Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Aktuality

17.01.2018 XXII. rokovanie miestneho zastupiteľstva 11.01.2018 3. ročník 27. január 2018 od 10:00 hod. 10.01.2018 17. fašiangový ples Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 20. január 2018 od 19:00 v Dome umenia 27.12.2017 Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 29.11.2017 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v období od 30. 11. 2017 - 06. 12. 2017 25.11.2017 Prerušenie distribúcie elektrickej energie OZNAM VSD, a.s. 09.11.2017 OZNAM - Prerušenie dodávky pitnej vody dňa 10.11.2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod. 09.11.2017 XXI. Rokovanie miestneho zastupiteľstva 06.11.2017 Obytný súbor - Panoráma 5 Oznam 06.11.2017 Uverejnenie výsledkov Obvodová volebná komisia č. 3 Košického samosprávneho kraja 04.11.2017 XX. rokovanie miestneho zastupiteľstva 9.10.2017 02.11.2017 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - ZMENA 31.10.2017 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 2.11. do 9.11.2017 10.10.2017 Voľby do košického samosprávneho kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 09.10.2017 OZNAM - Východoslovenská distribučná, a.s. Vyplňte dotazník a vyhrajte balík LED-IEK ! 08.10.2017 Deratizácia Výzva 04.10.2017 Veľkokapacitné kontajnery v období 5. 10. - 11. 10. 2017 03.10.2017 Oznam - Stavebné práce na križovatke Herlianska-Charkovská Zmena stanovišta autobusových liniek 32 a 20 L 28.09.2017 Oznam - umiestnenie košov Umiestnenie košov na psie exkrementy 28.09.2017 OZNAM VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektrickej energie 10. októbra 2017 (utorok) od 07.30 do 13.30 hod. 06.09.2017 Veľkokapacitné kontajnery v období od 07. 09. 2017 - 13. 09. 2017 05.09.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - OZNÁMENIE o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 21.08.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Oznámenie o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. 18.08.2017 Detský športový prímestský tábor s dennou dochádzkou 21.8. - 25.8.2017, od 8:00 - 16:00 hod. 17.08.2017 XIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Košická Nová Ves dňa 22. augusta 2017 (utorok) o 16.00 hod 09.08.2017 Veľkokapacitné kontajnery v období od 10. 8. 2017 do 16. 8. 2017 09.08.2017 Prísediaci pre volebné obdobie 2018 - 2021 Oznam 03.08.2017 Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru zasiela oznam o Vyhlásení času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie od 04.08.2017 od 6°° hod. 01.08.2017 Skrátenie úradných hodín miestneho úradu 2. august 2017 (streda) od 8:00 - do 14:30 18.07.2017 Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií 17.07.2017 Oznam Oznam o zámene pozemkov za účelom vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov miestnymi komunikáciami Agátová , Buková 12.07.2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky Zníženie energetickej náročnosti budovy so súpisným číslom 1 208 v mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 12.07.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 13. 07. 2017 - 20. 07. 2017 23.06.2017 XVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 29. jún 2017 o 16:30 hod 15.06.2017 720. výročie prvej písomnej zmienky o Košickej Novej Vsi miesto: futbalové ihrisko dátum: sobota 24. júna 2017 čas: od 15:00 hod. 14.06.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 15. 6. 2017 do 22. 6. 2017 18.05.2017 Deň detí 3. jún 2017 od 10:00 hod Futbalové ihrisko 17.05.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 18. 5. 2017 do 25. 5. 2017 10.05.2017 Oznam - zber odpadu Zber odpadu v lokalite Ortáše 13. máj 2017 od 8:00 do 13:00 hod. 09.05.2017 Oznam VSD 11. mája 2017 nebude prerušená distribúcia elektrickej energie 25.04.2017 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznam VSD 20.04.2017 XVII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva 27. apríl 2017 o 15:00 hod. 19.04.2017 Veľkokapacitné kontajnery od 20. 4. - 27. 4. 2017 04.04.2017 Čistenie miestnych komunikácií 5. apríl 2017 03.04.2017 Súťaž vo varení guláša 1. máj 2017 31.03.2017 Oznámenie o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie. 29.03.2017 Zber konárov miesta uloženia 28.03.2017 Odstávka distribúcie elektrickej energie - Zmena Oznam VSD 27.03.2017 Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záradkovej osade ZO SZZ 32-64 Konopiská I. k. ú. Košická Nová Ves podľa § 7 zákona č. 64/1997 Z. z. 20.03.2017 Deratizácia Výzva 15.03.2017 Veľkokapacitné kontajnery Od 16.3.2017 do 23.3.2017 15.03.2017 Odstávka distribúcie elektrickej energie dňa: 29.3.2017 čas: 7:40 - 14:30 hod. ulice - celá Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 01.03.2017 Plánované odstávky distribúcie elektriny 13.3.2017 01.03.2017 Plánované odstávky distribúcie elektriny 14.3.2017 24.02.2017 Pozvánka XVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva 2. marec 2017 15.02.2017 Štatistické zisťovanie V mesiacoch február až apríl 2017 sa uskutoční zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti na Slovensku organizované Národnou bankou Slovenska. 20.01.2017 Voľba hlavného kontrolóra 18.01.2017 KOSIT a. s. - oznámenie o triedenom vrecovom zbere 13.01.2017 XV. rokovanie MiZ 19. január 2017 13.01.2017 2. ročník Zabíjačky 28. január 2017 13.01.2017 16. Fašiangový ples MČ Košice - Košická Nová Ves 11. február 2017 04.01.2017 Vtačia chrípka VÝZVA 16.12.2016 Odstávka vody - porucha 16.12. 2016 - Na doline 36 09.12.2016 XIV. zasadnutie MiZ 13.12.2016 Pozvánka 06.12.2016 Posedenie s Mikulášom 11. december 2016 o 15:00 hod v priestoroch bývalej ZŠ Poľná 1 29.11.2016 Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 23.11.2016 Veľkokapacitné kontajnery od 24.11.2016 - 1.12.2016 18.11.2016 Verejné zhromaždenie obyvateľov Riešenie statickej dopravy na uliciach: Sv. Ladislava, Mliečna 19. november 2016 (sobota) o 15.00 hod. 16.11.2016 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia 16.11.2016 Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN - I. etapa, SO 07 Verejné osvetlenie Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania doručované verejnou vyhláškou 16.11.2016 Rozhodnutie OÚ Košice - Odbor starostlivosti o životné prostredie Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity 14.11.2016 Verejné zhromaždenie obyvateľov Riešenie statickej dopravy na uliciach: Sv. Ladislava, Mliečna 19. november 2016 (sobota) o 15.00 hod. 11.11.2016 Prerušenie distribúcie elektriny 2. december 2016 ul. Herlianska, Agátová, Mliečna, Sv. Ladislava, 11.11.2016 Prerušenie distribúcie elektriny 1. december 2016 ul. Sv. Ladislava, ul. Na doline, ul. Mliečna 26.10.2016 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v období od 27. 10. 2016 - 03. 11. 2016 19.10.2016 UŽ V NOVEVŠI VEĽO ROČKI ŇEHRAĽI VI. ročník, 21. október od 18:30 hod. 17.10.2016 Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - upovedomenie o začatí konania 14.10.2016 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Telekomunikačná prípojka Zelená stráň 12.10.2016 Oznam Obmedzenie pohybu motorových vozidiel - Cintorín v KNV - 24.10 - 11.11. 2016 10.10.2016 Stavba PANORÁMA OS, IV. etapa - polyfunkcia, dopravné stavby Verejná vyhláška - stavebné povolenie pre stavbu PANORÁMA OS, IV. etapa - polyfunkcia, dopravné stavby: SO 201-04, 02, 203-04 10.10.2016 Zmena stavby pred dokončením - Zelená stráň residential park oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením 10.10.2016 Pozvánka na XIII. rokovanie MiZ 13. októbra 2016 o 16:30 06.10.2016 Deratizácia 28.09.2016 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 29.9. do 06.10.2016 28.09.2016 Jednodňové zájazdy Užhorod, Krosno 22.09.2016 Košická Nová Ves, Zelená stráň a Panoráma FTTH pripojenie Orange Slovensko, a.s. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 22.09.2016 Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves 14.09.2016 Územný plán obce Hrašovík Rozsah hodnotenia strategického dokumentu 13.09.2016 Rozhodnutie - ShopBox Okresnú úrad Košice - Odbor starostlivosti o životné prostredie 09.09.2016 Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 09.09.2016 XII. rokovanie MiZ 14. septembra 2016 o 17:00 hod. 01.09.2016 Veľkokapacitné kontajnery od 1.9. - 8.9. 2016 15.08.2016 Líniová stavba optickej siete Slovak Telekom, a.s. