Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Umiestnenie kontajnerov VKK

Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi 
rok 2015

V nadväznosti na systém celoročného  upratovania  veľkokapacitnými kontajnermi  /VKK/  v MČ Košická Nová Ves bolo stanovené, že pre MČ Košická Nová Ves bude k dispozícii jeden VKK, ktorý bude na určenom stanovišti jeden týždeň.  VKK bude dodaný vždy vo štvrtok príslušného týždňa.

Mobilný zber nebezpečného odpadu v roku 2015 mesto Košice neorganizuje.

 

Umiestnenie kontajnerov

v období od 18.6.2015 - 25.6.2015

  ulica  miesto
18.6.       ul. Mliečna                   cintorín
19.6. ul. Ortváňová prechodová ulica na Trnkovú
20.6. ul. Trnková parčík (pri detskom ihrisku)
22.6. ul. Mliečna oproti cintorínu (plocha s betón. kockami)
23.6. ul. Poľná trafostanica
24.6. ul. Agátová kolkáreň

 

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves si vyhradzuje právo zmeniť stanovište VKK

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov