule 205.80 €
55072016 01.07.2016 JES SK, s.r.o. Plagáty, letáky, ďakovné listy 31.14 €
54062016 29.06.2016 Tirpák František ml. Kominárske práce 14.81 €
53062016 29.06.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia Š1 - FS Škvarkare 72.00 €
52062016 29.06.2016 Promet Trans, s.r.o. Preprava osôb KNV - Tiszaújváros - KNV 12.7., 19.7., 9.8., 16.8.2016 0.00 €
51062016 29.06.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia Š1 - FS Škvarkare 315.00 €
50062016 29.06.2016 UND-03, a.s. Košice Piesok 100.80 €
49062016 29.06.2016 PETAX SK, s.r.o. Preprava piesku 48.00 €
48062016 17.06.2016 PETAX SK, s.r.o. Preprava pódia - MČ Krásna - MČ Košická Nová Ves a späť 72.00 €
47062016 17.06.2016 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Základný kurz pre obsluhu krovinorezu pre zamestnancov 120.00 €
46062016 17.06.2016 Kansel, s.r.o. Elektroinštalačný materiál 267.24 €
45062016 17.06.2016 IVES Košice Administratívny systém úradu 119.50 €
44062016 17.06.2016 Seller Media, s.r.o. Deň mestskej časti - produkčné služby 200.00 €
43062016 17.06.2016 Esprit - Ing. Pavol Kusý Deň mestskej časti - ozvučenie, vystúpenie kapely, večerný program 800.00 €
42062016 17.06.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia Š1 - FS Škvarkare 162.00 €
41062016 14.06.2016 Mgr. Zuzana Jirsáková - Fly in the sky Deň MČ Košická Nová Ves - zoskok 280.00 €
40062016 07.06.2016 TOI TOI & DIXI, spol. s r.o. Prenájom - toaletná kabína 180.00 €
39062016 07.06.2016 HB Reklama, s.r.o. Zhotovenie bannerovej plachty 81.60 €
38062016 07.06.2016 Kukučková, s.r.o. Urbanistická štúdia - využitie verejných priestranstiev 650.00 €
37062016 07.06.2016 ML Servis, s.r.o. Údržba a servis kopírky 79.00 €
36062016 07.06.2016 Kofax, s.r.o. Toner do kopírky 43.20 €
35062016 03.06.2016 Ing. Kanát Milan Medzinárodný deň detí - Nafukovací hrad 90.00 €
34062016 03.06.2016 Woow, s.r.o. Tlač - Škvarkoviny - 760 ks 240.00 €
33062016 03.06.2016 Ing. Tomáš Starinec Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 700.00 €
32062016 03.06.2016 Tris, s.r.o. Dopravné značenie - Zákaz zastavenia - B34 165.60 €
31062016 02.06.2016 IVES Košice Školenie - WinASU - administratívny systém pre MČ 70.00 €
30062016 02.06.2016 Ing. Michal Boršč Spracovanie bezpečnostného projektu - Zmena dispozície budovy Mliečna 1 200.00 €
29062016 02.06.2016 Matiné, s.r.o. Kontrola hasiacich prístrojov 30.00 €
28052016 27.05.2016 Esprit - Ing. Pavol Kusý Prenájom štúdia - výroba zvukových nahrávok na CD, potlač - FSK Čorgov 460.00 €
27052016 16.05.2016 Prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. Znalecký posudok - technologická časť čističky odpadových vôd 589.30 €
26052016 16.05.2016 Vladimír Vanta - GEO-KS Porealizačné a výškopisné zameranie - Miestna komunikácia ul. Brestová, Chodník ul. Herlianska I. Etapa 1 060.00 €
25052016 16.05.2016 PneuX, s.r.o. Servis a údržba - služobné vozidlo Škoda Octavia 1,6 MPi 200.20 €
24052016 04.05.2016 PRO-TENDER, s.r.o. Externé poradenstvo a realizácia postupov verejného obstarávania - rekonštrukcia budovy Mliečna 1 600.00 €
23042016 28.04.2016 Bartolomej Hruška PASK Źalúzie, roletky, siete proti hmyzu 273.00 €
22042016 26.04.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia Š1 - FS Škvarkare 36.00 €
21042016 20.04.2016 PLOTY SKALA, s.r.o. Oplotenie - detské ihrisko ul. Trnková 2 348.90 €
20042016 20.04.2016 JES SK, s.r.o. Tričká s potlačkou 366.24 €
19042016 04.04.2016 Ing. Michal Boršč Spracovanie projektovej dokumentácie - Zmena dispozície budovy Mliečna 1 600.00 €
18042016 04.04.2016 pellcom, s.r.o. Potlač pracovných odevov 151.20 €
17042016 04.04.2016 Vladimír Vanta - GEO-KS Polohopisné a výškopisné porealizačné zameranie a GP - chodník Herlianska I. etapa 780.00 €
16042016 04.04.2016 ŠIVINET, s.r.o. Motorový rosič a postrekovač Stihl SR-200-D 371.00 €
15042016 01.04.2016 CBS, s.r.o. Letecké fotografovanie územia MČ Košice - Košická Nová Ves 214.80 €
14032016 08.03.2016 Vladimír Vanta - GEO-KS Polohopisné a výškopisné porealizačné zameranie odvodňovacích priepustí - chodník Herlianska II. etapa 150.00 €
13032016 08.03.2016 CANIS SAFETY, s.r.o. Ochranné pracovné odevy 205.67 €
12032016 04.03.2016 SoftComProg Oprava PC + antivirus Norton 359.00 €
09032016 03.03.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Prenájom štúdia Š1 - FS Škvarkare 360.00 €
11032016 02.03.2016 Šimon Babej - CYCLONE Tlač vizitiek 40.00 €
10032016 02.03.2016 CANIS SAFETY, s.r.o. Ochranné pracovné odevy 674.57 €
08022016 25.02.2016 ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. Igelitové sáčky na psie exkrementy 66.00 €
07022016 23.02.2016 Kukučková, s.r.o. Architektonický návrh zóny v lokalite Geder 250.00 €
06022016 23.02.2016 Ing. Dušan Némeš Znalecký posudok 150.00 €
05022016 23.02.2016 Ing. Dušan Némeš Znalecký posudok 50.00 €
04022016 11.02.2016 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Školenie zamestnancov - základný kurz pre obsluhu motorovej píly 132.00 €
03012016 22.01.2016 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba verejného osvetlenia 0.00 €
02012016 22.01.2016 Odvoz odpadu H x V Investment, s.r.o. 57.80 €
01012016 22.01.2016 PLASTT, spol. s r.o. Košice Materiál - kašírovaná fólia 1 373.05 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov