Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

OBJEDNÁVKY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
20/05/2017 22.05.2017 Haliganda Predstavenie a komponovaný program - Deň detí 250.00 €
19/05/2017 12.05.2017 Esprit - Ing. Pavol Kusý Ozvučenie a vystúpenie hudobnej formácie Montana - Deň MČ KNV 24.6.2017 800.00 €
18/05/2017 11.05.2017 TLM Trans, s.r.o. Mobilné toalety - Deň MČ KNV 24.6.2017 150.00 €
17/05/2017 04.05.2017 JES Slovakia, s.r.o. Pohľadnice A6 - Košická Nová Ves 250 ks 39.00 €
16/05/2017 03.05.2017 Ing. Róbert Murín - ABYSS Zhotovenie 2ks bigboardov 450.00 €
15/04/2017 11.04.2017 ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. Štiepkovanie drevenej hmoty 480.00 €
14/04/2017 11.04.2017 MIZUN s.r.o. Projektová dokumentácia a rozpočet pre IBV Brestová 1.00 €
13/04/2017 06.04.2017 EXCO-HN s.r.o. Aktualizácia softvéru Cintorín 1.65 15.00 €
12/03/2017 13.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Čistenie kanalizácie 236.44 €
11/02/2017 15.02.2017 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz odpadu - cintorín 197.70 €
10/02/2017 01.02.2017 Mgr. Martina Szemenyáková Prepravné služby - KNV - Milpoš - FS Čorgov 200.00 €
09/02/2017 01.02.2017 JES SK, s.r.o. Pozvánky 260 ks a plagáty A3 3 ks 98.16 €
08/02/2017 01.02.2017 Martin Kuzevič Výrub stromov 700.00 €
07/01/2017 20.01.2017 ENERGOMONT - Ján Juhász Údržba verejného osvetlenia 0.00 €
06/01/2017 09.01.2017 Anton Stolár - Junior - JUSTINA CATERING Občerstvenie - 16. Fašiangový ples 700.00 €
05/01/2017 09.01.2017 SCO Trade, s.r.o. Priemyselná cestná posypová soľ 10 x 25 kg 37.50 €
04/01/2017 05.01.2017 Zalt, s.r.o. VARI pohonná jednotka, prevodová skriňa, zametací válec 1 578.00 €
03/01/2017 05.01.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odber pitnej vody z hydrantu 44.81 €
02/01/2017 02.01.2017 ML SERVIS SK, s.r.o. Tonery 33.00 €
01/01/2017 02.01.2017 Štátna filharmónia Košice Prenájom priestorov - 16. fašiangový ples 519.72 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov