Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Dom smútku

Správkyňou Domu smútku je p.Eva Spišiakováktorá pozostalým ochotne a rada pomôže.

Do pozornosti nájomcom hrobových miest na pohrebisku v našej mestskej časti

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku (cintoríne) - hrobu, náhrobku, rámu, lavičky, ako aj všetkých prác nad rámec bežnej údržby hrobových miest, je potrebný súhlas Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves a pri realizácii zároveň písomné povolenie vstupu na cintorín.

Tlačivo je k dispozícii na miestnom úrade na správe cintorína, alebo v kancelárii 1. kontaktu, alebo môžete si ho stiahnuť aj priamo tu

Prípadné bližšie informácie na telefónnych číslach 0918 690 380, 055/7980 108

 

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk

ochrana osobných údajov