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby oznamované verejnou vyhláškou 15.08.2016 Košická Nová Ves, Zelená stráň a Panoráma FTTH pripojenie Orange Slovensko, a.s. Oznámenie o začatí územného konania líniovej telekomunikačnej stavby Orange Slovensko, a.s. verejnou vyhláškou 15.08.2016 Telekomunikačná prípojka Zelená stráň stavebník Antik Telecom s.r.o., Košice Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 11.08.2016 Z Á J A Z D Dukla - Údolie smrti - Svidník a okolie 23. august 2016 (utorok) 04.08.2016 Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/20006 o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších noviel "Územný plán obce Hrašovík" 03.08.2016 Veľkokapacitné kontajnery od 4.8.2016 - 11.8.2016 01.08.2016 Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice - Košická Nová Ves, k.ú. Košická Nová Ves - SPP - distribúcia, a.s. Oznámenie o začatí stavebného konania oznamované verejnou vyhláškou 27.07.2016 Nové zberné dvory v Košiciach 13.07.2016 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete NN od 14. júla 2016 Upozorňujeme, že tieto práce sú pre občanov a odberateľov BEZPLATNÉ ! 06.07.2016 Veľkokapacitné kontajnery Júl 2016 04.07.2016 III. kosba verejných priestranstiev Od stredy 6.7.2016 30.06.2016 Letné osvieženie na ľade 9.7.2016 23.06.2016 Stavba: „Chodník Herlianska ulica II etapa – MČ Košická Nová Ves“ Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 23.06.2016 Prekopávka chodníkov a komunikácií - Rozhodnutie Povolenie na čistočnú uzávierku miestnych komunikácií v MČ Košice - Košická Nová Ves Termín: od 17.6.2016 do 13.09.2016 17.06.2016 Deň Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves v sobotu 25. júna 2016 od 10:00 hod. 16.06.2016 Škvarkoviny Ročník I - Číslo 1 14.06.2016 Verejné zhromaždenie 18. jún 2016 08.06.2016 XI. rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 15. júna 2016 o 16:15 08.06.2016 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 9. jún - 16. jún 2016 30.05.2016 X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Košická Nová Ves 2. júna 2016 o 16:15 26.05.2016 Medzinárodný deň detí 5. júna 2016 o 15:00 hod. 12.05.2016 Letný detský tábor 15.8. - 21.8.2016 11.05.2016 Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov Máj 2016 20.04.2016 IX. rokovanie MiZ 25.4.2016 13.04.2016 Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov APRÍL 2016 11.04.2016 Súťaž vo varení kotlíkového guláša 1. máj 2016 30.03.2016 Prerušenie distribúce elektrickej energie Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. 22.03.2016 Deratizácia 16.03.2016 Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov Marec 2016 14.03.2016 Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad 11.03.2016 VIII. rokovanie MiZ 17.03.2016 09.03.2016 Odstávka pitnej vody 10. marec v čase 8:00 - 14:00 hod. 08.03.2016 Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad 07.03.2016 Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Strategický dokument: "Územný plán obce Košické Olšany" 04.03.2016 Oznam Jarné orezávanie konárov 01.03.2016 Návrh VZN 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves 21.01.2016 1. ročník - Zabíjačka 30. január 2016 07.01.2016 Kalendár Kosit 2016 Kalendár separovaného vrecového zberu 2016 18.12.2015 ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN 23.12.2015 Dňa 23.12.2015 (streda) bude Miestny úrad MČ Košice - Košická Nová Ves otvorený od 8:00 - 12:00. 19.11.2015 15. Fašiangový ples starostu mestskej časti Košická Nová Ves 19.10.2015 "UŽ V NOVEVŠI VEĽO ROČKI ŇEHRAĽI" Mestská časť Košice - Košická Nová Ves srdečne pozýva obyvateľov Košickej Novej Vsi na V. ročník tradičnej ľudovej zábavy spojenej s vystúpením folklórnych kolektívov a prezentáciou ľudovej kultúry Košickej Novej Vsi. 06.10.2015 Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov Október 2015 05.10.2015 Deratizácia 10.09.2015 Šarkaniáda 2015 10.09.2015 FIT PARK v lesoparku nad KNV Ako bezplatne pomôcť našej mestskej časti? Viac informácií v článku. 25.08.2015 Plán rozvoja mesta Košice na obdobie 2015 -2020 s výhľadom do r.2025 21.08.2015 Oznámenie Líniová stavba "Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN" - I. etapa 20.08.2015 Rekonštrukcia križovatky Herlianska – Sv. Ladislava na ceste I/50 úsek Sečovská – Ďurďošík 14.08.2015 Návrh VZN 1/2015 03.08.2015 Zastupiteľstvá r. 2015
DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk