Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

 

 

v období od 02. 12. 2022 -  09. 12. 2022

              

 

                  ulica                miesto

 

02.12.  -   ul. Poľná –  oproti domu č. 32 (pri trafostanici)

05. 12.  -  ul. Agátová –  pri dome č. Agátová 13 (rázcestie Buková - Brestová)

07. 12.  -  ul. Furčianska - oproti domu č. Furčianska 61 (križovatka s ul. Trnková)

                                              

              

Prosím o dodržiavanie kapacity naplnenia veľkokapacitného kontajnera.

Neukladajte odpady okolo kontajnerov  -  NEBUDE ODVEZENÝ

ČAS pristavenia VKK na danú lokalitu určuje spoločnosť KOSIT podľa aktuálnych kapacít.

Predpokladaný čas pristavenia VKK 15:00  - 17:00

Prosím, neblokujte kontajner parkovaním osobných automobilov v jeho blízkosti.

                                                                                               

     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves si vyhradzuje právo zmeniť umiestnenia VKK.

 

Košice, 29. 11. 2022 

 

                       

                                                                                                          Ing. Michal Krcho

                                                                                                               Starosta MČ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov