Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Aktualizované 9. novembra 2018

Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“) v sobotu 10. novembra 2018. Na úrovni mesta sa bude voliť primátor a poslanci mestského zastupiteľstva.

 

 

INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ

Právo voliť do orgánov samosprávy mesta Košice má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ mesta“), ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 

Za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za primátora mesta Košice môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

VOLEBNÉ OBVODY

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. uznesením č. 1157 zo dňa 18. júna 2018 určilo, že poslanci budú volení v 14 volebných obvodoch, a to nasledovne: 

 

Číslo volebného obvodu Mestské časti tvoriace volebný obvod Počet volených poslancov

1. Sever, Kavečany, Džungľa 4
2. Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce 4
3. Šaca 1
4. Luník IX 1
5. Barca, Šebastovce, Poľov 1
6. Lorinčík, Pereš, Myslava 1
7. Západ 7
8. Juh 4
9. Krásna 1
10. Staré Mesto 3
11. Nad jazerom 4
12. Dargovských hrdinov 5
13. Sídlisko KVP 4
14. Košická Nová Ves, Vyšné Opátske 1

Spolu   41Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandátový volebný obvod

 

 

Zapisovateľka

 Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať 10. novembra 2018

 

     Starosta Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves   v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenoval Vieru Koščovú, zamestnankyňu mestskej časti Košice - Košická Nová Ves.

 

Kontaktné  údaje:

Viera Koščová

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

Mliečna 1, 040 14  Košice

kancelária prvého kontaktu, prízemie

email : mcknv@netkosice.sk

tel. 055 / 798 01 01

 

INFORMÁCIE  K VOĽBÁM  NA  STRÁNKE MINISTERSTVA VNÚTRA SR:     https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

 

Delegovanie členov

do okrskových volebných komisií

č. 1 a č. 2 pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

tel. č.  0917 182 238

email: mcknv@netkosice.sk

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov