Evidencia obyvateľov

Dane -  z nehnuteľnosti a ostatné miestne dane

• Daňové agendy vedie Magistrát mesta Košice
• Príslušné informácie a tlačivá nájdete na web stránke mesta Košice
• Tlačivá –  sú v sekcii OBČAN
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_dane2015.htm

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov