Koronavírus - rady a usmernenia

Mesto Košice je v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ). Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, resp. v zmysle platnej legislatívy bude kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia. Mesto sa v súvislosti s výskytom tohto vírusu riadi aj usmernením hlavného hygienika SR. Bez nariadení štátnych inštitúcií však mesto môže vykonávať len preventívne opatrenia na magistráte, školách a školských zariadeniach, mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade potreby sme však pripravení v tejto veci okamžite konať.

 

Dôležitá je prevencia

Rozumieme obavám o zdravie Košičanov, či návštevníkov mesta, a preto každému odporúčame riadiť sa pokynmi RÚVZ a dodržiavať správnu prevenciu pred týmto ochorením

  • umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst 
  • zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 

Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekcii “COVID-19”:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682.

 

Ďalšie informácie a usmernenia nájdete aj na stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

 

AKTUALIZOVANÉ

16. marec 2020                     Vláda prijala mimoriadne opatrenia

viac informácii:        https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-15-3-2020

 

 

viac informácií:  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf

 

12. marec 2020  Opatrenie UVZSR pri ohrozeni verejneho zdravia 12.03.2020 karanténa

viac informácií:     http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov