Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

 

ZMENA TOLEROVANÉHO POBYTU

 

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine došlo k novelizácii zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorá je účinná od 30. marca 2022. Z toho vyplýva, že štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni pobytu - Miestny úrad Košice - Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice, v úradných hodinách.

 

Utečenci tak pri zmene adresy pobytu túto zmenu nahlásia na obci v mieste pobytu.
Cudzinec, ktorý má tolerovaný pobyt na účel dočasného útočiska, predloží pracovníkovi ohlasovne pobytu:

1. Doklad „Potvrdenie o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“ (status odídenca získa po registrácii na Cudzineckej polícii, Regrútska 4, Bratislava – Vajnory alebo vo Veľkokapacitnom asistenčnom centre pomoci pre utečencov z Ukrajiny, Bottova ulica, bývalá dočasná autobusová stanica)“, na základe ktorého bude vydané potvrdenie o zmene tolerovaného pobytu.

2. Vyplnené tlačivo „Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska“.

3. Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi.

4. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi.

5. Osobné doklady vydané na Ukrajine (identifikačný doklad ako občiansky preukaz, cestovný pas,...).

 

Ďalšie informácie na internetovej stránke ministerstva vnútra TU... ►

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov