Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2021

ROZPIS a TERMÍNY UMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV na rok 2021

 

https://www.ondavskematiasovce.sk/evt_image.php?img=3522

 

                             12. 3.    ul. Agátová – rázcestie Buková – Brestová oproti krížiku

                             15. 3.    ul. Trnková – detské ihrisko

                                       17. 3.    ul. Mliečna – rázcestie s ul. Vínová

23. 4.    ul. Sv. Ladislava - Pri Čorgove

26. 4.    ul. Na Doline – parkovisko

28. 4.    ul. Furčianská –  rázcestie s ul. Trnková slepá

21. 5.    ul. Agátová – pri multifunkčnom ihrisku

24. 5.    ul. Sv. Ladislava – pri schodoch oproti domom č. 142-144

26. 5.    ul. Herlianska – pri plynoregulačke

18. 6.    ul. Agátová – rázcestie Buková – Brestová oproti krížiku

21. 6.    ul. Ortváňová – rázcestie s ul. Trnková

 

                             23. 6.    ul. Poľná – pri trafostanici

 

16. 7.  -  ul.  Trnková – detské ihrisko

19. 7.  -  ul. Sv. Ladislava – oproti domu č. 84   pri ,,pustinke“

21. 7.  -  ul. Vyšná Úvrať – dolné rázcestie

 

 

13. 8.   - ul. Sv. Ladislava - Pri Čorgove

16. 8.   - ul. Furčianska –  rázcestie s ul. Trnková slepá

18. 8.   - ul. Na Doline – parkovisko

18.8.  -  ul. Mliečna – rázcestie s ul. Vínová

 

                        10. 9.  -  ul. Agátová – rázcestie Buková – Brestová oproti krížiku

13. 9.  -  ul. Sv. Ladislava – pri schodoch oproti domom č. 142-144

 13. 9. - ul. Na Doline - parkovisko  

 15. 9.  -  ul. Herlianska – pri plynoregulačke

15. 9.  -  ul. Ortvaňová –  rázcestie s ul. Trnková

 

08. 10.  -   ul. Agátová – pri multifunkčnom ihrisku medzi domom č. 51 – 53

11. 10.  -  ul. Poľná – pri trafostanici (oproti domu č. 32)

13. 10.  -  ul. Ortváňová – rázcestie s ul. Trnková

13. 10.  -  ul. Herlianska – pri plynoregulačke

 

05. 11.  -  ul. Sv. Ladislava - Pri Čorgove

08. 11.  -  ul. Furčianska –  rázcestie s ul. Trnková slepá

08. 11 - ul. Trnková - oproti domu č. 67 v slepej uličke

10. 11.  -  ul. Vyšná Úvrať – dolné rázcestie - oproti domu č. 19

 

03. 12.  -  ul. ul. Trnková – detské ihrisko

06. 12.  -  ul. Agátová – rázcestie Buková – Brestová oproti krížiku

08. 12.  -  ul. Mliečna – rázcestie s ul. Vínová

    

Mestská časť si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov.

Prosím o dodržiavanie kapacity naplnenia veľkokapacitného kontajnera.

Neukladajte odpady okolo kontajnerov  -  NEBUDE ODVEZENÝ

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov