Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

OBJEDNÁVKY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
83 02.10.2020 RAJ Holding, s.r.o. Dezinfekcia - covid 81.89 €
82 02.10.2020 Železiarstvo Páleník, s.r.o. Vš. mat. - dielňa 60.60 €
81 02.10.2020 TIPA, spol. s r.o. Vš. mat. - dielňa 85.05 €
80 01.10.2020 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Ochranné pracovné pomôcky 18.60 €
79 01.10.2020 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Ochranné pracovné pomôcky 132.00 €
78 28.09.2020 UNIZDRAV, s.r.o. Certifikované rýchlotesty na COVID-19 s 97,5 % úspešnosťou výsledkov 25 ks/bal 399.00 €
77 28.09.2020 ZEN - Zelená energia, s.r.o. Radiátory - dielňa 207.24 €
76 28.09.2020 RAJ Holding, s.r.o. Dezinfekcia - covid 48.96 €
75 28.09.2020 Lamitec, spol. s r.o. Dezinfekcia - covid 15.84 €
74 23.09.2020 Ing. Alžbeta Kočišová PD - Novostavba Domu Nádeje v KNV - prístupové komunikácie 400.00 €
73 22.09.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 213.42 €
72 22.09.2020 Lamitec, spol. s r.o. Čistiace potreby - covid 108.65 €
71 10.09.2020 Trukon, s.r.o. Údržba prac. stroja Hansa - štartér 72.00 €
70 02.09.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 211.20 €
69 19.08.2020 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán, Polohopisné a výškopisné zameranie 600.00 €
68 19.08.2020 BRANAMI s.r.o. Oprava vstupnej brány 44.40 €
67 19.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Oprava havarijného stavu komunikácie ul. Poľná a chodníka Mliečna 1 784.38 €
66 19.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Vybudovanie odvodnenia ul. Brestová v dĺžke 20 m – havarijný stav 2 750.56 €
65 19.08.2020 2 Zet s.r.o. Vrecia na odpad 106.55 €
64 14.08.2020 C-COMMERCE, s.r.o. Potlač pracovného textilu 112.00 €
63 14.08.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Skartovačka 44.89 €
62 05.08.2020 LUX-Košice, s.r.o. Dezinfekčná veža a dezinfekčné prostriedky 200.00 €
61 21.07.2020 Farby Kušnír, s.r.o. Vš. mat. - dielňa 193.21 €
60 21.07.2020 MRAK s.r.o. Predĺženie domény, webhosting a úpravy webstránky 202.00 €
59 21.07.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 336.75 €
58 21.07.2020 Lamitec, spol. s r.o. Čistiace a hygienické potreby 132.14 €
57 21.07.2020 Lacnepostreky s.r.o. Postrek 155.97 €
56 16.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných zariadení 16.99 €
55 16.07.2020 Active life, n.o. Technicko-organizačné zabezpečenie - Spoznaj behom Košice - Košická Nová Ves 21.7.2020 200.00 €
54 16.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie telekom - MK Vínová 120.00 €
53 06.07.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Obnovenie prevádzkovej plomby 34.40 €
52 06.07.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ventilátory 132.94 €
51 03.07.2020 GERID, s.r.o. Detský športový tábor v MČ KNV 512.40 €
50 01.07.2020 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Ochranné pracovné pomôcky 322.58 €
49 23.06.2020 M + M Martinec, s.r.o. Pletivo 132.00 €
48 19.06.2020 Ing. Gabriel Krivda PD - dočasné dopravné značenie IBV 600.00 €
47 18.06.2020 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Struna do kosačiek 104.40 €
46 13.06.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba garáže - Poľná 976.52 €
45 10.06.2020 František Tirpák ml. Kominárske práce 20.00 €
44 02.06.2020 Lamitec, spol. s r.o. Dezinfekcia a čistiace potreby 49.37 €
43 28.05.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Čistenie kanalizácie 204.85 €
42 28.05.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 307.20 €
41 27.05.2020 Cesty Košice, s.r.o. Oprava vozovky ul. Ku Gederu 2 556.00 €
40 27.05.2020 CBS spol. s r.o. Letecké filmovanie - Košická Nová Ves 250.80 €
39 25.05.2020 TERA green, s.r.o. Energetický certifikát budovy súp. č. 1208 720.00 €
38 12.05.2020 Lamitec, spol. s r.o. Kancelárske potreby 168.78 €
37 06.05.2020 2 Zet s.r.o. Všeobecný materiál - vrecia 99.90 €
36 30.04.2020 FOS Trade, s.r.o. Údržba tribúny 1 933.06 €
35 24.04.2020 FOS Trade, s.r.o. Údržba tribúny 1 785.50 €
34 23.04.2020 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán 750.00 €
33 22.04.2020 PROLIFTING s.r.o. Materiál 142.44 €
32 21.04.2020 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných zariadení 15.00 €
31 17.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení 16.99 €
30 17.04.2020 ŠEVT, a.s. Kancelárske potreby 55.03 €
29 13.04.2020 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 170.00 €
28 06.04.2020 ACW MARKO, s.r.o. Propagačný materiál 300.00 €
27 25.03.2020 Ing. Jaroslav Mikita - Mikita Fashion Všeobecný materiál - rúška 24.00 €
26 25.03.2020 Sanita a technika, s.r.o. Dezinfekčná veža a dezinfekčné prostriedky 432.00 €
25 23.03.2020 L and L Trading, s.r.o. Údržba tribúny 420.00 €
24 17.03.2020 Papera, s.r.o. Kancelárske potreby 115.20 €
23 09.03.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 127.20 €
22 28.02.2020 Centrum polygrafických služieb Tlačivá 30.80 €
21 14.02.2020 C-COMMERCE, s.r.o. Orientačné čísla domov a značky 318.82 €
20 14.02.2020 Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman Seminár - Cintorínske 40.00 €
19 10.02.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 272.30 €
18 10.02.2020 EXCO-HN, s.r.o. Aktualizácia soft. Cintorín 1.70 40.00 €
17 05.02.2020 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán 1 000.00 €
16 05.02.2020 Kansel, s.r.o. Žiarovky LED 18.00 €
15 24.01.2020 Mountfield SK, s.r.o. Ples KNV - Tombola 149.20 €
14 24.01.2020 Mountfield SK, s.r.o. Ples KNV - Tombola 149.75 €
13 22.01.2020 2U spol. s r.o. Smútočná zástava 15.70 €
12 21.01.2020 P33, s.r.o. Ples KNV - plagáty, vstupenky 138.00 €
11 21.01.2020 Štátna filharmónia Košice Ples KNV - Prenájom Domu umenia 743.68 €
10 21.01.2020 FORK, s.r.o. Ples KNV - Tombolové a šatňové lístky 11.64 €
9 21.01.2020 Esprit - Ing. Pavol Kusý Ozvučenie plesu 1 850.00 €
8 08.01.2020 Mestská časť Košice - Šaca Posypová soľ 157.95 €
7 08.01.2020 SPOLU spol. s r.o. Seminár 38.00 €
6 08.01.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Licencia - Ekonomicko-právne informácie 700.00 €
5 07.01.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 213.60 €
4 07.01.2020 Ján Juhász - ENERGOMONT Údržba VO 269.35 €
3 07.01.2020 DVEGE, s.r.o. Ekonomické služby 1/2020 864.00 €
2 07.01.2020 KOSIT, a.s. Posypový materiál 0.00 €
1 07.01.2020 H V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov