Hospodárenie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

OBJEDNÁVKY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
2021050 02.07.2021 SoftComProg Inštalácie 128.00 €
2021049 25.06.2021 CS Technika, s.r.o. Náhradné diely - Hansa 47.18 €
2021048 24.06.2021 KASTEX Technika, s.r.o. Stojany na vence 324.00 €
2021047 21.06.2021 PT-Inžiniering Košice Projektová dokumentácia - Chodník k OC ShopBox 1 140.00 €
2021046 04.06.2021 ADM Košice, spol. s r.o. Zabezpečovací systém MÚ 228.17 €
2021045 04.06.2021 František Tirpák ml. Kominárske práce 20.00 €
2021044 04.06.2021 SPP Distribúcia, a.s. Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje 18.00 €
2021043 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k IS - Novostavba Domu Nádeje 13.90 €
2021042 01.06.2021 PAPERA, s.r.o. Kancelárske kreslo 154.80 €
2021041 17.05.2021 SoftComProg OS Windows Profesional, inštalácie a údržba 304.00 €
2021040 17.05.2021 SoftComProg SODB 2021 - Multifunkčná tlačiareň, inštalácia 335.00 €
2021039 17.05.2021 SoftComProg SODB 2021 - PC, príslušenstvo, inštalácie 1 479.00 €
2021038 13.05.2021 PAPERA, s.r.o. Kancelárske stoličky 192.00 €
2021037 13.05.2021 VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Struna do kosačky 3mm 87.00 €
2021036 13.05.2021 Vladimír Vanta - GEO-KS Geometrický plán - chodník k OC Shopbox a Lidl 310.00 €
2021035 06.05.2021 ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. Štiepkovanie 300.00 €
2021034 22.04.2021 DVJ Company, s.r.o. Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia – družstevné byty v MČ Košice – Košická Nová Ves 2 280.00 €
2021033 22.04.2021 Lamitec, s.r.o. Čistiace a kancelárske potreby 274.09 €
2021032 19.04.2021 ARDSYSTÉM, s.r.o. Informačno-navigačný systém 10 059.60 €
2021031 16.04.2021 AQUA-VIVA Dušan Szabó Deratizácia 170.00 €
2021030 29.03.2021 SoftComProg Monitor k PC 202.00 €
2021029 15.03.2021 ROYAL FOREST, s.r.o. Mulčovanie porastov a frézovanie náletových drevín 986.40 €
2021028 05.03.2021 MPV Group, s.r.o. COVID - materiál 1 920.00 €
2021027 03.03.2021 S. B. Trade, s.r.o. Reprezentačné 26.00 €
2021026 02.03.2021 SUPERCOOL, s.r.o. COVID - materiál 300.00 €
2021025 02.03.2021 Dr. Max 100 s.r.o. COVID - materiál 1 652.40 €
2021024 01.03.2021 Cesty Košice, s.r.o. Čistenie miestnych komunikácií 78.00 €
2021023 22.02.2021 Lamitec, s.r.o. COVID - materiál 139.80 €
2021022 12.02.2021 Higher s.r.o. Reprezentačné 37.50 €
2021021 11.02.2021 CANIS SAFETY, a.s. Materiál - zimná údržba 90.90 €
2021020 03.02.2021 2 Zet s.r.o. Vrecia na odpad 781.50 €
2021019 03.02.2021 Ing. Alžbeta Kočišová Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie Novostavba Domu Nádeje v KNV 350.00 €
2021018 02.02.2021 Centrum polygrafických služieb Tlačivá 66.70 €
2021017 02.02.2021 pre Vás, s.r.o. COVID - materiál 239.52 €
2021016 02.02.2021 Lamitec, s.r.o. Kancelárske a čistiace potreby 145.06 €
2021015 01.02.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 44.88 €
2021014 28.01.2021 Hesychia trade, s.r.o. COVID - materiál 840.00 €
2021013 18.01.2021 SoftComProg MS Office 2019 + inštalácia 260.00 €
2021012 18.01.2021 Mestská časť Košice - Šaca Posypová soľ 315.90 €
2021011 18.01.2021 Anteo Group, s.r.o. Rudla s nosnosťou 250 kg 45.89 €
2021010 18.01.2021 PAPERA, s.r.o. Čistiace a dezinfekčné prostriedky 199.75 €
2021009 15.01.2021 EURONAL, s.r.o. Ručný rozmetač soli 141.19 €
2021008 12.01.2021 pre Vás, s.r.o. COVID - materiál 62.64 €
2021007 12.01.2021 FORK, s.r.o. COVID - materiál 13.70 €
2021006 12.01.2021 Lamitec, s.r.o. COVID - materiál 108.29 €
2021005 08.01.2021 pre Vás, s.r.o. COVID - materiál 201.48 €
2021004 04.01.2021 KOSIT, a.s. Posypový materiál 72.43 €
2021003 04.01.2021 H&V INVESTMENT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 212.28 €
2021002 04.01.2021 ENERGOMONT, Juhász Ján Údržba verejného osvetlenia 320.36 €
2021001 04.01.2021 Poradca podnikateľa, s.r.o. EPI Ekonomicko-právny systém 2021 700.00 €
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov