Adresa:                    (mapa)

Mliečna 1     

040 14  Košice 

Stránkové hodiny:

Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Piatok:
8:00 - 12:00

Voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“) v sobotu 10. novembra 2018. Na úrovni mesta sa bude voliť primátor a poslanci mestského zastupiteľstva.

 

 

INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ

Právo voliť do orgánov samosprávy mesta Košice má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ mesta“), ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 

Za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za primátora mesta Košice môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

VOLEBNÉ OBVODY

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. uznesením č. 1157 zo dňa 18. júna 2018 určilo, že poslanci budú volení v 14 volebných obvodoch, a to nasledovne: 

 

Číslo volebného obvodu Mestské časti tvoriace volebný obvod Počet volených poslancov

1. Sever, Kavečany, Džungľa 4
2. Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce 4
3. Šaca 1
4. Luník IX 1
5. Barca, Šebastovce, Poľov 1
6. Lorinčík, Pereš, Myslava 1
7. Západ 7
8. Juh 4
9. Krásna 1
10. Staré Mesto 3
11. Nad jazerom 4
12. Dargovských hrdinov 5
13. Sídlisko KVP 4
14. Košická Nová Ves, Vyšné Opátske 1

Spolu   41Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandátový volebný obvod

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
img

Tiesňové volanie: 112
Mestská polícia: 159
Elektrina - poruchová linka: 0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 0850 111 727
Voda - poruchová služba: 055 / 642 7507
Veterinárna pohotovosť: 0908 332 012

 

© 2015 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
img

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
IČO: 00 690 996
www.kosickanovaves.sk
technický prevádzkovateľ: MRAK s.r.o, www.mrak.sk