Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

OBJEDNÁVKY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
33/08/2015 17.08.2015 Rastislav Pauer - NOVO TRADE Slovakia Zábradlie trojradové 1 353.84 €
32/08/2015 05.08.2015 Malotraktor - komponenty NOVÁTOR, s.r.o. 3 783.00 €
31/07/2015 30.07.2015 Rastislav Pauer - NOVO TRADE Slovakia Zábradlie dvojradové 794.40 €
30/06/2015 30.06.2015 Promet trans, s.r.o. Jednodňové zájazdy - kúpalisko Tiszaújváros 0.00 €
29/06/2015 25.06.2015 Kremer publishing, s.r.o. Propagácia MČ - maľovanky pre deti 300.00 €
28/06/2015 24.06.2015 Viktória Hámor, s.r.o. Materiál - Lanko na kosenie 87.00 €
27/06/2015 24.06.2015 Ing. Pavel Titl - PT Inžiniering Košice Dopravno-technická štúdia - križovatka ul. Herlianska-ul. Sv. Ladislava 1 188.00 €
26/06/2015 17.06.2015 EUprojects, s.r.o. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košická Nová Ves 2014 - 2020 1 188.00 €
25/06/2015 10.06.2015 Vladimír Vanta - GEO-KS Polohopisné a výškopisné zameranie 270.00 €
24/06/2015 03.06.2015 HABESO, s.r.o. PD pre stavebné povolenie - Sociálno-prevádzková budova 516.00 €
23/06/2015 03.06.2015 Ing. Gabriel Krivda Stavebno-realizačný projekt - chodník Herlianska II. etapa 2 300.00 €
22/06/2015 03.06.2015 MRAK, s.r.o. Vyhotovenie webovej stránky 956.00 €
21/05/2015 18.05.2015 Ing. Tomáš Starinec Audit ÚZ 2014 700.00 €
20/05/2015 18.05.2015 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Stožiare 501.60 €
19/05/2015 13.05.2015 Valéria Peková MDD - Maľovanie na tvár pre deti 0.00 €
18/04/2015 28.04.2015 ekoDEA & Dr. Stefan, s r.o. Igelitové sáčky na psie exkrementy 66.00 €
17/04/2015 20.04.2015 Kobatech, s.r.o. Pracovné stroje 799.90 €
16/04/2015 09.04.2015 Šimon Babej - CYCLONE Kancelárske potreby, vizitky 89.60 €
15/04/2015 09.04.2015 TRIS, s.r.o. Dopravné zrkadlo 213.48 €
14/04/2015 01.04.2015 Alžbeta Gluchmanová - BETTY Sklenárske práce 46.72 €
13/04/2015 01.04.2015 WILLCOM, s.r.o. Bannery 230.00 €
12/03/2015 30.03.2015 AquaViva, Dušan Szabó Deratizácia 0.00 €
11/03/2015 27.03.2015 Prenájom vysokozdvižnej plošiny AB CENTER, s.r.o. 0.00 €
10/03/2015 24.03.2015 MADMAT, s.r.o. Pracovné stroje, náradie 797.34 €
09/03/2015 06.03.2015 AB CENTER, s.r.o. Prenájom vysokozdvižnej plošiny 0.00 €
08/02/2015 09.02.2015 Minibuseuropa, s.r.o. Prepravné služby 140.00 €
07/01/2015 30.01.2015 Juhász Ján - Energomont dodávka a montáž svietidla 0.00 €
06/01/2015 20.01.2015 Ing. Dušan Némeš znalecký posudok 0.00 €
05/01/2015 20.01.2015 SoftCompProg, s.r.o. objednávka PC 0.00 €
04/01/2015 12.01.2015 JES SK, s.r.o. návrh a tlač propagačných materiálov 0.00 €
03/01/2015 05.01.2015 Alžbeta Gluchmanová - BETTY sklenárske práce 151.20 €
02/01/2015 02.01.2015 Juhász Ján - Energomont oprava, údržba a výmena osvetlenia 0.00 €
01/01/2015 02.01.2015 Kosit, a.s. odvoz a likvidácia odpadu 0.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov